برق نیوز BarghNews

برچسب ها
در این مقاله با فوتو ترانزیستورها (Photo-transistors)، ویژگی های فوتو ترانزیستورها و مواردی که در انتخاب یک فوتو ترانزیستور باید در نظر گرفته شود.
کد خبر: ۴۹۰۳۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

در این مقاله با فوتو ترانزیستورها (Photo-transistors)، ویژگی های فوتو ترانزیستورها و مواردی که در انتخاب یک فوتو ترانزیستور باید در نظر گرفته شود.
کد خبر: ۴۹۰۳۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

در این مقاله با کاربرد فوتو ترانزیستورها و ویژگی های فوتو ترانزیستورها و همچنین مواردی که در انتخاب یک فوتوترانزیستور باید در نظر گرفته شود اشاره می‌شود. همچنین در این مطلب با چند نمونه مدار که در آن‌ها از فوتوترانزیستور استفاده شده، آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۴۸۷۹۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

فوتوترانزیستورهای شکلی از ترانزیستورهای دوقطبی هستند که به نور حساس بوده و دارای بهره ترانزیستور و بسیار حساس تر از فوتودیودها هستند. در این مقاله با فوتو ترانزیستورها (Photo-transistors) و نحوه عملکرد و ویژگی‌های آن آشنا خواهید شد.
کد خبر: ۴۸۷۹۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

پربیننده ترین اخبار