برق نیوز BarghNews

برچسب ها
از نکات حائز اهمیتی که مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان در آن ارائه طریق ننموده است، مبحث صاعقه گیر می‌باشد. در طراحی سامانه صاعقه گیر چند مرحله وجود دارد: تعیین ضرورت نصب صاعقه گیر، انتخاب نوع برقگیر،طراحی سامانه.
کد خبر: ۴۰۲۴۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷

در ساختمان‌های مسکونی و تجاری با مصارف بالا، کنتور‌های ۳ فـاز، بـرق راکتیـو را نیـز مطـابق تعرفـه محاسـبه می‌نماینـد. منظـور از بکارگیری این تجهیزات، جلوگیری از تولید توان راکتیو توسط ژنراتور‌های نیروگاه است که میـزان تـوان کلـی تولیـدی آن را کـاهش می‌دهد.
کد خبر: ۴۰۲۳۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۵

پربیننده ترین اخبار