کد خبر: ۱۷۹۴۵
تاریخ انتشار : ۱۸:۰۲ - ۱۰ مهر ۱۳۹۵
در این گزارش به صورت کامل به تفاوت های کاری، حقوق ومزایا، نوع استخدامی، پیشرفت های کاری، آینده شغلی، سمت های مدیریتی، جابجایی و انتقال، چارت سازمانی و... پرداخته شده است. این بررسی ها شرایط فعلی شرکت ها را با هم مقایسه کرده است تا افرادی که در پی استخدامی در این شرکت ها هستند انتخاب درست تری داشته باشند.
توجه: خیلی از قیمت ها و امارهای ارائه شده مربوط به تاریخ انتشار خبر بوده است. بدیهی است که امکان تغییر این اعداد و ارقام وجود دارد. مقایسه بین شرکت های برق منطقه ای (بعنوان یکی از شرکت های تابعه) و شرکت های توزیع(بعنوان یکی از شرکت های وابسته) می تواند مقایسه کلی بین شرکت های تابعه و وابسته هم قلمداد شود.
 
در یکسال گذشته کابران برق نیوز مستمرا در خصوص تفاوت های استخدامی و کاری و حقوق و مزایای شرکت های توزیع نیروی برق و برق منطقه ای ها سوال داشتند که در این گزارش به تفاوت های عمده آنها پرداخته شده است.
نکته قابل توجه این است که مقایسه های انجام شده برای رده های شغلی مشابه و برای افراد با مدارک برابر و ساعت کاری برابر و وظایف مشابه است. بدیهی است اگر رده های شغلی یا سمت و ... تفاوت داشته باشد مقایسه ها هم باید برای همان مورد صورت گیرد. همچنین آمارها و مقادیر مقایسه شده بصورت عمومی و برای اکثریت بوده و موارد استثنا را شامل نمی شود.
این مقایسه برای استخدامی های رسمی و پیمانی کشوری شرکت های توزیع و برق منطقه ای می باشد و شرایط استخدامی و کاری نیروهای شرکتی و پیمانکاری و تعاونی و... متفاوت هستند. نیروهای شرکتی چه در برق منطقه ای و چه در شرکت های توزیع هم از لحاظ حقوق و مزایا و هم از لحاظ امنیت شغلی در درجه پایین تری از کارمندان رسمی و پیمانی که همان استخدامی های کشوری هستند قرار دارند.

حقوق شرکت های توزیع نیروی برق با برق منطقه ای ها چه تفاوتی دارد؟
نوع قرارداد شرکت های توزیع کارگری است ولی برق منطقه ای ها کارمندی است لذا شرکت های توزیع برق در رده بندی مشاغل خود از پایه حقوقی بالاتری برخوردار هستند. کارکنان شرکت توزیع تا 30-40درصد بیشتر از کارمندان شرکت های برق منطقه ای حقوق می گیرند.

حاشیه امنیت شغلی شرکت های توزیع با برق منطقه ای چه تفاوتی دارد؟
استخدام توزیع نیروی برق و برق منطقه ای ها بصورت پیمانی است ولی معمولا نوع قرار داد شرکت های توزیع بصورت کارگری موقت بوده و بعد از حدودا 5 سال (تا ده سال ممکنه افزایش پیدا کند) به صورت قرارداد کارگری دائم تبدیل خواهد شد.
برق منطقه ای ها هم بعد از طی 5 تا 10 سال بعنوان کارمند رسمی دائمی تبدیل وضعیت می شوند لذا به نظر می رسد حاشیه امنیت شغلی برق منطقه ای ها بیشتر باشد چون کد اشتغال دولتی می گیرند و به استخدام دولت در می آیند. شرکت های توزیع هم تاکنون از حاشیه امنیت شغلی خوبی برخوردار بوده ولی به هر حال چون غیر دولتی هستند نسبت به برق منطقه ای ها از حاشیه امنیت شغلی پایین تری برخوردار هستند و اگر خصوصی سازی به معنای واقعی انجام شود دیگر از نظارت وزارت نیرو خارج می شوند که البته وزارت نیرو واگذاری ها را به شرط عدم تعدیل نیروها انجام می دهد تا با خصوصی سازی نیروهای استخدام شده را بیرون نکنند ولی به هر حال حقوق و مزایا و ... آنها دست شرکت قرار می گیرد.

تفاوت مزایای شرکت های توزیع برق و منطقه ای
شرکت های توزیع برق مراکز استانی از مزایای بهتری نسبت به شهرستان ها برخوردار هستند. برق منطقه ای ها هم عموما مزایای خوبی دارند و نسبت به شرکت های توزیع شرایط بهتری از این نظر دارند.
مثلا به کارمندان برق منطقه ای مزایایی مانند وام ضروری و وام مسکن با بهره پائین و یا قرض الحسنه داده می شود که تا 60 برابر پایه حقوقی آنهاست (معمولا کمتر می دهند) ولی در شرکت های توزیع این نوع وام ها یاکمتر است و یا اصلا نیست و اگر هم باشدبه افراد کمتری تعلق می گیرد.
در مجموع در حالت کلی مزایا و خدمات رفاهی در شرکت های دولتی بهتر از شرکت های غیردولتی است اما این موضوع استثناء هم دارد. مثلا ممکنه شرکت توزیع یک استان به کارمندان خود خانه هم بدهد ولی برق منطقه ای همان استان ندهد. برعکس در بسیاری از شرکت های توزیع این امکان وجود ندارد.
از دیگر خدمات بخش دولتی می توان به مزایای آموزشی، کمک هزینه های تحصیل خود و فرزندان، سرویس های ایاب و ذهاب، ماموریت های مختلف، پاداش های کاری، اضافه کارهای تشویقی، کارانه و ... اشاره کرد.
در بخش غیردولتی و شرکت های توزیع برخی از آیتم های فوق وجود دارد ولی برای برق منطقه ای ها عموما بیشتر است.
در نهایت می توان گفت این مزایا و خدمات تا حد زیادی بستگی به مدیرعامل و نگاه حاکم بر مدیریت شرکت ها دارد. یک شرکت توزیع اضافه کاری های بیشتر و خدمات رفاهی و مزایای بیشتری برای کارکنان خود در نظر می گیرد و یک شرکت توزیع دیگر ممکنه این مزایا و خدمات را به صورت کامل ندهد. لذا می بینیم یک کارمند در یک شرکت توزیع برق نسبت به یک کامند دیگر در یک شرکت توزیع برق دیگر حتی با رده سازمانی و سوابق و میزان کار برابر باهم اما حقوق های متفاوتی می گیرند که گاهی تا 30-40درصد باهم اختلاف دارند.

پیشرفت های کاری در برق منطقه ای و توزیع چگونه هستند؟
شرکت های توزیع برق دارای چارت سازمانی بیشتری هستند و همچنین تعداد این شرکت ها خیلی بیشتر است لذا امکان سمت گرفتن در شرکت های توزیع نسبت به برق منطقه ای خیلی بیشتر است. وقتی هم کسی سمت می گیرد حقوق و مزایای بیشتری می گیرد که گاها تا دو برابر میزان فعلی هم می رسد.
تعداد برق منطقه ای ها در کشور کم است و فقط در مراکز استان ها هستندکه آنهم نه در همه استان ها. این در حالی است که در همه استان ها و شهرستان های کشور شرکت توزیع برق وجود داشته و در مراکز استان ها هم علاوه بر توزیع استانی و توزیع خود مرکز استان، امور توزیع نواحی یا مناطق مختلف مرکز استان هم وجود دارد.
در برق منطقه ای ها خیلی سخت تر می توان به پست های مدیریتی رسید ولی در شرکت های توزیع به دلیل تعدد این شرکت ها راحت تر می توان چنین سمت هایی را به دست آورد.
مدیر شدن در توزیع خیلی راحت تر از برق منطقه ای هاست. پیشرفت در برق منطقه ای ها سخت تر اتفاق می افتد و المان های مختلفی در آن سهیم است.

جابجایی در شرکت های توزیع و برق منطقه ای راحت است؟
به دلیل پراکندگی و گستردگی شرکت های توزیع برق در سراسر کشور انتقال بین شرکت های توزیع راحت تر از برق منطقه ای هاست. اساسا جابجایی در شرکت های توزیع امری متداول بوده و نقل و انتقالات راحت تر صورت می گیرد.

وظایف شرکت های توزیع سخت تر است یا برق منطقه ای؟
در این خصوص وظایف و کارها در حالت کلی در شرکت های توزیع به دلیل گستردگی شبکه بیشتر است.
شرکت های توزیع به دلیل ارتباط با مردم و تعامل با ارباب رجوع فضای شلوغ تری دارند. برخی شلوغ بودن و ارتباط با ارباب رجوع را مزیت شرکت های توزیع می دانند  عده ای هم آنرا سخت و طاقت فرسا می پندارند.
شرکت های برق منطقه ای فضای اداری آرامتری دارند و معمولا اغلب کارمندان فقط با همدیگر در یک اتاق کار می کنند و با بیرون تعامل زیادی ندارند.
در برق منطقه ای ها پست های برق اداره می شوند که تعداد زیادی از پرسنل آن در این پست ها فعالیت می کنند. کار در پست ها به دلیل شیفت داشتن و حساسیت های خاص اون سخت تر است.

برای انجام دادن کار دوم در کنار اصلی کدام شرکت بهتر است؟
هر دو نوع استخدامی باید ساعات موظفی خود را پرکنند و وظایف محوله را انجام دهند. اما نوع کار توزیع طوری است که فرصت انجام کارهای با هزینه کمتر و با بازار بیشتر وجود دارد. لذا تعداد افرادی از نیروهای شرکت های توزیع که بعد از بازنشستگی یا بازخریدی وارد بازار کارخصوصی می شوند بیشتر است. عده ای که البته تعداد آنها هم کم است و به صورت غیرمستقیم فعالیت می کنند همزمان با کار خود فعالیت های اقتصادی خصوصی هم دارند.

آینده شرکت های توزیع و برق منطقه ای چگونه است؟
شرکت های توزیع فعلا برای واگذاری در حال بررسی هستند و حتی بخشی از سهام آنها هم واگذار شده است ولی برق منطقه ای ها دولتی هستند و دولتی هم می مانند.
شرکت های توزیع برای واگذاری مخالفان زیادی دارند و فعلا از واگذاری کامل آنها جلوگیری شده است.
شرکت های برق منطقه ای به دلیل نگاه حاکمیتی در اداره برق بعنوان یک خدمت استراتژیک دولتی می ماند و همه تحت نظر توانیر ادامه فعالیت خواهند داد. توانیر قبلا بزرگ بود و با جدا شدن بخش تولید کوچکتر شد.
رایزنی ها برای جدا شدن بخش توزیع از توانیر هم وجود دارد که با این وضع توانیر خیلی کوچک می شود و به برق منطقه ای ها و خطوط انتقال محدود می شود لذا احتمالا نتواند آن ساختار بزرگ قبلی با امکانات و مزایای قبلی را داشته باشد. هرچه یک سازمان بزرگتر باشد خدمات رفاهی بیشتری خواهد داشت.

در خصوص کارهای فنی و تخصصی هم باید گفت که در هر دو شرکت با توجه به رده های مختلف شغلی که وجود دارد وظایف فنی و تخصصی هم متفاوت است. در هر دو جا هم پست تخصصی و فنی وجود و هم پست های اجرائی و هم پست های خدماتی و ...

نوع آزمون استخدامی شرکت های توزیع برق با برق منطقه ای چه فرقی دارد؟
آزمون های شرکت های توزیع نیروی برق را تاکنون خود وزارت نیرو برگزار کرده است. این آزمون بنام شرکت های غیردولتی (وابسته به وزارت نیرو) معروف است. چون شرکت های توزیع برق در لیست واگذاری برای خصوصی سازی هستند لذا غیردولتی به حساب می آیند ولی وزارت نیرو تاکنون سعی کرده اغلب استخدامی ها را یکجا برگزار کند.
شرکت های برق منطقه ای دولتی هستند و لذا استخدامی های آنها هم کد کارمند دولتی می گیرند. چون دولتی است دولت تصمیم می گیرد که این نحوه استخدام و یا آزمون و... چطور باشد نه وزارت نیرو. لذا با اینکه قبلاوزارت نیرو برای این شرکت ها مجوز برگزاری آزمون می گرفت ولی در دو سال گذشته دولت برای ارگان های دولتی و سازمان ها و وزارتخانه ها بصورت متمرکز توسط سازمان سنجش آزمون برگزار می کند و وزارت نیرو هم نیازهای خود را از طریق سنجش می گیرد.
در هر دو آزمون مصاحبه اختصاصی و عقیدتی، گزینش محلی،تست های پزشکی، تعهدنامه محضری و... وجود دارند و فقط مرحله اول که آزمون تخصصی و عمومی کتبی است فرق می کند.

