برق نیوز BarghNews

برچسب ها
یکی از فاکتور های مهم در خرید دوربین مدار بسته کیفیت و نوع زوم می باشد که باعث ثبت تصاویر و فیلم های با کیفیت های متفاوت می گردد در ادامه درمورد این موضوع بیشتر توضیح داده شده است.
کد خبر: ۵۷۸۵۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۲

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه  راهنمای خرید دستگاه NVR قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۰۹۸۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند
کد خبر: ۵۰۹۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه خروجی CVBS در دستگاه DVR را بررسی می کنیم.
کد خبر: ۵۰۹۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند
کد خبر: ۵۰۹۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه تغذیه دوربین‌های مداربسنه به صورت POE را بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۹۷۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند.در ادامه به بررسی لوله های فلکسی برای کابل کشی دوربین مداربسته می پردازیم.
کد خبر: ۵۰۹۷۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه به بررسی ذوربین مداربسته Bullet می پردازیم.
کد خبر: ۵۰۹۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه به بررسی دوربین مداربسته Dome می پردازیم.
کد خبر: ۵۰۹۷۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه انواع دوربین مداربسته بر اساس شرایط محیطی را بررسی می کنیم.
کد خبر: ۵۰۹۷۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه به بررسی دوربین‌های مدار بسته AHD می‌پردازیم.
کد خبر: ۵۰۹۷۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند.در ادامه انواع کابل تصویر در دوربین مداربسته را بررسی می کنیم.
کد خبر: ۵۰۹۷۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. به بررسی فرمت H.۲۶۴ در دوربین‌های مداربسته می‌پردازیم.
کد خبر: ۵۰۹۷۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند در ادامه با دوربین Dual light بیشتر اشنا می‌شویم.
کد خبر: ۵۰۹۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه نحوه انتخاب هارد دیسک مناسب برای دوربین مداربسته را بررسی می کنیم
کد خبر: ۵۰۹۶۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه تکنولوژی DWDR در دوربین مداربسته لامپی را بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۹۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه دوربین مداربسته لامپی را بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۹۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

استاندارد IP نوعی استاندارد است که هم در دوربین‌های آنالوگ و هم دوربین‌های تحت شبکه به کار رفته می‌شود و با توجه به میزان مقاومت این دوربین ها، اعداد نوشته شده در کنار علامت IP متفاوت می‌باشد. در ادامه به بررسی این مهم می‌پردازیم.
کد خبر: ۵۰۹۲۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

هنگامی که صحبت از ایمن سازی کسب و کار شما می‌شود، انواع مختلفی از دوربین مداربسته وجود دارد که می‌توانید انتخاب کنید. نظارت نقش مهمی در جامعه امروزی ایفا می‌کند و با دوربین‌های اطراف ما، زندگی روزمره ما هر روز سطوح بالاتری از امنیت را تجربه می‌کند. در ادامه راهنمای خرید دستگاه دی وی آر قرار گرفته است.
کد خبر: ۵۰۹۲۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

نقشه حرارتی یک نقشه دو بعدی یا سه بعدی است که می‌تواند توسط دوربین‌های مداربسته در یک مکان خاص تولید شود، نقشه‌های حرارتی مناطق پرترافیک در مقابل مناطق کم ترافیک را در یک دوره خاص مشخص می‌کنند. این نقشه‌ها با استفاده از نرم افزار‌های تحلیلی بر روی VMS تولید می‌شوند. مانند اکثر برنامه‌های کاربردی نرم افزار نقشه برداری حرارتی، مناطقی که بیشترین ترافیک را دارند با رنگ قرمز و کمترین به رنگ آبی نمایش داده می‌شوند. در ادامه نقشه گرمایی در دوربین مداربسته را بررسی می‌کنیم.
کد خبر: ۵۰۹۲۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۳/۲۴

پربحث‌ترین ها
پر بازدیدترین‌ها
هفته
ماه
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین