برق نیوز BarghNews

برچسب ها
در صورتیکه اتصال کوتاه در نزدیکی ژنراتور اتفاق افتد، از آنجا که نیروی محرکه الکتریکی ژنراتور از شروع اتصال کوتاه تا حالت دائمی متفاوت می‌باشد، بنابراین مقدار مؤثر مؤلفه متقارن جریان اتصال کوتاه از شروع اتصال کوتاه تا حالت دائمی متغیر می‌باشد. البته برای سادگی چنین فرض می‌کنیم که نیروی محرکه ژنراتور در شرایط اتصال کوتاه ثابت است و راکتانس آن در مدت زمان اتصال کوتاه تغییر می‌کند.
کد خبر: ۴۱۳۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۶

رله‌های جریانی به منظور حفاظت شبکه‌های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطا‌های جریان بکار میروند. عمده عیوبی که توسط رله‌های جریانی تشخیص داده می‌شوند عبارت است از: اتصال کوتاه در شبکه - اضافه جریان - اضافه بار و ...
کد خبر: ۲۸۴۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰

رله‌های جریانی به منظور حفاظت شبکه‌های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند.
کد خبر: ۲۳۸۳۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۱

پربیننده ترین اخبار