برق نیوز BarghNews

برچسب ها
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و علیرغم شعار‌های عدالت محوری و فسادستیزی، بازار استخدام‌های سفارشی دوباره در وزارت نیرو داغ شد. در توانیر شورایی شکل گرفته که کارش گیر دادن به استخدامی‌های بدون سفارش و پارتی است. وزیر قبلی نیرو هر اشکالی داشت جلوی استخدام‌های فله‌ای را گرفت، ولی محرابیان در این زمینه دوباره همانند دوره احمدی نژاد این مکانیسم را فعال کرد. هیچ چیز نمی‌تواند برای صنعت برقی‌ها به اندازه تبعیضی که بر آن‌ها گذشته است دردآور باشد. هزاران فارغ التحصیل برق با کیفیت در کشور پشت در‌های ورود به وزارت نیرو مانده اند، اما محرابیان و رفقایش تاتوانسته اند در این وزارتخانه و نهاد‌های زیرمجموعه افراد سفارشی استخدام کرده اند. وضعیت منابع انسانی در وزارت نیرو در افتضاح‌ترین حالت خود از زمانی که امین الضرب اولین ژنراتور برق را به ایران آورد قرار گرفته است. ابلاغ شیوه نامه تبدیل وضعیت کارکنان صنعت برقی که پیش نویس آن قبل از عید منتشر شد فعلا متوقف شده است.
کد خبر: ۵۳۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۱۷

آگهی‌های استخدامی برق ۲۸ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۳۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲۴ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۳۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۴

آگهی‌های استخدامی برق ۲۳ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۳۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۳

آگهی‌های استخدامی برق ۲۲ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۳۰۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۲

آگهی‌های استخدامی برق ۲۱ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۲۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۱

آگهی‌های استخدامی برق ۱۸ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۲۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۸

آگهی‌های استخدامی برق ۱۷ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۲۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۷

آگهی‌های استخدامی برق ۱۶ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۲۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۶

آگهی‌های استخدامی برق ۱۵ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۵

آگهی‌های استخدامی برق ۱۴ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۲۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۴

آگهی‌های استخدامی برق ۱۱ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۲۰۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۱

آگهی‌های استخدامی برق ۱۰ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۱۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۱۰

آگهی‌های استخدامی برق ۹ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹

آگهی‌های استخدامی برق ۸ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۱۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۸

آگهی‌های استخدامی برق ۷ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۱۴۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۷

آگهی‌های استخدامی برق ۴ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۱۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۴

آگهی‌های استخدامی برق ۳ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۱۱۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۳

آگهی‌های استخدامی برق ۲ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۱۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۲

آگهی‌های استخدامی برق ۱ آبان ۱۴۰۱ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۵۲۰۸۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱

پربیننده ترین اخبار