وزارت نیرو در نیمه دوم سال 95 آزمون استخدامی جدیدی برای شرکت های توزیع نیروی برق، نیروگاه ها، آب و فاضلاب و ... برگزار می کند. برای مشاهده جزئیات و اطلاعت تکمیلی به لینک زیر مراجعه نمایید:انتشار یافته: ۲۲۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
1
18
خدا را شکر دیگه وضعیت مون مشخص شد، والان دیگه راحت می تونم انتخاب کنم که برم شرکت توزیع یا برق منطقه ای، همین فردا صبح میرم اقدام میکنم، که انشاءالله تا پس فردا به کار مشغول بشم :-(
پاسخ ها
امید
| Iran (Islamic Republic of)
خخخخخخخخخخخخ
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۰
0
3
ممنون عالی بود
کاش برای بقیه قسمت ها هم مثل نیروگاه یا توانیر مقایسه می کردید در ضمن وزارت نیرو با بقیه وزارت خانه ها چه فر قی دارد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۵۰ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
0
1
با سلام .شرکتهای تولید نیروگاههای برق آبی دولتی هستن یا غیر دولتین؟
آیا شرکت مدیریت تولید و بهره برداری برق فرآب غیر دولتیه؟
مدیر پایگاه فراب غیره دولتیه ولی آب نبرو دولتیه
Hamid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۸ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۲
0
2
باسلام،مقايسه نيروگاه با توزيع تو سايت قرار بدين
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۳
0
1
ببخشید لطف میکنید بگید چند درصد وزارت نیرو .توانیر. برق منطقه ای و اب منطقه ای .تولید نیروگاه و.... غیردولتیه؟
مدیر پایگاه برخی از نیروگاه ها کاملا واگذار شده اند. فعلا 40 درصد شرکت های توزیع واگذار شده
آب منطقه ای ها و برق منطقه ای ها کلا دولتی هستند
پاسخ ها
یه شرکت کننده
| Iran (Islamic Republic of)
ادمین جان الآن نیروگاه بندر جزو واگذار شده ها هستش یا هنوز نیمه دولتی هست ؟
مدیر پایگاه نه هنوز واگذار نشده است
عباس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
0
0
ببخشید میشه بر اساس تجربه تقریبا بگید چند نفر مکانیک جامدات میخوان تو کل کشور؟
در ضمن من خواهان جزوه هاتون و پکیجتون هستم.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۵
0
3
با سلام
چهل درصد شرکت های توزیع در دولت قبل به شرکت صبا واگذار گردید که شرکت مهاب قدس نیز که وابسته به آستان قدس رضوی بوده سهامدار اصلی شرکت صبا می باشد. با پیگیری های حقوقی صورت گرفته توسط وزارت نیرو شرکت مهاب قدس نیز مجددا توسط دادگاه به وزارت نیرو پس داده شد و عملا شرکت های توزیع دوباره دولتی شدند.
علی اکبر
|
United States of America
|
۲۲:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
0
0
با سلام و خسته نباشید به ادمین عزیز
دو تا سوال دارم خواستم لطف کنید راهنماییم کنید
1) من توزیع مشغول به کار هستم اما از محل کارم اصلا راضی نیستم میخواستم توی ازمون برق منطقه ای هر زمان که برگزار شد شرکت کنم خواستم بدونم مشکلی پیش نمیاد میتونم توی برق منطقه ای استخدام شم ؟
2) برای انتقالی به تهران چه شرایطی لازمه چطوری میتونم انتقالی بگیرم برم تهران ؟
ممنون
مدیر پایگاه قبلا پاسخ داده شده است
علی اکبر
|
United States of America
|
۲۳:۰۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۶
0
0
با سلام و خسته نباشید به ادمین عزیز
دو تا سوال دارم خواستم لطف کنید راهنماییم کنید
1) من توزیع مشغول به کار هستم اما از محل کارم اصلا راضی نیستم میخواستم توی ازمون برق منطقه ای هر زمان که برگزار شد شرکت کنم خواستم بدونم مشکلی پیش نمیاد میتونم توی برق منطقه ای استخدام شم ؟
2) برای انتقالی به تهران چه شرایطی لازمه چطوری میتونم انتقالی بگیرم برم تهران ؟
ممنون
مدیر پایگاه انتقالی به تهرا ن بسیار سخت است و شرایط ویژه ای دارد
طبق دستورالعمل داخلی وزارت نیرو هر نفر فقط یکبار می تواند از طریق آزمون استخدامی وزارت نیرو استخدام شود ولی چون نوع ازمون های قبلی و جدید متفاوت است می توانید شانس خود را امتحان کنید
پاسخ ها
شبکه
| Iran (Islamic Republic of)
میخای بیای تهران که چی بشه؟
اینجا همه مدیرا از شهرستان میان و فقط کسایی که ارتباطاتی دارن پست میگیرن! نمونه اش رو میتونی تو انتصابات و ارتقای اخیر مدیریت شبکه ببینی
جعفر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۷
1
0
سلام دوست عزیز
اطلاع ندارید خونه سازمانی دارن یا نه؟ مشکل خونه رو چه کنیم.
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۸
0
1
به دلیل نوع ارائه خدمات توسط توزیع و نوع کالا که کالایی استراتژیک هست و شبکه فرسوده چند ده ساله و همچنین تفاوت بارز قیمت تمام شده تولید برق با مبلغی که از مشترکان دریافت میشه شرکت های توزیع هیچگاه خصوصی نمیشن.و این به نفع کارمندان توزیع و مردم هست.
یه شرکت کننده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۹ - ۱۳۹۵/۰۷/۱۹
0
0
ادمین جان نیروگاه بندرعباس الان خصوصی کلا" شده یا نیمه دولتی و نیمه خصوصی هست ؟
مدیر پایگاه خصوصی نشده است
یه شرکت کننده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۱
0
1
ادمین جان هرکسی دوست داری ترا به این روز قسم یه امار بگیر از وضعیت مصاحبه نیروگاه بندر ، بخدا 149 نقر پوزیشن بندر هست بعدا اینا همش امروز فردا میکنن.
Hamid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۲
0
0
باسلام
اگر امكان دارد در مورد نيروگاه هم گزارشي تو سايت قرار بدين
محمد حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۳
0
0
سلام.
وقتتون بخیر، ببخشید می خواستم ببینم میشه از توزیع به نیروگاه انتقالی گرفت و یا برعکس یا اینکه حتمن مبدا و مقصد باید مثل هم باشن؟؟
خیلی ممنون
ناشناس
|
Hong Kong
|
۲۰:۰۵ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۶
0
0
سلام
من خودم در آزمون اردیبهشت 94 در شرکت توزیع پذیرفته شدم. دریافتی ام هم بالای 3.5 میلیون هست.
مدیر پایگاه بله ولی این دریافتی برای همه اینطور نیست
خیلی از افراد همزمان با شما حدودا 2.5 می گیرند بستگی به محل خدمت و مدرک و سابقه قبلی و نوع شرکت و ... دارد
hamid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۱۴ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۸
0
0
با سلام
حقوق برق منطقه ای ها با سابقه کار برادری که گفته بود دریافتی اش در شرکت توزیع 3.5 است چه مقدار می باشد؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۰۶
0
0
سلام
ادمین عزیز منتظر پاسخیم
این حقوق هایی که میفرمایید مبلغ پایه حقوقه یا کل دریافتی؟
با تشکر
مدیر پایگاه کدام حقوق؟ سوال قبلی شما را نداریم
معمولا حقوق دریافتی را می گویند البته اگر کسورات خاصی نداشته باشد و فقط کسوراتی که شامل همه می شود را داشته باشد
محمد حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
0
0
سلام.
من کاردانی الکترونیک دارم و کارشناسی ناپیوسته کنترل و ابزار دقیق و کارشناسی ارشد کنترل.
می خواستم ببینم تو مرحله تطبیق مدارک برای من مشکلی پیش نمیاد؟
ظاهر کارشناسی و ارشد رو با هم چک می کنن؟؟
مدیر پایگاه برای استخدام مهندسان مدرک کارشناسی براشون مهمه که چه گرایشی است ولی تکنسین مدرک کاردانی
محمد حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
0
0
سلام.آ قا ببخشید که دوباره می پرسم.من همون پرسش کننده سوال بالا هستم.مدارکمو دقیق نگاه کردم:
مهندسی تکنولوژی کنترل گرایش ابزار دقیق
کارشناسی ارشد مهندسی برق-کنترل
خواهش می کنم جواب بدین که برای تطبیق مدرک مشکلی پیش نمیاد؟
این سوال خیلی ذهنمو درگیر کرده.
ممنون
مدیر پایگاه متاسفانه اگر یک کلمه هم کمتر یا زیادتر داشته باشد گیر می دهند و به سختی قبول می کنند
محمد حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
0
0
یعنی به نظر شما من دیگه نخونم برای آزمون؟؟
مدیر پایگاه نیازهای استخدامی کشور زیاده و مجبور به استخدام هستند. آزمون های دولتی نیاز به مجوز دارد ولی آزمون های غیر دولتی درون سازمانی است.
محمد حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۲
0
0
سلام
آقا خواهش می کنم بفرمایید که من لا اقل تکلیف خودمو بدونم یعنی دیگه من کلن بی خیال بشم؟؟
hamsaz
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۵/۰۸/۱۵
0
0
باسلام خدمت مدیر محترم و تشکر بابت مطلب جامعی که قرار دادید.
دو سوال از محضرتون داشتم ممنون میشم اگه پاسخ بدید.

1- امکان انتقال از برق منطقه ای به توزیع یا بالعکس وجود دارد یا خیر؟

2-آیا کار کردن در پست برای سلامتی مضرات ثابت شده ای دارد؟ آیا در این زمینه تحقیق علمی وجود دارد یا خیر؟

سپاس
مدیر پایگاه قرار گرفتن به صورت دایم در میدان مغناطیسی قوی خطر دارد. تحقیقات متفاوتی هم در این خصوص صورت گرفته که با یک سرچ ساده به آن می رسید
انتقالی انجام می شود ولی به سختی
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۷ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۴
0
1
با سلام و خسته نباشید
چرا برای کسانی که در شرکت توزیع هستند آزمون استخدامی ادواری رو اعمال نمی کنند؟ شرکت های توزیع که کاملا خصوصی نیستند.
مدیر پایگاه چون قرار بوده خصوصی شوند و از دولت جدا شوند دولت استخدامی انها را برگزار نمی کند
دوست
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۲ - ۱۳۹۵/۰۸/۲۵
0
0
یعنی شرکت های توزیع برای آزمون استخدامی های خودش از دولت مجوز نمیگیرد و زیر نظر سازمان برنامه ریزی نیست؟
مدیر پایگاه نه مجوز داخلی وزارت نیروست
power
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۳ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۳
0
0
سلام میخواستم بدونم کار اوپراتوری پست راحت هست ؟و اینکه میگن وقت ازاد زیاد داری و میتونی شغل دوم داشته باشی راسته؟ممنون
کیان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۱۶ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۷
0
1
با سلام،لطفا منو راهنمایی کنین ....اگه بالیسانس الکترونیک استخدام شرکت توزیع بشم . حقوق اولیه چقدر است ...?
ایا معدل و مدرک زبان در حقوق تاثیری داره...?
و اینکه پس از 3 سال چقدر به حقوق اضافه میشه ....?
واینکه با فوق الکترونیک هم میشه استخدام شد...?
مدیر پایگاه به این خبر در همین سایت مراجعه کنید
تفاوت انواع استخدامی های مختلف وزارت نیرو
http://barghnews.com/fa/news/15835
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۰۹/۲۹
0
0
من امسال با مدرک ارشد برق استخدام توزیع شدم ولی دریافتیم 2300000تومن بیشتر نیست..در صورتی بیشتر خواهد شد که ضریب جذب و اضافه کاری بهم تعلق بگیره که آقای مدیر برای بنده امتیاز صفر داده است وچیزی تعلق نمیگیره برام..آیا بنظر شما جای اعتراضی هست..درحالیکه برا بقیه این مبلغ به 3.5 تا 4ملیون میرسد
مدیر پایگاه امتیازات تشویقی جای اعتراض ندارد اگر در حقوق اصلی شما کاستی وجود دارد می توانید اعتراض کنید
کمی صبر کنید به مرور دریافتی های شما هم اضافه خواهد شد
متاسفانه مزایا و مسائل تشویقی در شرکت های مختلف سلیقه ای است و اختلاف حقوق قابل توجهی را در شرکت های مختلف ایجاد کرده ااست
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۲ - ۱۳۹۵/۱۰/۱۱
0
0
با سلام
از یه وزارت دیگه میشه اومد وزارت نیرو
مدیر پایگاه باید مامور به خدمت در این وزارتخانه شوید که شرایط و سختی های خاص خود را دارد
ناشناس
|
Australia
|
۱۸:۵۱ - ۱۳۹۵/۱۰/۳۰
0
0
اقا جان محیط شرکت های توزیع پر جنب و جوشتر و باحالتره.
کل کار توی توزیع هست توی توزیع فرصت برای خدمت ب مردم خیلی مهیا هست. حقوق شرکت های توزیع توی رده کارشناسی نسبت ب برق متطقه ای خیلی بیشتره
Saiid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
0
0
ادمین محترم سوالم اینه که ی کارشناس تو برق منطقه ای چه حقوق و مزایایی داره ممنون میشم اگه برام توضیح بدی سپاسگذارم
مدیر پایگاه در کامنت های بالایی اشاره شده است. خیلی شرایط متفاوت و مفصلی است. در مورد خاصی سوال دارید؟
Saiid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۲
0
0
ببینید من به تازگی استخدام شدم ولی هنوز مشغول به کار نشدم یه موقعیت شغلی دیگه هم دارم که میخوام ببینم کدومشون به نفعمه حالا میخوام بدونم شخصی که با سمت کارشناس استخدام میشه تو اداره برق چه حقوقی دریافت میکنه و اداره برق چه مزایایی برای کارمنداش داره
مدیر پایگاه کدوم اداره برق؟ توزیع یا برق منطقه ای؟
اگر توزیع است که باید گفت در ابتدا حقوق 1.5 به بالاست و بعد از یکی دو سال به بیش از 2.5 میرسه و بعد از چهار پنج سال هم به بیش از 3.5 میرسه ولی بعدش زیاد تغییر نمیکنه و باید پست و مقام بگیرید
Saiid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۵۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۴
0
0
عذر میخوام خیر برق منطقه ای هستش
میخواستم بدونم دریافتیم در صورت اشتغال چقدر خواهد بود
و چه مزایایی جدای از حقوق شاملم میشه
مدیر پایگاه دریافتی بعد از یکی دو سال 2.5 است حدودا و تا 3 هم میرسه
مزایای نسبتا خوبی داره
البته شرکت با شرکت فرق داره
انواع وام ها، ماموریت ها، کمک هزینه ها، تشویقی ها، حق فنی و ...
Saiid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۴ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
0
0
عذر میخوام خیر برق منطقه ای هستش
میخواستم بدونم دریافتیم در صورت اشتغال چقدر خواهد بود
و چه مزایایی جدای از حقوق شاملم میشه
Saiid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۵
0
0
ادمین جان میشه خصوصی باهات ارتباط داشته باشم از طریق ایمیل
مدیر پایگاه به ایمیل برق نیوز پیام دهید و در موضوع ایمیل خود ذکر کنید که ارتباط با مسئول انتشار کامنت ها
همکاران ما به من ارجاع می دهند
Saiid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۰ - ۱۳۹۵/۱۱/۲۸
0
0
ارتباط با مسوول انتشار کامنت هت
یک همسر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۸
0
0
با سلام و عرض احترام
خواهشمند به سوال بنده پاسخ دهید
همسر من در آزمون استخدامی اپراتوری پست فشار قوی شرکت کرده و قبول شده اند البته شایان ذکر است ازمون و استخدام از طریق شرکت خصوصی انجام شده و در حال حاضر نیز همسرم در شرکت توزیع به صورت قراردادی (نیروی شرکتی و حقوق دریافی ایشان با 2 سال سابقه حدود 1/5 هست) مشغول به کار هستند آیا تفاوتی در این دو شغل و جود دارد و کدام بهتر است از نظر حقوق و دستمزد و ... خواهشاً راهنمایی فرمایید.
مدیر پایگاه استخدام شرکتی با پیمانی تفاوت دارد. تفاوت حقوقی و مزایایی زیادی دارد
بایددر آزمون های کشوری وزارت نیرو شرکت کند و استخدام رسمی شود
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
0
1
سلام ادمین عزیز
اگر یه نفر با مدرک دکتری در شرکت توزیع یا برق منطقه ای بعد از قبولی در آرمون مشغول بشه حقوقش حدودا تو چه رنجی هست؟ اصلا فرق قابل ملاحظه ایی بین مدرک ها وجود داره؟
مدیر پایگاه در اوایل در حد 200 -300 تومان است ولی بعد بیشتر می شود
البته تاثیر غیر مستقیمش بیشتر است چراکه با این مدرک راحت تر پست می گیرد و به واسطه پست حقوقش خیلی بیشتر می شود
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۵ - ۱۳۹۵/۱۲/۱۷
0
0
سلام ادمین عزیز
ممنون از پاسختون
مجددا مزاحم شدم...در حد 200-300 هزار تومن؟؟؟
:)) واقعا؟ تا چه مدت 200 هزار تومن میگیره؟؟؟
مدیر پایگاه روی پایه حقوق این اختلاف است که با احتساب بقیه مزایا و اضافه کاری و ... کمی بیشتر هم می شود. معمولا بعد از یک سال حقوق ها اضافه می شود ولی مثلا در نهایت در شرایط برابر کارشناسی 2.5 می گیرد شما 3
افشین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۱
0
0
سلام. شخصی که آزمون وزارت نیرو به عنوان مهندس برق قبول میشه، در ماه چند روز باید بره سر کار و آیا میتونه انتقالی بگیره برای شهری دیگه؟
مدیر پایگاه طبق قانون کار باید کل هفته رو سر کار باشه و در ماه ساعات کاری مورد نظر را پر کند
بحث انتقالی خیلی مفصله و به خیلی شرایط بستگی دارد
مثلا مدیرعامل با انتقالی ایشون موافقت کنه یا اینکه شهر مقصد بخواهد یا اینکه جایگاه و رده سازمانی یا حتی چارت سازمانی وجود داشته باشد برای این انتقال و ....
فرشاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
0
0
با سلام

شاید پایه حقوقی توزیع بیشتر باشه اونم شاید ولی در مجموع برق منطقه ای حقوق بالاتری دارن . الان با توجه به افزایش 65% حقوق تقریبا یه سطح بالاتر حقوق میگیرن. مثلا مدیر برق منطقه ای به اندازه معاون توزیع میگیره و رئیس گروه برمنطقه ای به اندازه مدیر دفتر توزیع.
با توجه به اینکه ایستگاه های فوق توزیع هم زیر نظر برق منطقه ای هست مهمانسراهای زیادی دارن تو کشور.
البته خیلی از توزیع ها هم از نظر مهمانسرا امکانات خوبی دارن( همشون نه )
فرشاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۳
0
1
با سلام

خدمت دوستانی که در مورد حقوق و پرسیدن.
من شرکت توزیع کار میکنم. بعد از 3 سال رسمی شدم. الان حقوقم بعد از 5 سال در حدود 3600 تا 4100 هست که با توجه به اضافه کار تغییر میکنه.
با لیسانس استخدام شدم ( دانشجو ارشد بودم) بعد از آوردن مدرک عملا تفاوتی نکرد حقوقم در حدود 50 تا 100 تومن شاید )
البته خوب پست هم ندارم یعنی کارشناس هستم.
اگه یه پله ارتقا کنم به رئیس گروه اضافه کاریم ثابت میشه و همون 4100 میشه حقوقم به اضافه آیتم های دیگه که فک کنم در حد 400 الی 500 تمون باشه .
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۲۶
0
0
سلام خسته نباشید
یه سوال داشتم: یه نفر چند بار میتونه توی یه آزمون مصاحبه بده.
اسم من توی تکمیل ظرفیت برق منطقه ای خوزستان برا مصاحبه درومد . رفتم . میبینم یه نفر که توی مصاحبه شهریور ماه همون آزمون رد شده دوباره بهش گفتن بیا مصاحبه بده و از بین من و اون یکی رو قبول کنن .
میخواستم بدونم از لحاظ قانونی همچین کاری میشه؟
مدیر پایگاه مصاحبه را که یکبار می گیرند
ممکنه دوباره بخوان بیشتر بررسی کنند و بخوان مصاحبه تکمیلی داشته باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۴ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۵
0
1
من خودم در توزبع مشهد در آزمون قبلی وزارت نیرو پذیرفته شد و در سال 95 مجموع دریافتی ام را محاسبه کردم به بالای 4 میلیون رسیده است.
به نظرم توزیع کاراش متنوع و غنی تر از برق منطقه ای می باشد.
صادق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۰۷
0
0
سلام
ببخشید ی سوال این ازمون وزارت نیرو ک در اسفند زده شد شرکت توزیع برق ک نیرو میگیره پیمانی هستن و یا شرکتی؟ حقوقشون برا ی کارشناس برق چقده؟
مدیر پایگاه در این خصوص به لینک زیر مراجعه کنید
http://barghnews.com/fa/news/15835
Saiid
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۶/۰۱/۲۹
0
1
سلام دوستان
این قضیه صحت داره که برق منطقه ای ها تمام مزایاشون رو از دست دادن و وام و .....کلا منحل شده و اگه قبلا مزایایی داده میشد من بعد دیگه داده نمیشه ؟؟؟
در اینصورت به نظر میرسه استخدام شدن در شرکت های توزیع منطقی تر هستش چون حقوق بالا تری دارن و نزایا رو هم به کارمنداشون میدن درسته یا خیر؟؟؟
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۱
0
0
سلام
من برق منطقه ای هستم حالا پیشنهاد بهم شده که برم توزیع
له نظرتون کدوم از لحاظ حقوق و مزایا بهتره؟
مدیر پایگاه از لحاظ حقوق و مزایا توزیع بهتره ولی از برخی از جنبه های دیگر برق منطقه ای بهتره
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۲۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۲
0
0
از چه جهاتی برق منطقه ای بهتره الان که دیگه از وام و .....هیچ خبری نیست و همه کن فیکون شده فقط مونده سر حقوق برای مهمانیرا ها هم که تا اشخاص با سمت هستن به ماها نوبت نمیرسه که استفاده کنیم
در هر حال ممنون میشم نقاط قوت برق منطقه ای نسبت به توزیع رو بگید
سما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۶
0
0
سلام . خسته نباشید. اگه به سوالم جواب بدید واقعا لطف کردین و ممنون میشم ازتون .
همسر من به عنوان مامور تست در شرکت توزیع برق قزوین مشغول به کار هستند . احتمالا برای یکی از شرکت هایی خصوصی که برای شرکت توزیع هست کار میکنن دقیقا نمیدونم . میخواستم بپرسم در خصوص وضعیت استخدامی و امنیت شغلی همچین افرادی اطلاعاتی دارید ?
مدیر پایگاه این افراد نیروهای مستقیم شرکت های دولتی نیستند و شرکت های پیمانکار آنها را استخدام کرده اند. شرایطشون بد نیست ولی از لحاظ حقوق و امنیت شغلی به پای استخدامی های رسمی شرکت های توزیع برق نمی رسند البته قبولی در آزمون استخدامی و گذشتن از 7 خان استخدام هم باعث شده افراد کمی از این طریق جذب شوند لذا بقیه باید جذب بازار خصوصی شوند
سما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۰ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
0
0
سلام . من قبلا یه سوال پرسیدم . میشه جواب بدید . من همچنان منتظر هستم .
ایمان
|
Germany
|
۲۱:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۷
0
0
ضمن عرض سلام و خسته نباشید خدمت مدیر عزیز،یک سوال داشتم،میخواستم بدونم یه شخصی با مدرک لیسانس حسابداری استخدام اداره برق بشه پایه حقوقش چقدره؟ممنون
مدیر پایگاه پایه حقوق ها زیاد بالا نیست. مثلا کسی که پایه حقوق 1.5 داره ممکنه بیش از 3 میلیون حقوق داشته باشد که آیتم های مختلف تشویقی بهش تعلق می گیره
ایمان
|
Germany
|
۱۳:۱۲ - ۱۳۹۶/۰۲/۰۸
0
0
سلام مدیرجان خسته نباشی،حقوق یک حسابدار با مدرک لیسانس تو اداره برق چقدره؟ممنون میشم جوابمو بدی.
مدیر پایگاه به پارامترهای مختلفی بستگی دارد. ممکنه از 2 میلیون بگیره تا بیش از 7 میلیون
معمولا در شرایط عادی بعد از سه چهار سال بالای 3 میلیون می گیرند
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
0
0
ادمین‌من جواب نگرفتم که نقاط قوت برق منطقه ای تسبت به توزیع چیه در حالی که همه ی مزایایی که برق منطقه ای ها داشتن الان قطع شده وام که کلا برچیده شد انچه رو که هم‌قبلا میدادن در حال حاظر با وجود سازمان بازرسی دیگه نمیدن
حالا موندم از چه جهاتی بهتره !!!!!
توزیع ها خدا بیشتر بهشون بده ان شاالله دستشون بازتره و هرجور بخوان پرداخت میکنن
مدیر پایگاه بله وضعیت حقوقی شرکت های توزیع بهتره شده ولی رفاهیات برق منطقه ای هم کم نیست
این موارد سلیقه ای است
ممکنه یک نفر کار با ارباب رجوع رو سخت ببینه یکی نه
یکی دوری از مرکز استان را با حقوق بالاتر عوض نکنه یکی براش حقوق مهم باشه و ...
ما فقط شرایط کلی را گفته ایم و تصمیم گیری نهایی با خود فرد است
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۲/۱۳
0
0
قبلا ها پاسخگویی بهتر بود واضح و روشن اما الانه ما که اینحا ابهاماتمون رو مطرح میکنیم قطعا سوال اشخاص دیگری هم هست کا اگه جواب شما جانع باشه قطعا برطرف کننده سوالشون خواهد بود پس لطفا با حوصله و جامع پاسخگو باشید
مدیر پایگاه اگر سوالی دارید بفرمایید؟
در خصوص برق منطقه ای ها و توزیع ها اغلب کارکنان نظرشون بر اینه که از لحاظ حقوق و مزایا توزیع بهتره و لذا در کل هم توزیع را به برق منطقه ای ترجیح می دهند ولی در این بین هم عده کمتری هستند که برق منطقه ای را به توزیع ترجیح می دهند.
بهتره به یک شرکت توزیع سر بزنید و از نزدیک با چند کارشناس آنها صحبت کنید
معمولا همکاری می کنند و راحت پاسخ شما را می دهند
مسلم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۰
0
0
با سلام.یه سوالی داشتم این استخدامی اپراتور برق فشار قوی شرکت های تعاونی وابسته به برق منطقه ای حقوقشان تقریبا چقدر هست به نظر شما ارزش دارد در این شرکت ها کار کنیم زندگیمو میچرخه یا نه من ازمون دادم جوابش نیومده منتظرم جواب بیاد میزان.حقوق د یافتی ذهنم رو در گیر کرده ممنون میشم کمک کنید.
مدیر پایگاه کلا حقوق ها در ایران زیاد نیست
این شرکت ها هم حدودا بین 1.5 تا 2 میلیون می دهند البته اگر سوابقتان بالا برود تا 30 درصد هم افزایش می یابد
اگر کار بهتری سراغ دارید بروید
احسان
|
Germany
|
۰۲:۴۵ - ۱۳۹۶/۰۲/۲۸
0
0
سلام مدیر جان،وزارت نیرو به صورت قراردادی نیرو میگیره یا رسمی؟ممنون میشم جوابمو بدید.
مدیر پایگاه فعلا قراردادی است
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
0
0
سلام ادمین عزیز
من تو آزمون وزارت نیرو سال ۹۵ شرکت کردم تکنسین برق تو نیشابور با فوق دیپلم
میخواستم ببینم کارش چیه و حقوقش تقریبا چقده؟
و اینکه من آموزش پرورش هم قبول شدم کارش تو مشهده از مهر ۹۷ شروع میشه حقوقشم حدودا ۱۵۰۰ اگه وزارت نیرو قبول شم نظرتون چیه؟ ممنون
مدیر پایگاه حقوقش بالای 2 میلیون است
و بیشتر هم میشه
البته ممکنه در ابتدا کمی کمتر باشه
در خصوص کارتون باید رده سازمانی شما مخص بشه تا وظایف معلوم بشه
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
1
0
ادمین تکنسین کامپیوتر تو نیروگاه تو سایت هستش یا بصورت محیط اداری هستش ؟
مدیر پایگاه هر دو جا ممکنه کار کنه اما بیشتر در سایت هستند
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۱۰
0
0
سلام؛آیا انتقالی گرفتن از برق منطقه ای به آب منطقه ای امکان پذیر هست؟؟؟
چه مراحلی برای انتقال باید طی بشه؟؟
چه راهی برای سریع تر صورت گرفتن انتقاای هست؟؟
تایید انتقاط منوط به شرایطی هست؟؟
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۷ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۱
0
0
در رابطه با سوالم پاسخی داده نشده ؟؟؟؟؟
مدیر پایگاه سوالتون رو کامل بفرستید
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
0
0
ادمین من حدود شش سال پیش امتحان توزیع قبول شدم اما مصاحبه قبول نشدم حالا میخام پیگیریش کنم . با توجه به اینکه چند سال از اونوقت گذشته اگه پیگیریش کنم احتمال داره به نتیجه برسم . فقط منظورم اینه چون شش سال گذشته از اونوقتاایراد نداره و منو بعنوان نیروشون برمیدارن اگه به نتیجه برسم . چون مدارک قبولی امتحانم تو بایگانی موجود هست
مدیر پایگاه نه
پیگیری کنید ولی قبول شدن سالهای قبل حقی برای شما ایجاد نمی کنه
امین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۳ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۵
0
0
ادمین چون من یکی از دوستام که امتحان قبول شده بود ولی مصاحبه قبول نشده بود بعد چهار سال که رفت دنبالش و از یه طرقی به نتیجه رسید و بعنوان نیروی همون جا برش داشتن . منم میخام به همین صورت عمل کنم . اداره برق هم که همیشه نیرو لازم داره .
من میخام از طریق یه اشنا پیگیرش باشم
مدیر پایگاه گفتم که میتونید پیگیری کنید و ممکنه شما را بخواهند ولی اینطور نیست که شما چون قبلا قبول شده اید مجبورند شما را بگیرند و یا حق شماست که شما را استخدام کنند
در ضمن شرکت نیرو نیاز داره ولی مسیر استخدامی از طریق ازمون و مصاحبه است و استخدامی های خارج از این مسیر رو وزارت نیرو به سختی قبول میکنه
احمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۲۶ - ۱۳۹۶/۰۴/۲۷
0
0
سلام؛آیا انتقالی گرفتن از برق منطقه ای به آب منطقه ای امکان پذیر هست؟؟؟
چه مراحلی برای انتقال باید طی بشه؟؟
چه راهی برای سریع تر صورت گرفتن انتقاای هست؟؟
تایید انتقاط منوط به شرایطی هست؟؟
مدیر پایگاه خیلی سخته و باید از ستاد موافقت بشه
در این موارد نیازه که از خود وزارتخانه تاییدیه گرفته بشه
دانیال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۴:۱۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
0
0
سلام آیا شرکت های توزیع کارشناسی ارشد الکترونیک هم میگیرندیا اینکه فقط قدرت میگیرند؟؟؟درکل واسه ارشد الکترونیک توی وزارت نیرو کدوم قسمت حقوق بهتری داره؟؟؟ایا منی که الکترونیکم نسبت به قدرت ها حقوقم کمترخواهدبود؟؟؟مرسی ازتوجهتون
مدیر پایگاه بله می گیرند ولی خیلی به ندرت
اگر استخدام شوید در رده های شغلی برابر با قدرتی ها حقوق برابر می گیرد ولی چون قدرتی ها راحت تر امکان پیشرفت دارند بخاطر پیشرفت بعدا حقوقشان بیشتر می شود
میلاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۴
0
0
با سلام و عرض خسته نباشید خدمت ادمین محترم
من با مدرک کارشناسی برق قدرت برای مصاحبه آزمون استخدامی شرکت های وابسته وزارت نیرو شرکت برق منطقه ای کرج قبول شدم، ولی کنکور کارشناسی ارشد هم انتخاب رشته کردم. الان دودلم که اگه قبول بشم اجازه ادامه تحصیل دارم یا نه؟
خیلی ممنون میشم اگه زودتر جواب بدین
مدیر پایگاه اونها از شما تعهد می گیرند که نباید تحصیل شما مانع کار شما شود
با قبول شدن شما مشکلی ندارند
الکترونیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
0
0
با سلام من با مدرک لیسانس الکترونیک تو آزمون سال ۹۶ شرکت های وابسته غیر دولتی واسه آب و فاضلاب قبول شدم از طرفی هم تو آزمون ۹۵ آموزش و پرورش پذیرفته شدم و از مهر مشغول ب کار میشم حالا موندم کدوم رو انتخاب کنم حقوق و مزایای لیسانس الکترونیک تو آبفا چقده ؟ و اینکه امکان انتقال از آب ب برق وجود داره یا نه؟؟؟؟؟؟
مدیر پایگاه ما در خصوص حقوق و مزایای آموزش و پروش اطلاع دقیقی نداریم ولی در شرکت های وابسته وزارت نیرو مثل آب و فاضلاب حقوق در اوایل کمتر از 2 میلیون است ولی خیلی سریع افزایش می یابد و به بیش از 2 میلیون می رسد که بعد از دو سه سال هم به بالای 3 میلیون خواهد رسید.
به نظر می رسد خدمات و امکانات رفاهی و مزایای شغلی در شرکت های آب و فاضلاب بهتر باشد
معمولا اموزش و پروش حداقل ها را می دهد ولی اموزش و پروش برای کارخصوصی کردن در کنار دولتی بهتر است و فرصت بیشتری دارید
پویا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۲۲ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۵
0
0
باسلام و خسته نباشید به ادمین عزیز
من تو آزمون توزیع، جهت سمت کارشناس برق(قدرت) دعوت به مصاحبه شدم.5 سال هم سابقه بیمه در یک شرکت خصوصی دارم و کارشناسی ارشد هستم.
1-میخواستم بدونم حدود دریافتی در شروع کار و در آینده در شرکت توزیع چقدره(دوستان از 2 تا 4 میلیون گفتن،یکم دقیق تر میخوام بدونم)؟
2- جهت سمت کارشناس در شرکت مپنا هم در حال جذب هستم( حقوق حدود 3 میلیون)، به نظر شما کدام آینده بهتری دارد؟

