برق نیوز BarghNews

برچسب ها
محل نصب پریزهای آشپزخانه و فواصل آن ها از زمین را در قالب تصویر مشاهده می نمایید.
کد خبر: ۲۴۵۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۲

شرایط اتصال زمین الکتریکی برای مشترکین دارای کنتور بیش از 75 آمپر که در مبحث سیزده مقررات ملی ساختمان با عنوان "الکترود زمین برای انشعابات برق فشار ضعیف" بیان شده است، را در قالب تصویر مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۲۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۱

در ادامه این مطلب می توانید الکترود زمین برای انشعابات برق فشار ضعیف تکفاز و سه فاز را در قالب تصویر مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۱۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

حداقل فاصله مجاز کابل جریان ضعیف و مخابرات و فیبر نوری با لوله شبکه گاز طبیعی که از مباحث 17 مبحث ملی ساختمان است در ادامه در قالب تصویر بیان می شود.
کد خبر: ۲۴۱۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۰۹

پربیننده ترین اخبار