برق نیوز BarghNews

برچسب ها
در این مطلب نیز یکی دیگر از تجربه های افراد شرکت کننده در مصاحبه عقیدتی را می توانید مشاهده نمایید.
کد خبر: ۲۴۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

تجربه یکی از افرادی که در جلسه مصاحبه عقیدتی حضور داشته اند، برای شما بازگو می شود.
کد خبر: ۲۴۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

سوالات پرسیده شده از یکی از قبول شدگان آزمون استخدامی وزارت نیرو در مصاحبه عقیدتی سال 94 را مشاهده می کنید.
کد خبر: ۲۴۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

یکی دیگر از تجربیات حضور در جلسه مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سال 94 را بازگو می کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

در این مطلب تجربه دو نفر از افراد دعوت شده به مصاحبه استخدامی وزارت نیرو سال ۹۴ را برایتان بازگو می‌کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

تجربه یکی از افراد دعوت شده به مصاحبه عقیدتی شرکت آبفا را در ادامه می توانید مشاهده نمایید.
کد خبر: ۲۴۹۶۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

در این مطلب سوالاتی که د رمصاحبه استخدامی شرکت توزیع زیر مجموعه وزارت نیرو ، از یکی از افراد دعوت شده به مصاحبه پرسیده شده بود را می توانید مشاهده کنید.
کد خبر: ۲۴۹۶۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

در این مطلب پیرو مطالب قبلی، یکی دیگر از تجربیات افراد دعوت شده به مصاحبه استخدامی وزارت نیرو در سال 94 را مشاهده خواهید.
کد خبر: ۲۴۹۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

تجربه یکی دیگر از پذیرفته شدگان در آزمون استخدامی وزارت نیرو را بازگو می کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۶۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

تجربه دو نفر از قبول شدگان آزمون وزارت نیرو(شرکت های برق منطقه ای و آب منطقه ای) را مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۵۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۱

یکی دیگر از تجربه های افراد دعوت شده به مصاحبه عقیدتی وزارت نیرو را برای شما بازگو می کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

یکی دیگر از تجربیات افراد دعوت شده به مصاحبه استخدامی وزارت نیرو را می توانید مشاهده نمایید.
کد خبر: ۲۴۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تجربه خوشه شغلی کمک کارشناس خدمات مشترکین در شرکت توزیع را از جلسه مصاحبه مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

یکی از تجربیات افراد دعوت شده در استخدامی وزارت نیرو را در ادامه می توانید مشاهده نمایید.
کد خبر: ۲۴۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تجربه یکی از قبول شدگان آزمون وزارت نیرو در سال 93 را از مرحله تحقیقات محلی و گزینش را بازگو می کنیم.
کد خبر: ۲۴۹۳۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تجربه کارشناس امور اداری از جلسه مصاحبه آب و فاضلاب را در ادامه مشاهده خواهید کرد.
کد خبر: ۲۴۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

تجربه یکی دیگر از افراد از حضور در جلسه مصاحبه و جو حاکم بر جلسه را برای شما بازگو خواهیم کرد.
کد خبر: ۲۴۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

شرح وظایف مامور حراست در اداره ها و شرکت های تحت نظر وزارت نیرو مانند شرکته ای توزیع، برق منطقه ای ، آب و فاضلاب و ... در ادامه آورده می شود.
کد خبر: ۲۴۹۱۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

در این مطلب نیز یکی دیگر از تجربیات افراد قبول شده در آزمون استخدامی وزارت نیرو در پست کارشناس فنی را برای شما بازگو خواهیم نمود.
کد خبر: ۲۴۹۱۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

در این مطلب نیز تجربه یکی دیگر از افراد دعوت شده به مصاحبه استخدامی وزارت نیرو رابرای شما بازگو خواهیم کرد.
کد خبر: ۲۴۹۱۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۳۱

پربیننده ترین اخبار