یک دنیا سپاس
مدیر پایگاه معمولا در اوایل زیر 2 میلیون می گیرند و بعد از دوره آموزشی و تعیین جایگاه شغلی به بیش از 2 میلیون و حتی بیش از 2.5 افزایش پیدا میکنه
بعد از دو سال هم معمولا به بیش از 3 میلیون میرسه
البته دریافتی به حقوق توی فیش فرق داره
ممکنه فیش شما 3.2 میلیون باشه ولی دریافتی شما زیر 3 میلیون بشه که بقیه بابت مالیات و حق بیمه و وام و تسهیلات و ... کم میشه البته اگه داشته باشید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۳۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۶
0
0
با توجه ب اینکه شرکت های آب و فاضلاب شهری و شرکت توزیع هر دو وابسته غیر دولتی هستند آیا امکان جابه جا شدن از آب و فاضلاب ب شرکت توزیع وجود دارد؟
مدیر پایگاه بین این شرکت ها راحت تر می توان جابجا شد
مینا
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۳:۰۵ - ۱۳۹۶/۰۵/۰۷
0
0
باسلام بنده فرزند شهید هستم و در ازمون وزارت نیرو قبول شدم میخواستم بدونم واسه مصاحبه باید دروس تخصصی رو هم بخونم؟و سوالات زبان در چه حدیه چون زبانم زیاد خوب نیست..سوالات کامپیوتر در چه حدیه؟و ایا چون فرزند شهیدم در مصاحبه باید با بقیه سهمیه دارها رقابت کنم یا باهمه ممنون میشم جواب بدید
مدیر پایگاه سوالات زبان و کامپیوتر هم میتونند سخت باشند و هم راحت. بنظرم بهتره یه نمونه هایی از آنها را ببینید. برای برخی این سوالات راحته و برای برخی سخته
اما اگر با کامپیوتر کار کرده باشید و کارهای خودتون رو خودتون در این زمینه انجام داده باشید سخت نیست
در مصاحبه امتیاز سوالات تخصصی کم است و اصلا توصیه نمی کنیم بقیه امتیازات ساده را ول کنید و به دروس تخصصی بپردازید چراکه ممکنه شما ده هزار صفحه هم خوانده باشید و از شما سوالی بپرسند که توی اون ده هزار صفحه نبوده باشد.
اگر شما بدانید نمره نوع بیان و برخورد شما 1.5 امتیاز داره و نمره سوالات تخصصی هم 1.5 امتیاز است روی کدام یک وقت می گذارید؟
اگر اینها را نمی دانید توصیه می کنیم در موردی جست و جو کنید و یا جزوه مصاحبه استخدامی را تهیه کنید.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۹ - ۱۳۹۶/۰۵/۱۶
0
0
با عرض سلام خدمت آدمین محترم شما از وظایف کارشناس بازرگانی که امسال استخدامی شرکت توزیع برق برای مصاحبه دعوت شده اند اطلاعی دارین؟ قبلا از لطف شما سپاسگذارم
مدیر پایگاه قراره در کدام قسمت و رده شغلی توزیع فعالیت کنید؟ وظایف هر بخش فرق دارد
الکترونیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۱ - ۱۳۹۶/۰۵/۲۰
0
0
سلام و عرض ادب در خصوص شرح وظایف مهندس برق الکترونیک در آبفا توضیح میدین ک چیه؟ و اینکه در کدوم بخش به کار گرفته میشه چون با همین عنوان شغلی در دفترچه ذکر شده و عنوان شغلی ذکر نشده
مدیر پایگاه سلام
مهندسان برقی که توی آبفا قبول شدن توی قسمت بهره برداری و زیر مجموعه اون یعنی چاه ها مخازن و تصفیه خانه کار میکنن. خوشبختانه یا متاسفانه آبفا کار برقی آنچنان بزرگ و پیچیده ای نداره اصلا نگران نباشید. در مورد تابلو برق ها آشنایی داشته باشید همچنین plc و راه اندازی پمپ ها ( ستاره مثلث، سافت و درایوها)
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۵/۳۰
0
0
با سلام
آیا امکان جابه جا شدن از آب و فاضلاب ب شرکت توزیع وجود دارد؟
مدیر پایگاه سخته و باید از وزارت نیرو این اجازه داده شود
نیرو ذخیره
|
Germany
|
۱۵:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
0
0
سلام خشسته نباشید
یه سوال داشتم من راستش نیرو ذخیره قبول شدم برای شرکت های توزیع برق حالا هنوز مصاحبه تا چند روز اینده برگزار میشه میخواستم ببینم امیدی به قبولی نیروهای ذخیره هست یا فقط سیاهی لشکرن؟
مدیر پایگاه سلام
اگه در روند تطبیق مدارک و مصاحبه تخصصی، عقیدتی و ... از افراد اصلی با مشکل مواجه شوند، از افراد ذخیره دعوت به مصاحبه می کنند.
امکانش هست ولی معمولا احتمالش پایینه.
نیرو ذخیره
|
Germany
|
۱۵:۳۹ - ۱۳۹۶/۰۷/۰۴
0
0
سلام خسته نباشید
یه سوال داشتم من راستش نیرو ذخیره قبول شدم برای شرکت های توزیع برق حالا هنوز مصاحبه تا چند روز اینده برگزار میشه میخواستم ببینم امیدی به قبولی نیروهای ذخیره هست یا فقط سیاهی لشکرن؟
مدیر پایگاه احتمالش کمه ولی در مواردی هم بوده که از این نیروها استفاده شده است
مريم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۲۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۰
0
0
با سلام
آيا كاركنان قرارداد دائم نيروگاه هايي كه خصوصي شدن مي توانند به نيروگاه هاي دولتي انتقالي بگيرند؟
مدیر پایگاه اگر قرارداد دائم و نیروی دولت باشید می توانید در صورتیکه مدیر موافقت کند انتقالی بگیرید ولی اگر نیروی دولت نباشید بعد از واگذاری نیروی خریدار هستید و کل تصمیم گیری ها با وی است لذا برای جابجایی باید از جای قبلی انصراف دهید و در جای دیگری استخدام شوید و این با انتقالی فرق دارد
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۱ - ۱۳۹۶/۰۷/۱۳
0
0
باسلام خدمت ادمین گرامی. یه توضیح مختصری برای مصاحبه تخصصی توزیع برق در قسمت کارشناس بازرگانی میخواستم. ممنون. اصلا واسه کدوم معاونت نیاز دارند؟ مصاحبه عقیدتی هم است؟ چی بخونیم؟
مدیر پایگاه هم در امور مشترکین هم در مالی میتوانند کار کنند.موقع ثبت نام رده شغلی شما مشخص بوده و معلوم بود که برای چه کاری استخدامی دارند
مصاحبه عقیدتی هم دارید. برای مصاحبه عقیدتی سیاسی یک سری کتاب و جزوه که برای مصاحبه های استخدامی وجود دارند قابل تهیه هستند. در سی دی همراه کتاب (جزوه) استخدامی مصاحبه وزارت نیرو که در اینجا هم تهیه شده منابع عقیدتی سیاسی برای مطالعه گرداوری شده است. می توانید تهیه کنید
نفس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۷/۲۷
0
0
سلام . یه سوال داشتم
همسر من از قبل به صورت شرکتی در اداره برق مشغول بود و به تازگی بهش گفتن برای قراردادی شدن اقدام کنه . همسر من هم بعد از انجام مراحل و آزمایش و غیره بهشون گفتن بره تا خبرش کنن ?
سوالم اینه که چه مدت طول میکشه تا ایشان رو برای کار صدا کنن?
اگه میشه و اطلاع دارید پاسخ بدید ممنون میشم
مدیر پایگاه یعنی الان از کار بیکار شده؟
ممکنه دیگر نیاز پیدا نشود که ایشان را صدا بزنند باید مستمرا پیگیری کند
مصطفی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۰ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۲
0
0
سلام وقت بخیر.سال دیگه سال ۹۷ وزارت نیرو ازمون استخدامی داره؟و یه سوال دیگه که ایا کاردانی برق دارای کارت معافیت پزشکی هم قبول میکنن؟ممنون
مدیر پایگاه ازمون دارن ولی معلوم نیست کاردانی بگیرند یا نه
معافیت پزشکی هم قبول می کنند ولی نه برای همه رده های شغلی و نه هر معافیتی را
مهدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۳۴ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۳
0
0
سلام خدمت همه دوستان من یه سوال داشتم اگه امکانش هست جوابمو بدید من در یکی از شرکت توزیع های برق مامور حوادث هستم با توجه به خطرات کار ما چرا بیمه ما کارگر ساده رد میشه مگه نباید سیمبان رد شه فقط میخام بدونم چرا اینقدر تبعیض اگر اتفاقی هم بیفته مقصر صد در صد خود شخصه چون ما پیمانی هستیم ممنون . راهنمایی کنین
مدیر پایگاه علت این نوع بیمه را باید از کارفرما پیگیری کرد احتمالا بیمه کامل شما برایشان هزینه دارد و نمی کنند
حمید رضایی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۷
0
0
با عرض سلام
اینجانب کارشناسی ارشد برق دارم و کارمند رسمی اموزش و پرورش هستم .
میتونم چندسالی به صورت مامور در شرکت توزیع نیروی برق استانی مشغول شوم ..... با تشکر
مدیر پایگاه خیلی سخته و به ندرت قبول می کنند مگر اینکه به شما نیاز جدی باشد و حاضر باشند برایتان پیگیری کنند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۷ - ۱۳۹۶/۰۸/۰۹
0
0
با عرض سلام
میخواستم بپرسم وضعیت استخدامی و حقوق و امنیت کاری افرادی که به عنوان مامور قرائت کنتور مشغول به کار هستند چطور هست ?
با تشکر
مدیر پایگاه مامورها معمولا نیروی پیمانکاران هستند نه دولت
علی
|
Germany
|
۱۴:۱۹ - ۱۳۹۶/۰۸/۲۰
0
0
با سلام و تشکر از سایت خوبتون، یه سوال دارم، استخدام کارشناس های اخیر بهره برداری نیروگاه سبلان (سیکل ترکیبی اردبیل)که خود نیروگاه به صورت بیع متقابل هست، قرارداد شرکتی خواهد بود یا قرارداد معین؟
حقوق و وضعیت درآمد کارشناس مکانیک بهرهبرداری نیروگاه تقریبا به چه صورت هست؟
مدیر پایگاه چون خصوصی ایت بستگی به توافق شما و کارفرمای شما دارد
معمولا حداقل ها را می دهند که حدود 2 میلیون است اما با این وجود اگر کارتون را قبول داشته و به شما نیاز داشته باشند خیلی بیشتر از اینها هم حاضر هستند بدهند
الکترونیک
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۲۵ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۲
