برق نیوز BarghNews

برچسب ها
این کتاب نتیجه کار پژوهشی سنگین پنج ساله بوده که توسط عزیز گلمحمدی به رشته تحریر درآمده است. این کتاب با استفاده از رفرنس‌های معتبر و استانداردهای مهمی چونBS,NFPA, IEC, IEEE, ANSI, VDE، استانداردهای وزارت نیرو، استانداردهای استرالیا و نیوزلند و‌... و همچنین تحصیلات و تجربه‌ها 30 ساله کارکرد مؤلف در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های برق و مشاهده و بررسی‌ها ده‌ها فقره حوادث برق تدوین شده است‌.
کد خبر: ۲۸۱۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۹

هندبوک ایمنی که یک کار پژوهشی پنج ساله می باشد با استفاده از رفرنس‌های معتبر و استانداردهای مهمی چونBS,NFPA, IEC, IEEE, ANSI, VDE، استانداردهای وزارت نیرو، استانداردهای استرالیا و نیوزلند و‌... و همچنین تحصیلات و تجربه‌ها 30 ساله کارکرد مؤلف در ارتباط مستقیم با فعالیت‌های برق و مشاهده و بررسی‌ها ده‌ها فقره حوادث برق تدوین شده است‌.
کد خبر: ۱۷۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۷/۱۰

پربیننده ترین اخبار