برق نیوز BarghNews

برچسب ها
۴۲ شرکت بخش خصوصی برای مشارکت در سرمایه گذاری ساخت ۱۷۶۳ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر در ۷۰ ساختگاه کشور شامل ۱۵ استان در مناقصه سرمایه گذاری برای تکمیل ساخت ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید برنده شدند.
کد خبر: ۵۷۱۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۰

مراسم بازگشایی پاکت‌های مناقصه برای سرمایه گذاری به منظور تکمیل ساخت ۴۰۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از محل ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید در حال برگزاری است.
کد خبر: ۵۷۱۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۸

الحاقیه شماره ۵ مناقصه عمومی سرمایه گذاری در پروژه‌های احداث ۱۷۶۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات و بالاتر سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) منتشر شد.
کد خبر: ۵۷۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۲

اطلاعیه شماره ۲ مناقصه عمومی سرمایه گذاری در پروژه‌های احداث ۱۷۶۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات و بالاتر با شماره مناقصه ۱۴۰۲/۳ منتشر شد.
کد خبر: ۵۷۰۶۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۳۰

الحاقیه شماره ۴ مناقصه عمومی سرمایه گذاری در پروژه‌های احداث ۱۷۶۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات و بالاتر منتشر شد.
کد خبر: ۵۷۰۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

الحاقیه شماره ۳ مناقصه عمومی سرمایه گذاری در پروژه‌های احداث ۱۷۶۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات و بالاتر منتشر شد.
کد خبر: ۵۷۰۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۶

الحاقیه شماره ۲ مناقصه عمومی سرمایه گذاری در پروژه‌های احداث ۱۷۹۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات و بالاتر منتشر شد.
کد خبر: ۵۶۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۲۱

الحاقیه شماره ۱ مناقصه عمومی سرمایه گذاری در پروژه‌های احداث ۱۸۲۳ مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات و بالاتر منتشر شد.
کد خبر: ۵۶۸۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۲

مجری انرژی‌های تجدیدپذیر شرکت برق خراسان شمالی از جذب دو سرمایه‌گذار برای ساخت نیروگاه‌های خورشیدی ۸۵ مگاواتی در این استان خبر داد.
کد خبر: ۵۶۶۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۰

اطلاعیه شماره ۱ مناقصه عمومی شماره ۱۴۰۲/۵ سرمایه گذاری در احداث و بهره برداری از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی منتشر شد.
کد خبر: ۵۶۴۵۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۰۹

آگهی فراخوان مناقصه احداث و بهره برداری ۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور منتشر شد.
کد خبر: ۵۶۱۴۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

اطلاعیه شماره ۴ مناقصه احداث و بهره برداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور منتشر شد.
کد خبر: ۵۶۰۵۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۱

الحاقیه شماره ۲ مناقصه احداث و بهره برداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور منتشر شد.
کد خبر: ۵۶۰۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹

اطلاعیه شماره ۳ مناقصه احداث و بهره برداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور منتشر شد.
کد خبر: ۵۵۹۹۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۵

اطلاعیه شماره ۲ مناقصه احداث و بهره برداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور منتشر شد.
کد خبر: ۵۵۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۱

اطلاعیه شماره ۱ مناقصه احداث و بهره برداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور منتشر شد.
کد خبر: ۵۵۸۶۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۵

الحاقیه شماره ۱ مناقصه احداث و بهره برداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور منتشر شد.
کد خبر: ۵۵۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۴

سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق (ساتبا)، به‌منظور برگزاری مناقصه احداث و بهره برداری از ۴۵۰۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با هدف جایگزینی بخشی از سوخت مایع نیروگاه‌های حرارتی با استفاده از ظرفیت ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور فراخوان داد.
کد خبر: ۵۵۵۶۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۷

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (شماره ۱۴۰۲/۳) سرمایه گذاری در پروژه‌های احداث ۹۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی با ظرفیت یک مگاوات و بالاتر توسط سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق (ساتبا) منتشر شد.
کد خبر: ۵۵۳۹۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۶/۳۰

در چهارمین مناقصه عمومی سرمایه گذاری برای احداث ۴ هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی، ۱۷ شرکت به ظرفیت ۱۱۷۲ مگاوات برنده مناقصه شدند.
کد خبر: ۵۴۹۱۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۶

پربیننده ترین اخبار