0
0
سلام واسه رشته لیسانس برق گرایش الکترونیک حقوق توزیع بیشتره یا آبفا؟ فرقشون در حد چقد هست
مدیر پایگاه بستگی به جایگاه شغلی، شهر، مدیرعامل، سابقه و ... دارد
در حالت عادی تقریبا بهم نزدیک هستند
بنظر میرسه حقوق توزیع ها کمی بهتر باشه
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۳
0
0
باسلام خدمت مدیر محترم سایت برق نیوز
من ذر ازمون وزارت نیرو اردیبهشت شرکت کردم (شرکت توزیع)
سوال اولم .جواب نهایی مصاحبه تخصصی کی میاد؟
سوال دوم.من ب عنوان کارشناس تربیت بدنی شرکت توزیع قبول شدم.خواستم بدونم حقوق پایه ام چقده و با تشویقات چقد میشه؟
سوال سوم.ایا شرکت توزیع امنیت شغلی دارد؟؟
ممنون میشم که جواب بدید
با تشکر فراوان
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۶ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۴
0
0
سلام خدمت مدیر محترم سایت
من در ازمون وزرات نیرو ۹۶ شرکت کردم و حالا منتظر جواب مصاحبه اختصاصی می باشم.
شما از تاریخ اعلائم نتایج خبری ندارید؟؟؟
من بعنوان کارشناسی تربیت بدنی قبول شدم
حقوق پایه چقده؟؟
ایا امنیت شغلی دارد؟؟
مدیر پایگاه امنیت شغلی خوبی داره و حقوق هم نسبتا خوب میدن
نتایج هنوز مشخص نیست کی اعلام گردد
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۶
0
0
با عرض سلام
میخواستم بدونم نیرو هایی که از طریق ازمون شرکت های تعاونی وابسته به برق منطقه ای
(منظور اپراتور پست های فوق توزیع و انتقال)جذب میشوند"سختی کار را شامل میشوند؟امنیت شغلی انها به جه صورته؟حقوق و مزایای انها چه مقداره؟با تشکر
مدیر پایگاه اگر منظور لحاظ شدن جزو مشاغل سخت است هنوز این مسئله حل نشده
ولی اگر منظور حقوق سختی کار است تا حدودی پرداخت می شود ولی نه کامل
امنیت شغلی آنها بستگی به پیمانکاری دارد که آنها را استخدام کرده است و مقداری هم شرکت دولتی مربوطه
این نیروها نیروی شرکت های غیردولتی هستند لذا باید آنها در خصوص بکارگیری آنها تصمیم بگیرند
در بسیاری از جاها از همین نیروها استفاده می شود ولی در مواردی هم مشاهده شده است که بعد از اتمام دوره پیمانکاری دیگر آنها را نخواسته اند
یحیی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۶/۰۹/۰۹
0
0
سلام
ازمون توزیع برق که در اردیبهشت 96 برگزار شد به چه صورتی نیرو میگیره . قراردادی یا پیمانی؟
مدیر پایگاه پیمانی
فرشاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۲ - ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
0
0
با سلام چه درس هایی رو باید واسه ازمون برق منطقعه ای بخونیم ممنون
مدیر پایگاه هر آزمونی درس های خودش را دارد ولی در اغلب آنها بررسی، کنترل، مدار، ریاضی و... مشترک است
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
0
0
سلام ادمین جان یک سوال دلشتم میخواستم بدونم من نیروی طراح و ناظر شرکتی اداره برق هستم .استخدام پیمانی یکی از ادارات دولتی شدم که حقوقم بیشتره ولی یکسری مزایا مثل اضافه کار و ماموریت و هزینه خودرو ندارم دریافتیم کم تره .برام چی بهتره برم اون اداره یا شرکت طراحی اداره برق بمونم؟با وضع موجود امنیت کاری دارم یا نه؟امکانش نیست جذب خود اداره برق بشم ؟ کلافه شدم نمتونم تصمیم بگیرم ای کاش ادم میتونست اینده رو پیشبینی کنه. با تشکر منتظر راهنماییتون هستم.
مدیر پایگاه در این خصوص قبلا پاسخ داده شده بود
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۷ - ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
0
0
سلام ادمین جان یک سوال دلشتم میخواستم بدونم من نیروی طراح و ناظر شرکتی اداره برق هستم .استخدام پیمانی یکی از ادارات دولتی شدم که حقوقم بیشتره ولی یکسری مزایا مثل اضافه کار و ماموریت و هزینه خودرو ندارم دریافتیم کم تره .برام چی بهتره برم اون اداره یا شرکت طراحی اداره برق بمونم؟با وضع موجود امنیت کاری دارم یا نه؟امکانش نیست جذب خود اداره برق بشم ؟ کلافه شدم نمتونم تصمیم بگیرم ای کاش ادم میتونست اینده رو پیشبینی کنه. با تشکر منتظر راهنماییتون هستم.
مدیر پایگاه سوال سختیه
بستگی به نگاه شما دارد
کار دیگه در تخصص شماست یا نه
پیشرفت شغلیش چطوره
محل کار و راحتی زندگی
علاقه به خود کار
و....
برق خراسان رضوی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۸ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
0
0
با سلام یه سوال داشتم حقوق کمک کارشناس مالی چقدره دوم اینکه بنده فرزند رزمنده با 6 سال سابقه کار در اداره دولتی هم داشتم قراردادی ایا سنوات هم در حقوق در نظر میگیرند و میگن در قانون اومده فرزندان رزمنده از همان ابتدا رسمی قطعی میشوند این صحت داره اخه من قبول شدم تو مصاحبه
مدیر پایگاه در خصوص رسمی شدن بله امتیازات بهتری دارند و سریعتر رسمی می شوند
در خصوص محاسبه سنوات شغلی هم بستگی نوع کار قبلی شما محاسبه می کنند و حق سنوات را اضافه می کنند ولی ممکنه روی رده شغلی تاثیر نداشته باشد
احمد
|
Canada
|
۰۴:۰۳ - ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
0
0
سلام نیروگاه کرمانشاه شرکت فراب قبول شدم ارشد برق رنج حقوقش چقدره؟ و امنیت شغلی داره؟!
مدیر پایگاه بعد از شرکت های تابعه و وابسته وزارت نیرو این استخدامی ها بهترین استخدامی های صنعت برق هستند
این شرکت ها چون بزرگ هستند به این راحتی ها تعدیل نیرو نمی کنند و چون پروژه های مختلف دارند معمولا از افراد استفاده می کنند
حقوق انها معممولا 20 تا 30 درصد نسبت به حقوق های استخدام های وزارت نیرو کمتره و در مواردی هم حتی برابرند.
برخی از افراد که توانمندی های خوبی هم دارند حقوق بالاتری میگیرند
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۳ - ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
0
0
سلام من 7 سال سابقه کار داشتم و نزدیک به 1175 ساعت اموزش فنی و حرفه ای دارم در رابطه با رشته تحصیلیم الان قبول شدم توزیع نیرو برق خراسان رضوی کمک کارشناس مالی کاردانی ایا این 7 سال بیمه و ساعات اموزشی من جزو سنوات حساب میشه در حقوق و حقوقم چقدر میشه
با تشکر از ادمین
مدیر پایگاه سنوات بیمه شما حساب می شود ولی ممکنه بعنوان سابقه کار مرتبط لحاظ نشود.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
0
0
سلام خسته نباشید.
من ارشد برقم امروز گفتن مدرک ببرم برای گزینش می خواستم بدونم شرکت آب منطقه ای الان می خواستم بدونم مدرک کارآموزی ببرم مهمه؟ بسیجی ندارم مهمه؟ وه اینکه الان ظرفیت 1و نیم برابر ؟
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
0
0
سلام ادمین محترم
من کارشناس اموزش توزیع قبول شده ام و اموزش و پرورش هم قبول شدم.میخاستم ببینم اینده شغلی کدوم بهتره و امنیت شغلیشون چطوره؟؟؟و بعد میتونم توی برق منطقه ای اگه نیاز داشت ازمون بدم برا همین کارشناس اموزش ؟؟لطفا کمی راهنمایی بفرمایید.سپاس
مدیر پایگاه سلام، تبریک بابت قبولیتون
امنیت شغلی هر دو خوبه.
مزایای توزیع بهتره.
یه قانونی هست که بر اساس اون فقط یکبار می تونید از طریق آزمون وزارت نیرو استخدام رسمی شوید.
بهتره به طور دقیق پیگیری کنید تا براتون مشکلی پیش نیاد.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۱ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
0
0
سلام خسته نباشید.
من ارشد برقم امروز گفتن مدرک ببرم برای گزینش می خواستم بدونم شرکت آب منطقه ای الان می خواستم بدونم مدرک کارآموزی ببرم مهمه؟ بسیجی ندارم مهمه؟ وه اینکه الان ظرفیت 1و نیم برابر ؟
مدیر پایگاه سلام
بعد از قبولی در مصاحبه تخصصی، مدارک تخصصی امتیاز ندارن.
اگه کارت بسیج داشته باشین خوبه، ولی در کل ضروری نیست.
در این مرحله اگر مشکل خاص سیاسی و مذهبی و سوپیشینه نداشته باشین، قبولین.
نه، یک برابر هستید.
احمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۲
0
0
سلام. رشته ایمنی و حفاظت فنی جزء رشته های مهندسی هست یا نه. حقوق و مزایاش چقدره. خواهش میکنم جواب بدید. خیلی ضروریه
مدیر پایگاه وزارت نیرو یک دستورالعمل و ابلاغیه هایی در خصوص تعیین نحوه حقوق و مزایا و رده های شغلی مختلف دارد
فکر نمی کنم این رشته جزو دسته فنی و مهندسی ها باشد با این وجود بهتره از خود شرکت ها استعلام بگیرید و ما اطلاع دقیقی نداریم
بهزاد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۰/۱۶
0
0
سلام ادمین
یه سوال داشتم:
بین معلمی آموزش و پرورش و نیروی شرکتی برق منطقه ای(به صورت شرکتی) به نظر شما کدوم بهتره؟
خیلی ممنون
مدیر پایگاه بستگی به پاسخ این سوالات دارد:
برای شما کدام مهمتره؟ حقوق، امنیت شغلی، راحتی، نزدیکی به محل نزدیکی، امکان پیشرفت، داشتن شغل دوم و....
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۱۹ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۶
0
0
سلام و تشکر از لطف و محبت شما در پاسخ به سوالات

