برق نیوز BarghNews

برچسب ها
شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ طی اطلاعیه‌ای، جدول زمان‌بندی خاموشی‌های احتمالی برق پایتخت را از ۲۳ تا ۳۰ مردادماه منتشر کرد.
کد خبر: ۴۷۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۵/۲۳

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای یکشنبه ۲۷ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اهواز، بندرعباس، تبریز، خوزستان، زنجان، رشت، سمنان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مرکزی، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای شنبه ۲۶ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اهواز، بندرعباس، تبریز، خوزستان، زنجان، رشت، سمنان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مرکزی، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای بنجشنبه ۲۴ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای چهارشنبه ۲۳ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای دوشنبه ۲۱ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای یکشنبه ۲۰ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند. جدول خاموشی تهران بزرگ اصلاح شد.
کد خبر: ۴۶۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای شنبه ۱۹ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۷۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۹

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای پنج شنبه ۱۷ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، تبریز، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، قم، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند. جدول خاموشی تهران بزرگ اصلاح شد.
کد خبر: ۴۶۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای سه شنبه ۱۵ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، تبریز، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

خاموشی‌های گسترده و طولانی مدت روز گذشته، اعتراض زیادی را به دنبال داشت.در این خبر بخشی از واکنش های صورت گرفته در توئیتر توسط مردم عادی و چهره های سیاسی را می بینید. خیلی از واکنش ها به دلیل استفاده از عبارات منشوری و فحش، قابل انتشار در برق نیوز نبود.
کد خبر: ۴۶۶۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای دوشنبه ۱۴ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، تبریز، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۴

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای یکشنبه ۱۳ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، تبریز، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای شنبه ۱۲ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، تبریز، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، اراک، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۸۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۲

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای جمعه ۱۱ تیرماه را برای کلانشهر‌های اردبیل، ارومیه، زنجان، رشت، شیراز، مشهد، کرمان و اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای پنجشنبه ۱۰ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، سمنان، اردبیل، ارومیه، زنجان، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، مشهد، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۰

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای چهارشنبه ۹ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، اردبیل، ارومیه، زنجان، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، مشهد، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای سه شنبه ۸ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، اردبیل، ارومیه، زنجان، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، مشهد، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۲۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۸

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای دوشنبه ۷ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، اردبیل، ارومیه، زنجان، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، مشهد، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای یکشنبه ۶ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، اردبیل، ارومیه، زنجان، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، مشهد، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

پربحث‌ترین ها
پر بازدیدترین‌ها
هفته
ماه
آخرین اخبار