برق نیوز BarghNews

برچسب ها
برای افزايش قابليت اطمينان شبكه های توزيع ، می توان آنها را به صورت حلقوی طراحی كرد. بدين صورت كه تغذية فيدر فشار متوسط (۲۰ kV) پس از شروع از شينه اصلی (پست فوق توزيع) و پس از گذشت از پستهای توزيع دوباره به همان شين برمی گردد.
کد خبر: ۲۸۵۱۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۳

با توجه به سطح ولتاژ سيستم ، شرايط جغرافيایی و تمرکز يا عدم تمرکز بار مصرفی ، می توان از انواع مختلف شبکه های توزيع برای تأمين نيازهای مشترکين استفاده کرد. بطور کلی شبکه های توزيع می توانند هرنوع ساختاری را داشته باشند، ولی در حالت استاندارد می توان سه نوع ساختار کلی را برای شبکه های توزيع معرفی کرد:شعاعی،حلقوی و غربالی
کد خبر: ۲۶۴۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۲۶

پربیننده ترین اخبار