من در آزمون استخدامی توزیع برق سال 95 قبول شدم در پست روابط عمومی.می خواستم بدون حقوق با مدرک کارشناسی ارشد حول و حوش چقدر است؟ ممنون میشم اگه پاسخ بدهید ممنون
مدیر پایگاه بستگی به خیلی چیزها دارد ولی بین تا 3 میلیون است
حسن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۴ - ۱۳۹۶/۱۰/۲۸
0
0
سلام ادمین جان
میخواستم بدونم تو آزمون های وزارت نیرو ، یک آزمون نوشته مهندسی برق_تولید ، مهندسی برق _توزیع و مهندسی برق_برق منطقه ای فرقشون چیه ؟
مدیر پایگاه گرایش های مختلف برق داریم و باید مدرک شما با یکی از گراش های اعلام شده مطابقت داشته باشد وگرنه رد می کنند
خیلی از این گرایش ها درخد چند واحد نحدود با هم تفاوت دارند ولی برای وزارت نیرو فرق دارند
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۶ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۱
0
0
سلام بر ادمین محترم سایت.
سوالی دارم مبنی بر اینکه کسانی که در ازمون ورودی نیروگاه تولید برق از طریق ازمون سنجش قبول شدن چه نوع بیمه اشتغالی براشون رد میشه؟ و چه نوع فرارداد استخدامی براشون ثبت میشه. ؟ رسمی قرارداد معین قرارداد موقت شرکتی ........ در ضمن کار فنی در نیروگاه جز مشاغل سخت محسوب میشه؟ اگر کامل برام توضیح بدین ممنون میشم .با تشکر فراوان از شما
مدیر پایگاه خیلی از این سوالات در کامنت های قبلی پاسخ داده شده است
نوع قرارداد بستگی به خصوصی یا دولتی بودن نیروگاه دارد و معمولا قراردادی است یا پیمانی
بیمه تامین اجتماعی رد می شود
بعد از مدتی رسمی می شوند ولی معلوم نیست این مدت چقدر طول بکشد
مشاغل سخت شرایط خاص خود را دارد و برخی از رده های شغلی جزو مشاغل سخت هستند. خیلی کم پیش امده که بتوانند جزو مشاغل سخت حساب کنند
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۴
0
0
سلام
یک سوال داشتم
من به تازگی برای مامور قرائت کنتور مشغول به کار شدم
میخواستم بپرسم شما اطلاعاتی در خصوص آینده این کار دارید ?
میتونم امیدی به این کار داشته باشم ?
مدیر پایگاه معمولا بصورت مامور هستند و در صورت نیاز و داشتن توانمندی دیگر ممکن است در جای دیگر مشغول شوند
مصی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
0
0
سلام.
ادمین عزیز اگه میشه پاسخ بدید
آیا شرکت های توزیع تابعه قانون خدمات کشوری هستند یا خیر؟؟؟
مدیر پایگاه شرکت های توزیع از نظر اساسنامه ای چون خصوصی است بعنوان یک بنگاه خصوصی از قوانین کار و کارگری و تامین اجتماعی پیروی می کند
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۲ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۱
0
0
سلام ادمين جان ممنون ميشم جواب سوالمو بدي
١- اينكه وظايف يك نيروي كارشناس IT در برق منطقه اي چيست؟
٢- حقوق يك كارشناس IT در برق منطقه اي چقدر است؟
٣- شخصه شما انتقال از وزارت كشور به وزارت نيرو و برق منطقه اي رو مثبت ميدونيد يا منفي؟ از نظر حقوق
چون حقوق وزارت كشور بسيار افتضاحه نهايت به ١٨٠٠ ميرسه با اضافه كار
مدیر پایگاه در برق منطقه ای ها هم حقوق افراد بالای 2 و تا سه میلیون است البته یابقه دارها بالاتر هم می گیرند
وظایف ای تی همه کارهای مربوط به سایت و شبکه و ... است. کلا کارهای مربوط به اینترنت و اینترانت و پشتیبانی های نرم افزاری و شبکه ای و گزارش های آنها و ارتباطات تجهیزات و ... است
یحیی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
0
0
سلام
ازمون استخدامی
ازمون توزیع برق که در اردیبهشت 96 برگزار شد به چه صورتی قرارداد میبنده، قرارداد معین یا پیمانی؟
مدیر پایگاه قبلا که پیمانی بوده اند
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۳۹۶/۱۱/۲۳
0
0
با سلام، لطفا راهنماییم کنید چطوری از برق منطقه ای یک استان به شرکت توزیع برق استان دیگه انتقالی بگیرم؟ کارمند پیمانی هستم ولی کلا میگن که انتقال بخاطر نوع قرارداد خیلی سخته، چرا باید اینطور باشه، چرا توی ارگان های دیگه انتقال اینقدر سخت نیست
مریم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۴ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۲
0
0
با سلام خدمت ادمین محترم من به عنوان کارشناس خدمات مشترکین شرکت توزیع قبول شدم و اکنون درحال طی دوره اموزشی هستم از طرفی هم در ازمون و مصاحبه بانک سپه قبول شدم به نظر شما از لحاظ حقوق و مزایا کدوم بهتره ؟و یه سوال دیگه اینکه میخواستم ببینم این شرکتهای توزیع برای کارمندهاشون وام و تسهیلات هم در نظر گرفتند؟؟؟؟ممنون میشم جواب بدید چون واقعا توی دوراهی گیر کردم
مدیر پایگاه سلام
از لحاظ مزایای جانبی بانک بهتر است، وام هایی با بهره کم و مدت طولانی تعلق می گیرد ولی در شرکت توزیع از این نوع وام ها خبری نیست و به راحتی وام نمی دهند.
ولی از لحاظ کاری، کار بانک سختتر است.
انتخاب با شماست.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۶ - ۱۳۹۶/۱۲/۱۴
0
0
باسلام
بنده چند سوال راجب ایپراتوری داشتم . حقوق ثابت درپست برق منطقه ای تهران چقدر هست ؟ با مزایا چقدر میشه ؟ ویک ایپراتور تازه وارد با مدرک کارشناسی چه میزان حقوق میگیره؟ باتشکر از شما
reza
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۰ - ۱۳۹۶/۱۲/۲۵
0
0
امین جان سلام با وضع موجود و سیاست های وزارت نیرو تا چه حد امکان جذب نیروهای شرکتی شرکت های توزیع در خود این شرکت ها هست؟آیا وضع مثل گذشته هست.یا سخت گیری بیشتر شده؟
مدیر پایگاه خیلی سخت شده و دولت نمی خواهد هزینه اضافه به خود تحمل کند
آرمین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۳ - ۱۳۹۷/۰۱/۲۷
0
0
سلام روزتون بخیر. ببخشید حقوق فوق لیسانس برق در شرکت آب و فاضلاب شهری استان سمنان که با آزمون شرکت های وابسته غیر دولتی وزارت نیرو پذیرفته شده چقدر است؟ خیلی ممنون میشم یه حدودی لطف کنید
مدیر پایگاه در ابتدا کمتر از 2 میلیون ولی بعد از حدودا یکسال به بالای 3 میلیون میرسه و در شرایطی هم ممکنه به بالای 4 میلیون برسه با توجه به شیفت و سختی کار و شهر محل خدمت خدمت و میزان اضافه کار و حق فنی و...
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۱
0
0
سلام آیا واقعیت دارد قرار است که نیروهای حراست شرکت توزیع زیر نظر برق منطقه ای باشند؟
مدیر پایگاه ما طلاعی در این خصوص نداریم و اجازه دهید بررسی کنیم
نیروگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۲/۰۵
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید
بنده در ازمون شرکت فراب برای کار در نیروگاه سیکل ترکیبی این شرکت پذیرفته شدم (در مقطع کارشناسی)
خواستم ببینم حقوق و مزایای نیروگاه فراب در ابتدا و یا پس از گذشت مدتی چطوره؟
نوع قراردادی که با ما میبندن چطوره؟مثلا 1 ساله یا 5 ساله یا ....؟
و بنظر شما نحوه کار ما در نیروگاه بصورت روزانه هست یا شیفتی؟
پیشاپیش از پاسخ شما سپاسگذارم
مدیر پایگاه نحوه کار هم میتونه شیفتی باشد و هم روزانه بستگی به جایگاه شما دارد ولی اغلب شیفت دارند به ویژه در بهره برداری
حقوق و مزایای خوبی داره و در ابتدا حدودا 2 میده ولی بعدا میرسه به حدودا 3 میلیون تومان
نوع قراردادش رو باید خودشون مشخص کنند ولی معمولا حداقل 10 سال تعهد می گیرند
بی کار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۳ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
0
0
سلام ادمین
من میخوام تو آزمون (شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد با شرکت توزیع نیروي برق مازندران) شرکت کنم یا مامور قرائت کن یا نگهبان یا سیمبان یکدوم ثبت نام کنم ....به نظرتون کدوم ثبت نام کنم هم بهتره هم اینکه ارتقای شغلی چه جوری آیا میشه ارتقا شغلی داشت تو شرکت های پیمانکاری ؟؟
ممنون میشم هر چه زودتر جواب بدین
مدیر پایگاه پاسخ داده شده در کامنت بعدی
بی کار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۵
0
0
سلام ادمین
من میخوام تو آزمون (شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد با شرکت توزیع نیروي برق مازندران) شرکت کنم یا مامور قرائت کن یا نگهبان یا سیمبان یکدوم ثبت نام کنم ....به نظرتون کدوم ثبت نام کنم هم بهتره هم اینکه ارتقای شغلی چه جوری آیا میشه ارتقا شغلی داشت تو شرکت های پیمانکاری ؟؟
ممنون میشم هر چه زودتر جواب بدین
مدیر پایگاه هر کدام خوبی ها و مشکلات خودش را دارد. مامور قرائت کارش کلا بیرون و تردد زیاد و... است و سیمبان هم مشکلات حفاظتی و خطرات برق گرفتگی و افتادن و... را دارد. نگهبان مشکلات اینچنینی کمتر دارد ولی شیفت دارند و پیشرفت خیلی زیادی ندارند و کار غیرفنی است لذا حقوق کمتری ممکنه داشته باشند.
سیمبانی حرفه ای تره ولی سخت تر هم هست
ارتقای شفلی معمولا ندارند چون شرکت های پیمانکار خیلی بزرگ نیستند و رده های شغلی زیادی ندارند
بی کار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۲ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۶
0
0
سلام ادمین
من میخوام تو آزمون (شرکت هاي پیمانکار طرف قرارداد با شرکت توزیع نیروي برق مازندران) شرکت کنم یا مامور قرائت کن یا نگهبان یا سیمبان یکدوم ثبت نام کنم ....به نظرتون کدوم ثبت نام کنم هم بهتره هم اینکه ارتقای شغلی چه جوری آیا میشه ارتقا شغلی داشت تو شرکت های پیمانکاری ؟؟
ممنون میشم هر چه زودتر جواب بدین
سعيد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
0
0
لطفاً نحوه نقل و انتقالات بين شركت برق منطقه اي و توزيع برق را توضيح دهيد آيا امكان داره يا نه چرا قانون مشخصي وجود نداره؟
مدیر پایگاه جنس این شرکت ها فرق دارد و یک مدیریت واحد تصمیم گیری نمی کند و دستورالعمل های استخدامی متفاوتی دارند لذا سخت هست ولی در مواردی که پیگیری شود و از بالاتر تایید کنند انتقالی صورت می گیرد ولی در مجموع سخت هست
اما بین خود شرکت های برق منطقه ای با یکدیگر یا خود شرکت های توزیع با یکدیگر راحت تر است
مصطفی تبار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۰۱ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۱
0
0
با سلام میخواستم ببینم شرکت توزیع برق در رشته مامور قرائت کنتور از لحاظ حقوق و مزایای دریافتی چطوره و نوع قرار داد به چه صورته؟؟
مدیر پایگاه این جور کارها را به پیمانکاران واگذار کرده اند و پیمانکاران هم چون خصوصی هستند هر طور که بخواهند رفتار می کنند. معمولا حقوق متوسطی در حد 2 میلیون دارند و مزایای آن هم بستگی به توان شرکت دارد. پیمانکاران مختلف شرایط مختلف دارند و نمیشه یک حکم واحد داد
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۰ - ۱۳۹۷/۰۳/۰۹
0
0
سلام،من و همکارم که همزمان استخدام شدیم برای نگهبانی شرکت توزیع بصورت شرکتی چرا تفاوت حقوقمون تا 170 تومن هست آیا تفاوت دیپلم با فوق دیپلم به همین اندازه میباشد
مدیر پایگاه شرایط کاری شما را نمی دانیم که اظهار نظر کنیم. تفاوت حقوقی بین دیپلم و فوق دیپیلم باید خیلی بیشتر از این مقدار باشد
نور چشم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
0
0
با عرض سلام وخسته نباشید به مدیریت سایت ادمین محترم سوالاتی داشتم که ان شاالله کامل من را توجیح کنید
من اینجانب با مدرک فوق دیپلم مکانیک در نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو (شرکت بهره برداری نیروگاه فراب ) در آزمون کتبی ودر مصاحبه آن قبول شده ام
حال در ابتدا میخوام بدونم
۱) حقوقم درابتدا وبعد از یه مدتی حقوقم افزایش میابد چقدر میشه؟
۲) آیا این نیروگاه قبول شدم آیا رسمی میشم
۳) چه مزایایی داره پیشرفت توش هست منظورم این نیروگاه که قبول شدم مزایا آن نسبت به وزارت نیرو وبرق منطقه ای چیه
۴) آیا ما شرکتی هستیم یا زیرنظر برق منطقه یا وزارت نیرو هستیم
مدیر پایگاه شرایط حقوق و مزایای فراب قبلا خوب ولی الان کمتر شده و زیاد نمی دهند. لذا عموما حقوق ها بین 2 تا 3 میلیون است. شما رسمی نمی شوید چون فراب خصولتی است ولی این شرکت ها کارشون تمام وقت و مستمر است و لذا به این راحتی ها تعدیل نمی کنند.
پیشرفت در شرکت های خصوصی فقط در همان شرکت است نه جای دیگر. مثلا شما وزیر نیرو یا رئیس برق منطقه ای و ... نمی شوید. حتی رئیس نیروگاه هم نمی شوید ولی رئیس کارگاه می شوید و...
نور چشم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۵۷ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۱
0
0
با عرض سلام وخسته نباشید به مدیریت سایت ادمین محترم سوالاتی داشتم که ان شاالله کامل من را توجیح کنید
من اینجانب با مدرک فوق دیپلم مکانیک در نیروگاه سیکل ترکیبی دالاهو (شرکت بهره برداری نیروگاه فراب ) در آزمون کتبی ودر مصاحبه آن قبول شده ام
حال در ابتدا میخوام بدونم
۱) حقوقم درابتدا وبعد از یه مدتی حقوقم افزایش میابد چقدر میشه؟
۲) آیا این نیروگاه قبول شدم آیا رسمی میشم
