برق نیوز BarghNews

برچسب ها
شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای یکشنبه ۲۷ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اهواز، بندرعباس، تبریز، خوزستان، زنجان، رشت، سمنان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مرکزی، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۸۱۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۷

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای شنبه ۲۶ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اهواز، بندرعباس، تبریز، خوزستان، زنجان، رشت، سمنان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مرکزی، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۸۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۶

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای بنجشنبه ۲۴ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۴

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای چهارشنبه ۲۳ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۷۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۳

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای سه شنبه ۲۲ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۷۵۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۲

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای دوشنبه ۲۱ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۷۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۱

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای یکشنبه ۲۰ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، اصفهان، اهواز، خوزستان، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، تبریز، همدان و یزد اعلام کردند. جدول خاموشی تهران بزرگ اصلاح شد.
کد خبر: ۴۶۷۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۲۰

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای پنج شنبه ۱۷ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، تبریز، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، قم، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند. جدول خاموشی تهران بزرگ اصلاح شد.
کد خبر: ۴۶۶۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۷

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای سه شنبه ۱۵ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، تبریز، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، اراک، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۶۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۵

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای یکشنبه ۱۳ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، تبریز، رشت، زنجان، سمنان، شیراز، قزوین، کرج، کرمان، مشهد، همدان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۳

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای جمعه ۱۱ تیرماه را برای کلانشهر‌های اردبیل، ارومیه، زنجان، رشت، شیراز، مشهد، کرمان و اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۱۱

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای چهارشنبه ۹ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، اردبیل، ارومیه، زنجان، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، مشهد، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۹

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای دوشنبه ۷ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، اردبیل، ارومیه، زنجان، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، مشهد، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۵۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۷

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای یکشنبه ۶ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، اردبیل، ارومیه، زنجان، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، مشهد، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۶

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای شنبه ۵ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، اردبیل، ارومیه، زنجان، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، مشهد، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۴۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۵

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای سه شنبه ۱ تیرماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، زنجان، اردبیل، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، اراک، ارومیه، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۴۴۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۴/۰۱

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای یکشنبه ۳۰ خردادماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، اردبیل، تبریز، رشت، شیراز، قزوین، اراک، همدان، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۴۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۳۰

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای شنبه ۲۹ خردادماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، اردبیل، تبریز، رشت، زنجان، شیراز، سمنان، قم، کرج، کرمان و یزد اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۹

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای چهارشنبه ۲۶ خردادماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، تبریز، رشت، زنجان، شیراز، قزوین، کرمان، همدان، یزد، سمنان و اراک اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۶

شرکت‌های توزیع برق، برنامه قطعی برق برای سه شنبه ۲۵ خردادماه را برای کلانشهر‌های تهران بزرگ، ارومیه، تبریز، رشت، زنجان، شیراز، قزوین، کرمان، همدان، یزد، سمنان و اراک اعلام کردند.
کد خبر: ۴۶۳۵۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۲۵

پربیننده ترین اخبار