برق نیوز BarghNews

برچسب ها
کلید‌های اتوماتیک هوایی در آمپر‌های بالا برای محافظت مدار در برابر در برابر اضافه بار، اتصال کوتاه آنی و تاخیری و اتصال به زمین بکار برده می‌شود. عمر مفید کلید هوایی تقریباً دو برابر کلید اتوماتیک یا کمپکت است. برای تنظیم یک کلید هوایی ابتدا شناخت ساختار کلی کلید الزامی می‌باشد.
کد خبر: ۴۵۰۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۱/۲۳

کلید‌های اتوماتیک برای محافظت در برابر اتصال کوتاه و اضافه جریان استفاده می‌شوند، این کلید‌ها در دو دسته کلی قابل تنظیم وغیر قابل تنظیم و در دو نوع اتوماتیک هوایی و کلید‌های اتوماتیک کامپکت تقسیم می‌شوند.
کد خبر: ۴۵۰۱۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۰۳/۱۷

یکی از نیازمندی‌های اصلی مدارهای کنترل وجود پلاتین‌های فرمان در تجهیزات است. این پلاتین‌ها با وضعیت عملکردی تجهیز رابطه‌ی مستقیم داشته و برای قطع و وصل یک جریان کوچک استفاده می‌شود. در کنتاکتورهای قدرت معمولا تعدادی پلاتین فرمان وجود دارد.
کد خبر: ۲۸۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۱

کلید قطع بار یا سوئیچ، یک کلید مکانیکی بوده که می تواند جریان نرمال مدار را وصل کرده، از خود عبور داده و قطع کند. این کلید وقتی در حالت بسته است می تواند طبق مشخصه های خاصی، جریان های اضافه بار و اتصال کوتاه را نیز از خود عبور دهد. قابل ذکر است که میزان جریان ها و زمان مجاز عبور آن ها از کلید، در کاتالوگ و یا پلاک آن مشخص شده است.
کد خبر: ۲۸۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷

پربیننده ترین اخبار