۳) چه مزایایی داره پیشرفت توش هست منظورم این نیروگاه که قبول شدم مزایا آن نسبت به وزارت نیرو وبرق منطقه ای چیه
۴) آیا ما شرکتی هستیم یا زیرنظر برق منطقه یا وزارت نیرو هستیم
باتشکر درود خداوند برشما
مدیر پایگاه 1- از 1.7 م تا 2 م در ابتدا و بعدا بالاتر می رود
2-شما رسمی دولتی نمی شوید چون فراب خصوصی است مثلا
3-مزایای آن نسبت به برق منطقه ای و توزیع کمتره و اغلب چون خصوصی است خدمات رفاهی و انگیزشی بالایی نمی دهند. معمولا به حداقل ها اکتفا می کنند اون هم در این شرایط که مملکت بی پوله
4-شرکتی هستید
نیروگاه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۳/۱۳
0
0
با سلام خدمت ادمین محترم و تشکر بابت پاسخگویی به سوالات
در ادامه سوالاتی که دوستمون بالاتر راجب نیروگاه شرکت فراب پرسیدن خواستم بدونم که ایا در دوره اموزشی اولیه هم حقوق میدن یا خیر؟ و اینکه حقوق دوره اموزشی تقریبا چقدر هست؟ سپاسگزارم
مدیر پایگاه بله از ابتدا حقوق و بیمه دارند. معمولا همون حقوق بدو ورود که گفتیم برای دوره اموزشی است و از آن پایین تر نمی دهند. دوره اموزشی ممکنه دو ماه باشه ممکنه شش ماه که بستگی به شرکت دارد.
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
0
0
با سلام و خسته نباشید خدمت شما.میخواستم بدانم حقوق تازه استخدامی مدرک ارشد قدرت درشرکت های توزیع.ابفا.برق منطقه ای و مپنا در هر کدام ابتدا چقدر است.و بعد یک دو سال هر کدام حدودا چقدر افزایش دارند.و اینکه این چهار بخش ایا در گرایش های سیستم های انرژی و مدیریت انرزی استخدامی دارند.وبعد اینکه ایا درامد استخدامی مدرک ارشد با دکترا متفاوت است یا برابرند. با تشکر از راهنماییتان
رامین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۳:۱۲ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
0
0
ببخشید در سوالم درامدهای این شرکت ها در شهرهای کرج و تهران را میخواستم بدانم.چون خودم بومی همینجا هستم.ببخشید طولانی شد.با تشکر
همایون
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۱۴ - ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
0
0
سلام و خسته نباشید تشکر بابت پاسخگوییتون خواستم ببینم تفاوت حقوق لیسانس فنی مهندسی بین شرکت توزیع و آب و فاضلاب شهری چقدره؟ در رده مشابه شغلی و سابقه کار یکسان
سینا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
0
0
با سلام خدمت ادمین جان محترم؛ یه سوالی داشتیم؛ من جزء نیروهای مشاور یکی از شرکتهای توزیع هستم، قرارداد ما سالیانه تمدید میشه، سوال که کردیم ظاهراً حقوق نیروهای مشاور در شرکت های برق منطقه ای بمراتب خیلی بیشتر است از ما نزدیک ۲ الی ۲.۵ برابر میخواستم بدونم علت این همه تفاوت حقوقی چیه؟؟؟ و اینکه امکان جابجایی بین نیروهای مشاور توزیع با برق منطقه ای با توجه به نوع خصوصی و دولتی بودن ار کدام است یا خیر؟؟؟ و سوال آخر اینکه اگر امکان جابجایی هست باید توانیر ساپورتمان کنه یا وزارت خانه؟؟؟ ممنون میشم پاسخ بدید. سپاسگزارم
مدیر پایگاه شرکت های مشاور خصوصی هستند و هر کدام از نظام حقوقی مخصوص به خود پیروی می کند. مثلا در همین شرایط فعلی دو تا از شرکت های مشاور بخاطر مشکل نقدینگی ضمن تعدیل تعداد زیادی از نیروهای خود به بقیه هم نمی توانند حقوق کامل دهند و حتی کاهش حقوق داشته اند. در مجموع چون در بخش انتقال هزینه های مشاوره و اجرای پروژه ها خیلی بالاتره نسبت به توزیع، حقوق بهتری هم می دهند و افراد شاغل در اونجا مهارت های بالاتری باید داشته باشند.
امکان جابجایی فقط با مذاکره مستقیم شما با شرکت مقصد امکان پذیره
کاربر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۳
0
0
سلام خدمت ادمین محترم
تفاوت حقوق لیسانس مهندسی برق شاغل در دفتر انرژی شرکت آب و فاضلاب شهری و همین پست در شرکت توزیع نیروی برق چقدره؟
مدیر پایگاه اینها از لحاظ ساختار حقوقی یکسان هستند و تفاوت هایی که ایجاد می شود در اضافات و خدمات رفاهی و ... است.
مدیرعامل یک شرکت، حداکثر اضافه کاری را به فرد می دهد یک جای دیگر نمی دهد و...
قاعدتا نباید بیشتر از 500 هزار تومان باشد در حال عادی
همای
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۹ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۵
0
0
با سلام و خسته نباشید خدمت شما.میخواستم بدانم حقوق تازه استخدامی مدرک ارشد قدرت درشرکت های توزیع.ابفا.برق منطقه ای و مپنا در هر کدام ابتدا چقدر است.و بعد یک دو سال هر کدام حدودا چقدر افزایش دارند.؟؟؟
مدیر پایگاه معمولا در ابتدا 2 میلیون می گیرند و خیلی سریع به بالای 3.5 می روند. در توزیع و ابفا شرایط بهتر است و در برق منطقه ای ها هم حدودا 10 تا 20 کمتر حقوق می گیرند
مپنا خصولتی است و بستگی به سفارش کننده و جایگاه و توانمندی و... دارد ولی عموما بالای 5 می گیرند
سام
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۰۴/۲۶
0
0
با سلام و تشکر
من دارای مدرک کاردانی الکترونیک هستم و در حال حاضر استخدام رسمی در یکی از ادارات دولتی میباشم که کاملا بی ربط به مدرک تحصیلیم هست.میخواستم بدانم آیا امکان انتقالی از این اداره به اداره برق را دارم و اگر هست چطور باید انجام بدم.ممنون
مدیر پایگاه باید دوباره در ازمون شرکت کنید
آبفا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۴۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۴
0
0
با سلام من با رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک در شرکت آب و فاضلاب شهری در بخش انرژی و سیستم های کنترل استخدام شدم الان تصمیم دارم واسه ارشد بخونم ولی تو انتخاب گرایش بین کنترل و الکترونیک موندم با توجه به اینکه شهرمون این دوتا گرایش رو داره لطفا سوای بحث علاقه راهنماییم کنید کدوم گرایش در آینده شغلیم در مجموعه وزارت نیرو بیشتر به کارم میاد. با آموزش شرکت صحبت کردم جواب خاصی نگرفتم
مدیر پایگاه دستورالعملی دارند که هر فرد فقط یکبار می تواند از طریق آزمون استخدام شود و ممکنه گیر بدهند البته در مواردی هم شده که گیر نداده اند ولی اغلب ایراد می گیرند و رد می کنند
آبفا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
0
0
سلام من این سوال رو بالا پرسیدم ولی جواب حس میکنم مال سوال کاربر دیگه واسه من تایپ شده واسه همین یبار دیگه سوالمو ارسال میکنم
من با رشته مهندسی برق گرایش الکترونیک در شرکت آب و فاضلاب شهری در بخش انرژی و سیستم های کنترل استخدام شدم الان تصمیم دارم واسه ارشد بخونم ولی تو انتخاب گرایش بین کنترل و الکترونیک موندم با توجه به اینکه شهرمون این دوتا گرایش رو داره لطفا سوای بحث علاقه راهنماییم کنید کدوم گرایش در آینده شغلیم در مجموعه وزارت نیرو بیشتر به کارم میاد. با آموزش شرکت صحبت کردم جواب خاصی نگرفتم
مدیر پایگاه وزارت نیرو بیشتر به گرایش قدرت نیاز داره
بین الکرتورنیک و کنترل برای کار در صنعت برق تفاوت چندانی نیست گرچه کمی وضع کنترل بهتر است.
اگر می خواهید در صنعت برق کار کنید که بهتره سراغ قدرت بروید ولی اگر بازارهای دیگر هم برایتان مهم است باید ببینید الکترونیک چه بازاری داره و کنترل چه بازاری
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
0
0
سلام ادمین
اطلاعات ابتدایی دارم دراین زمینه
یکی از آشنایان تو همین مدت اخیر که فکرمیکنم اسفندماه بوده باشه استخدام نیروگاه نوشهر شدن
فکرمیکنم آگهی استخدامشون که شرایط آگهی به این صورت بود: ۱-بهره بردار نیروگاه
۲- تعمیرات مکانیک نیروگاه
۳- تعمیرات برق نیروگاه
۴-تعمیرات برق و ابزار دقیق نیروگاه
دقیق اطلاع ندارم درکدوم قسمت مشغول به کارهستن
اما کارشناسی برق خوندن
خواستم بدونم این شامل چه شرایطی میشه و اینک حقوقشون چقدر است؟
مدیر پایگاه از خودشون بپرسید بهتر راهنمایی می کنند. معمولا نیروگاه های خصوصی شرایط حقوقی خودشون رو خودشون تعیین می کنند لذا دو نیروگاه ممکنه با هم تفاوت های زیادی داشته باشند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
0
0
یعنی نیروگاه نوشهر یه نیروگاه خصوصیه؟
اگه اشکال نداره شما جواب بدین
مدیر پایگاه بله متعلق به ماهتاب گستر است که خصوصی است
پونه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۱
0
0
سلام خدمت ادمین
ساعات کاری شرکتهای توزیع برق با برق منطقه ای و یا نیروگاه ها خصوصی به چه صورته؟
این که آیا ساعتشون اداری تاساعت دو هستش یا تا بعدازظهر
مدیر پایگاه مثل بقیه ادارات دولتی
اگر شیفت داشته باشید هم که شیفت می دهید
ساعات کار از صبح 8 تا 16 است معمولا در شهرهای بزرگ و شهرستان ها هم ممکنه تا 2 باشد
فاطمه
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۴۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
آب و فاضلاب با توزیع چه فرقی داره و کدوم بهترن از لحاظ حقوق و مزایا؟
مدیر پایگاه حدودا یک رنج حقوقی دارند
توزیع کارش خفن تره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۳
0
0
سلام میخاستم بدونم تفاوت شرکت های وابسته یا تابعه با ستاد چیه؟؟ الان برای این استخدامی که برای شرکت های وابسته ست میشه به ستاد انتقالی گرفت بعداً؟؟مثلاً شرکت آب و فاضلاب شهری کرج یکیش وابسته یا تابعه ست که تو این استخدامی جدید آورده ولی اون که ستاده توی این آزمون نیست یعنی اون جزو دولتی ها حساب میشده؟؟
مدیر پایگاه در کامنت های قبلی مفصل توضیح داده شده است
وابسته شرکت های غیردولتی هستند ولی از بقیه لحاظ ها هیچ فرقی با دولتی ها ندارند و حقوق ومزایای بیشتری نسبت به دولتی ها هم دارند ولی تابعه یعنی کلا دولتی
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
0
0
سلام میخاستم بدونم تفاوت شرکت های وابسته یا تابعه با ستاد چیه؟؟ الان برای این استخدامی که برای شرکت های وابسته ست میشه به ستاد انتقالی گرفت بعداً؟؟مثلاً شرکت آب و فاضلاب شهری کرج یکیش وابسته یا تابعه ست که تو این استخدامی جدید آورده ولی اون که ستاده توی این آزمون نیست یعنی اون جزو دولتی ها حساب میشده؟؟
مدیر پایگاه این لینک رو ببینید
http://barghnews.com/fa/news/17945
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۴۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
0
0
سلام میخاستم بدونم تفاوت شرکت های وابسته یا تابعه با ستاد چیه؟؟ الان برای این استخدامی که برای شرکت های وابسته ست میشه به ستاد انتقالی گرفت بعداً؟؟مثلاً شرکت آب و فاضلاب شهری کرج یکیش وابسته یا تابعه ست که تو این استخدامی جدید آورده ولی اون که ستاده توی این آزمون نیست یعنی اون جزو دولتی ها حساب میشده؟؟
مدیر پایگاه در کامنت های دیگر لینک تفاوت ها را گذاشته ایم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۰۵ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۴
0
0
سلام میخاستم بدونم تفاوت شرکت های وابسته یا تابعه با ستاد چیه؟؟ الان برای این استخدامی که برای شرکت های وابسته ست میشه به ستاد انتقالی گرفت بعداً؟؟مثلاً شرکت آب و فاضلاب شهری کرج یکیش وابسته یا تابعه ست که تو این استخدامی جدید آورده ولی اون که ستاده توی این آزمون نیست یعنی اون جزو دولتی ها حساب میشده؟؟
مدیر پایگاه این آزمون استخدامی وزارت نیرو برای شرکت‌های غیردولتی وابسته به وزارت نیرو بوده و شرکت‌های دولتی وزارت نیرو نظیر خود شرکت توانیر، شرکت‌های برق منظقه ای، خود مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی، شرکت مدیریت شبکه برق ایران و... استخدامی ندارند. گفتنی است شرکت‌های توزیع نیروی برق زیر مجموعه توانیر بوده، ولی از لحاظ اساسنامه‌ای جزو شرکت‌های غیردولتی، اما وابسته به وزارت نیرو هستند. نیروگاه‌های تولید برق نیز زیرمجموعه شرکت مادرتخصصی تولید نیروی برق حرارتی بوده و اغلب نیروگاه‌ها از لحاظ اساسنامه‌ای غیردولتی بحساب می‌آیند که به وزارت نیرو وابسته هستند.
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۴ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
0
0
سلام به ادمین محترم خسته نباشید
بنده دو سال پیش ازمون برق منطقه ایی خوزستان درون استانی شرکت کردم قبول شدم در مصاحبه جز نیروهای ذخیره شدم و الان بعد از دوسال دوباره دعوت بکار شدم رشته شغلی هم تکنسین بهره برداری اپراتوری هست میشه لطف کنید توضحیاتی در مورد این شغل بدید کارشون چی هست حقوق مزایاشون چجور هست و نوع جذب چگونه است و امنیت شغلی دارن ??
کاردانی الکتروتکنیک هستم
با تشکر فراوان
مدیر پایگاه احتمالا در شرکت های پیمانکار استخدام شده اید نه خود برق منطقه ای لذا حقوق و مزایای شما را شرکت شما تعیین می کند نه دولت
باید از شرکتتون بپرسید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۵
0
0
با تشکر از وقتی که میگزارید
پیرو سوال قبل بنده که جواب دادید
تمام کارای اداری بنده واسه استخدام در اداره برق منطقه ایی خوزستان انجام میشه پیمانکار در کار نیست

