برق نیوز BarghNews

برچسب ها
تجربه ای از حضور در مصاحبه عقیدتی استخدامی وزارت نیرو سال94 را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

تجربه یکی از افرادی که در جلسه مصاحبه عقیدتی حضور داشته اند، برای شما بازگو می شود.
کد خبر: ۲۴۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

سوالات پرسیده شده از یکی از قبول شدگان آزمون استخدامی وزارت نیرو در مصاحبه عقیدتی سال 94 را مشاهده می کنید.
کد خبر: ۲۴۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

یکی دیگر از تجربیات حضور در جلسه مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سال 94 را بازگو می کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

تجربه یکی از افراد دعوت شده به مصاحبه عقیدتی شرکت آبفا را در ادامه می توانید مشاهده نمایید.
کد خبر: ۲۴۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

در این مطلب سوالاتی که د رمصاحبه استخدامی شرکت توزیع زیر مجموعه وزارت نیرو ، از یکی از افراد دعوت شده به مصاحبه پرسیده شده بود را می توانید مشاهده کنید.
کد خبر: ۲۴۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

تجربه دو نفر از قبول شدگان آزمون وزارت نیرو(شرکت های برق منطقه ای و آب منطقه ای) را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

یکی دیگر از تجربه های افراد دعوت شده به مصاحبه عقیدتی وزارت نیرو را برای شما بازگو می کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

یکی دیگر از تجربیات افراد دعوت شده به مصاحبه استخدامی وزارت نیرو را می توانید مشاهده نمایید.
کد خبر: ۲۴۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تجربه خوشه شغلی کمک کارشناس خدمات مشترکین در شرکت توزیع را از جلسه مصاحبه مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

یکی از تجربیات افراد دعوت شده در استخدامی وزارت نیرو را در ادامه می توانید مشاهده نمایید.
کد خبر: ۲۴۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

در این مطلب می توانید سوالاتی که در جلسات مصاحبه عقیدتی پرسیده می شود را از زبان یکی از افراد دعوت شده به مصاحبه عقیدتی را می توانید مشاهده نمایید.
کد خبر: ۲۴۹۴۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تجربه یکی از قبول شدگان آزمون وزارت نیرو در سال 93 را از مرحله تحقیقات محلی و گزینش را بازگو می کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

در این مطلب تجربه سه نفر از افراد دعوت شده به مصاحبه شرکت آب و فاضلاب (زیر مجموعه وزارت نیرو) در اختیار شما قرار داده می شود.
کد خبر: ۲۴۹۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تجربه کارشناس امور اداری از جلسه مصاحبه آب و فاضلاب را در ادامه مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

سوالاتی که از یک مهندس کامپیوتر -نرم افزار در جلسه مصاحبه استخدامی وزارت نیرو(شرکت آب و فاضلاب ) پرسیده شده را در قالب تجربه برای شما بیان می کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تجربه یکی دیگر از افراد قبول شده در مصاحبه استخدامی وزارت نیرو درباره جو جلسه مصاحبه رامشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

یکی دیگر از تجربیات افراد قبول شدهدر شرکت توزیع را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۱۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

وظایف کارشناس کنترل کیفی آب و محیط زیست در شرکت آب و فاضلاب را از که از طریق یکی از کارمندان این شرکت بیان شده است را ملاحظه خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

در این مطلب نیز می توانید تجربه یکی دیگر از افراد قبول شده در آزمون استخدامی وزرات نیرو را مشاهده نمایید.
کد خبر: ۲۴۸۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

پربیننده ترین اخبار