برق نیوز BarghNews

برچسب ها
در این مطلب به بررسی هشت قانون دیگر از محاسبات سر انگشتی مورد نیاز در مهندسی برق که نیاز است بدانید، شامل محاسبات: هادی هوایی و اندازه کابل، خط انتقال و توزیع، انواع دکل‌ها، فاصله زاویه چرخش دکل، کدگذاری کابل، اندازه حلقه کرونا، بارگیری طبق هر فوت مربع، اندازه شفت تهویه پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۴۸۸۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

در اینجا به بررسی دوازده مورد دیگر از محاسبات سر انگشتی شامل: محاسبات سیم ارت ترانسفورماتور، سیم ارت موتور، سیم ارت پنل، ارت تجهیزات الکتریکی، سیم ارت، مساحت اتاق ترانسفورماتور، دهانه خط انتقال (مرجع برق مرکزی)، کد موتور سه فاز، ضریب سرویس موتور، نوع کنتاکتور و ... پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۴۸۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

در اینجا به بررسی هشت موردی که در موتور‌ها و ترانس باید به آن دقت شود پرداخته می‌شود. این موارد شامل: اندازه استاندارد ترانسفورماتور، اندازه استاندارد موتور، دور تقریبی موتور، ولتاژ خط موتور، جریان راه‌اندازی موتور، راه‌اندازی موتور، امپدانس ترانسفورماتور، اندازه استاندارد ترانسفورماتور در IEEE/ANSI
کد خبر: ۴۸۸۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

در اینجا به بررسی هشت قانونی که باید در سیستم‌های قدرت رعایت شود پرداخته می‌شود. مانند: ظرفیت پست، ظرفیت جریان اتصال کوتاه، حداقل فاصله زمین، حداقل زمان رفع خطا، نرخ جریان باسبار، فاصله باسبار، مقدار مقاومت ترانس و اندازه‌های استاندارد MC ،MCB، MCCB و فیوز و ...
کد خبر: ۴۸۸۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

در اینجا به بررسی محاسبات سر انگشتی در اندازه خازن اصلاح ضریب قدرت، مقدار مقاومت زمین، محدودیت‌های ولتاژی، تغییرات ولتاژ، کلاس عایقی، محدودیت استاندارد ولتاژ، اتصالات الکتریکی استاندارد و اندازه استاندارد اتاق و سایر موارد پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۴۸۸۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

در اینجا به بررسی محاسبات سر انگشتی در معادلات مفید الکتریکی پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۴۸۸۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

در اینجا به بررسی محاسبات سر انگشتی الکتریکی از جمله: ظرفیت کابل، ظرفیت جریان تجهیزات، مقاومت ارتینگ، حداقل شعاع خمشی، مقاومت عایق، برقگیر، ترانسفورماتور، دیزل ژنراتور، ترانسفورماتور جریان و محاسبات سریع الکتریکی پرداخته می‌شود.
کد خبر: ۴۸۸۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

پربیننده ترین اخبار