برق نیوز BarghNews

برچسب ها
اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد تعجب کمیسیون انرژی از گزارش قانون اصلاح الگوی مصرف، اوضاع افتضاح آمارسازی در صنعت برق، نقش برق منطقه‌ای در خاموشی‌های خوزستان.
کد خبر: ۵۵۰۰۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد لزوم واگذاری مراکز رشد به بخش خصوصی، درجه بندی کارکنان رسمی و شرکتی، تبریک روز خبرنگار.
کد خبر: ۵۵۰۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۲۴

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد گرفتن رشوه و حق حساب توسط برخی مامورین برقی، کتمان واقعیت‌ها از سوی تیم رسانه‌ای وزارت نیرو، حذف حق انشعاب گاز در بسیاری از کشور‌ها.
کد خبر: ۵۴۸۹۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد برق حرارتی نمونه عجیبی از اطلاع رسانی ناقص و محافظه کارانه در صنعت برق، سکوت معترضین کمبود برق به دلیل معاهده پاریس، اوج خاموشی‌ها در کشاورزی و صنعت.
کد خبر: ۵۴۸۹۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۵

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد علت تعطیلی سراسری کشور، قتل و عام برقی‌ها در سکوت، مرگ برقی‌ها در پی انتصابات ناکارآمد.
کد خبر: ۵۴۸۸۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۱۴

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد اصطلاح من درآوردی پیک تقاضای برق، الفاظ رکیک در جلسه ویدئوکنفرانسی، عاقبت همکاری شرکت روسی و صنعت برق ایران.
کد خبر: ۵۴۸۴۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۹

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد جابجایی مرز‌های آمارسازی توسط نماینده مجلس، خاموشی بیش از یک روز شهرک‌های صنعتی، واحد‌های خارج از مدار برق حرارتی، ریسک بالای خاموشی شبکه.
کد خبر: ۵۴۸۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۷

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد انتصاب رئیس دفتر مدیرعامل برق حرارتی به عنوان نفر دوم وزارت صمت، اعتراض به رفاهیات در برق منطقه‌ای تهران، اعتراض به حقوق کارکنان تبدیل وضعیت شده توزیع برق استان اصفهان.
کد خبر: ۵۴۷۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد شوی تبلیغاتی در میز خدمت، فرصت طلبی نزدیکان وزیر، بد عهدی در برنامه مدیریت بار چاه‌های کشاورزی.
کد خبر: ۵۴۷۷۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد حکم انفصال از کار حائری، شرط و شروط صادرات برق تجدیدپذیر، ۵ شهید صنعت برق در ۱۵ روز گذشته.
کد خبر: ۵۴۷۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۵/۰۳

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد خداقوت به کارکنان صنعت برق کشور، وام ارزی نیروگاه و فروش ریالی برق، شهید خدمت در توزیع برق مرکزی، مشکلات خاموشی در شهرک‌های صنعتی، آتش گرفتن یک خودرو در پژوهشگاه نیرو.
کد خبر: ۵۴۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۵

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد حقوق دریافتی ماهانه کمتر از مقادیر مصوب، مدیر برقی هرچه فاسدتر مجبوب تر، ما هم همین طور چراغ جان.
کد خبر: ۵۴۶۴۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۴

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد ناترازی برق در برنامه هفتم، حق حساب بابت پرداخت به موقع مطالبات نیروگاه ها، بحران سازی تخصص مدیران، مشکلات نیرو‌های حجمی برق منطقه‌ای خوزستان.
کد خبر: ۵۴۶۳۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد کتمان خاموشی‌ها یا تغییر آمار، مشکل بیمه پرسنل توزیع گلستان، هزینه تراشی مدیرعامل‌های غیربومی، قیمت فروش برق به مزارع رمزارز.
کد خبر: ۵۴۶۳۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۲

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد خرید ارزی برق خورشیدی از محل ماده ۱۲، ارزیابی مدیران انتصابی توسط پژوهشگاه نیرو، علاقه نمایندگان مجلس به موضوع برق، انتصاب مدیرکل امور بین الملل وزارت نیرو.
کد خبر: ۵۴۶۰۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۲۰

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد علاقه ساتبا به فراخوان بازی، ابلاغیه تبدیل وضعیت برقی‌ها، گزارش فساد و تخلفات گسترده.
کد خبر: ۵۴۵۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۷

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد عدم تحقق پیش بینی‌های حوزه نیروگاه خورشیدی حمایتی، آمار خاموشی در آمریکا، ۱۴ تیر روز قلم.
کد خبر: ۵۴۵۶۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد درگذشت استاد تمام برق ایران، قدرت بیشتر مدیران دولتی در کمبود برق، گشت ارشاد برق.
کد خبر: ۵۴۵۶۳   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۱۵

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد ساتکاب عامل استیضاح وزیر نیرو، فرق بین مصرف بهینه و کم مصرفی، مپنا آن چیزی که ادعا میکند نیست، اعتراض نیرو‌های شرکتی برق منطقه‌ای غرب، انتخاب بین دو موقعیت شغلی برق.
کد خبر: ۵۴۴۷۸   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۷

اخبار برق از نگاهی دیگر در استوری‌های برق نیوز در اینستاگرام را در اینجا مشاهده نمایید. توضیحاتی در مورد باند و باندبازی در توزیع برق شهرستان اصفهان، بلاتکلیفی بخاطر تغییر ساعات اداری، نظرسنجی ساعت کار برقی‌ها.
کد خبر: ۵۴۴۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۶

پربیننده ترین اخبار