برق نیوز BarghNews

برچسب ها
SVCها جزو خانواده‌ی ادوات فکت هستند و طبیعتا برای کنترل وضعیت شبکه‌های برق ac و افزایش ظرفیت انتقال به کار می‌روند. کار اصلی اِس‌وی‌سی‌ها تنظیم ولتاژ و پایداری سیستم قدرت است.
کد خبر: ۲۸۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲

سیستم‌های انتقال AC انعطاف پذیر که به FACTS معروف می‌باشند مفهوم و ایده جدیدی است که برای تقویت کنترل پذیری و توسعه ظرفیت انتقال شبکه ها، بکارگیری و استفاده از کنترل کننده‌ها و ادوات الکترونیک قدرت را توصیه و تشویق می‌نمایند. در واقع سیستم‌های FACTS قادر هستند که پارامتر‌ها و مشخصه‌های خطوط انتقال مانند امپدانس سری، امپدانس شانت، زاویه فاز که بعنوان محدودیت اصلی بر سر راه افزایش ظرفیت شبکه عمل می‌نمایند، کنترل کنند.
کد خبر: ۲۶۴۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

خطوط انتقال VSC یا خطوط انتقال با مبدلهای منبع ولتاژی امروزه واقعیت و تحقق یافته و همچنان که جنبه‌های خاصی از آن کاربرد می‌یابد بیشتر مورد استفاده قرار می‌گیرند. در ادامه بیشتر با خطوط انتقال در حضور مبدل‌های منبع ولتاژ آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۲۲۵۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

اژه «FACTS» به تمامی سیستم‌های مبتنی بر الکترونیک قدرت که در انتقال توان الکتریکی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اطلاق می‌شود. بدلیل ملاحظات پایداری گذرا، دینامیک، کنترل ولتاژ و پایداری ولتاژ، به ندرت می‌توان از خطوط الکتریکی قدرت در حد ظرفیت حرارتی آن‌ها استفاده کرد. با بوجود آمدن ادوات FACTS و به ویژه نسل جدید این ادوات، این معضل به طور چشمگیر حل گردیده است. در این مطلب با تجهیز UPFC به طور خلاصه آشنا می‌شوید.
کد خبر: ۲۲۵۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۳/۲۳

تصویری از یک جبرانساز سری خط شرکت ABB در چین را مشاهده می کنید.
کد خبر: ۱۳۱۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۸

در کنگره نفت و نیرو مطرح شد:
هوشنگ فلاحتیان در کنگره نفت و نیرو در تهران در تشریح مهمترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در دوران پساتحریم، گفت: احداث پست‌های جدید GIS، ساخت خطوط انتقال با ولتاژ بالا، دستیابی به فناوری نسل جدید نیروگاه‌های خورشید و ساخت توربین‌های با راندمان بالا از مهمترین فرصت‌های سرمایه‌گذاری در صنعت برق ایران به شمار می‌رود.
کد خبر: ۱۱۴۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۷/۲۸

مدیر پژوهشی تجهیزات خط و پست پژوهشگاه نیرو خبر داد:
مدیر پژوهشی تجهیزات خط و پست پژوهشگاه نیرو از خیز ایران برای ورود به جمع ده کشور سازنده سامانه های انتقال برق ظرفیت بالا خبر داد.
کد خبر: ۹۵۳۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۳/۳۰

با تلاش محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر صورت گرفت:
نخستین شبیه ساز زمان قطعی شبکه های برق قدرت که با تلاش محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر طراحی شده، امروز همزمان با افتتاحیه نهمین کنفرانس حفاظت و سیستم های قدرت رونمایی می‌شود.
کد خبر: ۷۲۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۰/۲۴

روش ﻛﻠﻴﺪزﻧﻲ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﭘﻬﻨﺎي ﭘﺎﻟﺲ ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ اﻧﺘﺨـﺎﺑﻲ ﺣﺬف ﺷﺪه (SHE PWM) در اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪﺳﻄﺤﻲ ﺑـﺮاي ﺣﺬف ﻫﺎرﻣﻮﻧﻴﻚ ﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮده ﻣﻲ ﺷـﻮد. ﻣﺸـﻜﻞ ﻋﻤﺪه در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻦ روش اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀـﻲ از ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن M داراي ﺟﻮاب ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
کد خبر: ۵۶۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۲۲

ﻳﻜﻲ از روشﻫﺎي ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل اﻳﻨﻮرﺗﺮﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﻄﺤﻲ, روش ﻣﺪوﻻﺳﻴﻮن CBPWM از ﻧﻮع ﺷﻴﻔﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت POD ,PD و APOD ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ.
کد خبر: ۵۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۱/۳۱

معرفي مقالات علمي؛
در دهه‌هاي گذشته توربينهاي بادي نصب شده در مزارع باد داراي تكنولوژي بالاي امروزي نبوده‌اند. با اين وجود امروزه در بعضي كشورها نصب اين توربينهاي معمولي با ژنراتور القايي ساده ادامه دارد.
کد خبر: ۴۳۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۳/۱۶

پربیننده ترین اخبار