برق نیوز BarghNews

برچسب ها
آگهی‌های استخدامی برق ۳ تیر ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۴۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۳

آگهی‌های استخدامی برق ۳۱ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۳۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

آگهی‌های استخدامی برق ۳۰ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۳۰

وب سایت خبری برق نیوز برای تکمیل تیم خبری خود همکار خانم خبرنگار/روزنامه نگار استخدام می‌کند. برق نیوز بعنوان پربازدیدترین رسانه برقی ایران از سال ۹۲ شروع به فعالیت نموده است و با مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بصورت قانونی فعالیت دارد.
کد خبر: ۵۴۳۶۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

آگهی‌های استخدامی برق ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۳۵۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۹

آگهی‌های استخدامی برق ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲۷ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۳۲۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۷

آگهی‌های استخدامی برق ۲۴ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۳۰۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

آگهی‌های استخدامی برق ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۲۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۳

آگهی‌های استخدامی برق ۲۲ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۲۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۲

آگهی‌های استخدامی برق ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۲۶۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۱

آگهی‌های استخدامی برق ۲۰ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۲۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۰

آگهی‌های استخدامی برق ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۲۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۷

آگهی‌های استخدامی برق ۱۰ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۱۰

آگهی‌های استخدامی برق ۹ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۱۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۹

آگهی‌های استخدامی برق ۸ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۱۵۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۸

آگهی‌های استخدامی برق ۷ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۱۴۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۷

آگهی‌های استخدامی برق ۶ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۱۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۶

آگهی‌های استخدامی برق ۳ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۱۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۳

آگهی‌های استخدامی برق ۲ خرداد ۱۴۰۲ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۴۰۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۰۲

پربیننده ترین اخبار