اگه میشه لطف کنید در مورد کار اپراتوری پست یه مختصر توضیح بدید
امنیت شغلیش چطور هست و حقوق مزایا چگونه هست؟؟

ممنوونم مررسی
مدیر پایگاه کارهاشون زیاده ولی عموما شیفت و اطلاعات برداری و گزارش و مانور و تعمیرات و بررسی تجهیرات و مانیتورینگ و ... است
کار یدی زیادی ندارد. معمولا یک جا نشسته اید و مراقب عملکرد سیستم هستید ولی در موقع لزوم به تعمیرات و بررسی و ... هم می پردازید. پست توی مداره و برق داره و شما حتی نباید در دراز مدت توی پست بمونید
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
0
0
سلام خسته نباشید
نیروهایی که جذب پست برق فشار قوی میشوند(اپراتوری) پیمانکاری هستن یا زیر مجموعه برق منطقه ایی .
بنده با ازمون وارد این سمت شدم و مصاحبه دادم
خواستم سوال کنم امنیت شغلی شون چگونه هست حقوق مزایا چگونه است امکان رسمی شدن داریم و اینکه برق منطقه ایی دولتی هستن؟؟
ممنون و سپاس فراوان
مدیر پایگاه http://barghnews.com/fa/news/17945
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۶
0
0
سلام میخاستم بدونم تفاوت شرکت های وابسته یا تابعه با ستاد چیه؟؟ الان برای این استخدامی که برای شرکت های وابسته ست میشه به ستاد انتقالی گرفت بعداً؟؟مثلاً شرکت آب و فاضلاب شهری کرج یکیش وابسته یا تابعه ست که تو این استخدامی جدید آورده ولی اون که ستاده توی این آزمون نیست یعنی اون جزو دولتی ها حساب میشده؟؟
مدیر پایگاه توصیه می کنیم خبر زیر رو مشاهده کنید
http://barghnews.com/fa/news/17945
هادی غ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۵۶ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
0
0
درود
عرض ادب وخسته نباشی.چند سوال داشتم.
1آیا آبفا زیر نطر وزارت نیرو میباشد؟
2حقوق ومزایای ابفا در چه حد وشرایطی میباشد؟
ا3امنیت شغلی چگونه ست؟و وضعیت شغلی ان قرادادی.پیمانی یا رسمی ست؟
سپاس
مدیر پایگاه آبفا هم مثل شرکت های توزیع است تقریبا
هادی غ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
0
0
درود
سوال این بود فرق کسانی که در ازمونهای سراسری شرکتهای غیر دولتی وابسته استخدام میشن مث همین ازمون مهرماه پیشرو با کسانی که درون استانی ودرون شرکتی پذیرفته میشن از لحاظ امنیت شغلی وحقوق ومزایا چیه؟ واینک در ابفا چه مدت طول میکشه ی شاغل رسمی بشه؟
سپاسگزارم
مدیر پایگاه درون استانی ها چون سراسری نیستند کارمند وزارت نیرو نیستند و قرارداد و حق و حقوقشون کشوری نیست. ولی کسانی که در ازمون های کشوری استخدام می شوند کارمند وزارت نیرو شده و ضمن داشتن شرایط حقوقی بهتر امکان جابجایی یا تغییرات دیگر دارند
سید صابر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
0
0
سلام ادمین عزیز
من مدرک کارشناسی ناپیوسته برق گرایش ابزار دقیق دارم متاسفانه تو این ازمون جدید گرایش مارو نمی خواد و من مجبور شدم با مدرک کاردانیم شرکت کنم که فقط میتونم واسه تکنسین توزیع تو ازمون شرکت کنم حقیقتش من تا حالا چند تا ازمون شرکت های دیگه مثل راه اهن و جاهای دیگه قبول شدم مصاحبه هم پذیرفته شدم لحظه اخر بخاطر شرایط کاری اونا و حقوقشون و مسایلی دیگه پشیمون شدم اگه زحمتی نیست می خواستم یه توزیع کلی و جامع در مورد کار تکنسین برق در شرکت های توزیع و میزان حقوق و مزایاشون بدین خیلی ممنون
مدیر پایگاه دو سه صفحه توزیع نیاز دارد
کمک کارشناسان هستند. بیشتر در بخش های فنی مشغولند. حقوقشون 10 درصد با کارشناسی ها فرق داره
محمد حسین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۱۳ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۸
0
0
سلام خداقوت
کسانی که با ازمون درون استانی جذب برق منطقه ایی میشن چه نوع جذبی هست پیمانی یا قراردادی یا شرکتی
امنیت شغلیش چگونه است؟ حقوق مزایا خوبی دارن ؟
ایا ممکنه با سابقه کار زیاد رسمی بشن؟؟
لطفا کامل همه سوالات جواب بدید ممنونم تشکر
مدیر پایگاه میتونه پیمانی باشه
پیمانی هم یک نوع قرارداد است
حقوق و مزایاشون معمولا کمی کمتر از قرارداد رسمی های استخدامی کشوری است و حاشیه امنیتشون هم پایین تره
البته احتمال تبدیل وضعیت شدن قبلا داشتند که فعلا دیگر وجود ندارد
با سابقه کار حقوق و مزایا زیاد خواهد شد است
خودم
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۰۰ - ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
0
0
سلام.
اساسا امکان جابجایی و انتقال ببن شرکت های مورد آزمون و شرکت مپنا وجود داره!؟در بین خود این شرکتها چطور؟
ممنونم
مدیر پایگاه خیر مپنا خصوصی است و زیر نظر وزارت نیرو نیست مگر اینکه کلا از وزارت نیرو خارج شوید و استخدام مپنا شوید
هادی غ
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۲
0
0
درود
تندرست وپایدار باشید
سوالم این بود ک آیا شاغلین ازمونهای استخدامی غیردولتی وابسته ب وزارت نیرو بعد از پایان مدت خدمت 30ساله وبازنشتگی پاداش های نقدی بعنوان خدمت در این چند سال دریافت میکنن؟؟مثل کارکنان سایر ادارات وبانکها که بعد از بازنشتگی پاداش نقدی بعنوان محاسبه 1روز در ماه که در مدت سیسال انجام میشه؟؟
سپاس
مدیر پایگاه بله دریافتی می کنند
انتقال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۸ - ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
0
0
سلام
یازده سال نیروگاه قرارداد دایم هستم تکنسین حکمم ۳۸۰۰ هست و دریافتیم با ۶۵ درصد و ۸۰ ساعت اضافه کاری ۵۶۰۰ میشه .اگه به توزیع منتقل بشم حقوقم و حکمم خیلی کمتر میشه ؟ممنون
مدیر پایگاه حقوق تکنسین ها در نیروگاه بهتر از توزیع است
مهندس عمران
|
Netherlands
|
۱۳:۱۷ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۷
0
0
عرض سلام و خسته نباشید. واقعا باید از صبر و حوصله ی شما در پاسخ دادن به این همه سوال تشکر و قدردانی کرد. دست مریزاد
جواب بعضی از سوالاتم رو با مرور کردن سوالات دیگران گرفتم. اما یک سوال دارم
من کارمند پیمانی آب و فاضلاب روستایی (کاملا دولتی) و دانشجوی دکترای عمران در یکی از بهترین دانشگاههای کشور. پیگیر انتقال به پژوهشگاهی زیر مجموعه ی وزارت نیرو بودم و موافقت بخش مربوطه را گرفتم اما کمیته ی منابع انسانی با آن مخالفت کرد و گفتند که انتقال به تهران ممکن نیست در صورتی که در مصوبات دولت و مجلس چنین چیزی صحت ندارد. خواهشمندم در صورت اطلاع از چنین وضعیتی من را راهنمایی کنید. بسیار ممنونم.
مدیر پایگاه انتقال به تهران خیلی سخت شدهو تصمیم گیری در این خصوص به مراجع بالاتر واگذار شده است.
پذیرفته شده
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۱ - ۱۳۹۷/۰۷/۰۹
0
0
با سلام و عرض ادب
جناب من در آزمون پیمانی که به صورت درون استانی برگزار شد(تاریخ خردادماه 97)پدیرفته شده و مصاحبه انجام داده ام.(رشته کارشناس مسئول121)
1_چه زمانی دعوت به کار خواهیم شد؟
2_تفاوت حقوق و مزایای شعل نام برده در بالا با آزمون مهرماه97 در چیست؟فرق استخدامی اش در چیست؟
مدیر پایگاه این جور استخدامی ها را خود شرکتی که شما را نیاز دارد مشخص می کند و حقوق و مزایا و شرایط کار کاملا اختصاصی است و نه کشوری که ما بتوانیم در این خصوص اظهار نظر دقیق داشته باشیم
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۰ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
0
0
با سلام و خسته نباشید خدمت شما
من در آزمون استخدامی شرکت های وابسته به وزارت نیرو شرکت کردم
میخواستم بدونم الان بدو استخدام حقوق کارشناس مالی اداره توزیع نیروی برق حدودا چقد میشه؟حقوق توی شهر ها متفاوته ؟ من یزد هستم
خیلی ممنون میشم اگه جواب بدید.
رضا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۲۱ - ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
0
0
با سلام و خسته نباشید،در مورد ازمون وزارت نیرو مهر ۹۷ در صورت قبولی یه کاردان مکانیک حقوقش چقدر میتونه باشه،ممنون
Nima
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۱۶
0
0
آیا شرکت توزیع برق با توجه به عدم مراجعه نفر اصلی میتواند از نفر ذخیره هم استفاده نکند؟ آیا با توجه به شکایت نفر ذخیره و نامه دبیر شورای مشاورین وزیر به مدیرکل دفتر توسعه منابع انسانی وزارت نیرو مبنی بر استخدام نفر ذخیره، باز از اشتغال بکار ذخیره ممانعت شود؟ آیا با این موضوعات مطروحه دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به شکایت نفر ذخیره را دارد یا نه؟ چون شرکت توزیع برق ادعا میکند خصوصی است و دیوان عدالت نمی تواند رسیدگی کند.
Nima
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۴ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
0
0
با سلام. بنده با پنج سال سابقه کار اگه بخام از سازمان امور مالیاتی به شرکت توزیع برق برم رتبه و طبقه شغلیم پایین میاد؟
مدیر پایگاه احتمالا بله
Nima
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۷ - ۱۳۹۷/۰۸/۲۷
0
0
با سلام. آزمونی که شرکت مادر تخصصی توانیر در مورخه ۹۰/۱۰/۰۲ برای استخدام در شرکتهای توزیع برق برگزار کرد نوع قرارداد استخدامی چی بود؟؟ و اینکه آیا میتوان از شرکتهای توزیع در دیوان عدالت اداری شکایت کرد؟؟
Nima
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۰ - ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
0
0
باسلام. بنده میخام برم شرکت توزیع برق.میخاستم بدونم آیا شغل کارشناس تدارکات در شرکت توزیع برق مسئولیتش زیاده؟یعنی منظورم اینکه خیلی استرس داره؟ آخه من کارمند امور مالیاتی هستم واقعا خیلی استرس داره خیلی هم مسئولیت داره همش فکر و ذهنت تو خونه هم درگیر پرونده است
مدیر پایگاه نه
کلا کارها در شرکت های توزیع خیلی با اداره مالیات فرق داره و راحت تره
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۴۶ - ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
0
0
سلام و عرض ادب و تشکر بابت پاسخگویی سوالات
بنده ۷ سال سابقه شرکت توزیع تهران دارم و درحال حاضر کارمند پیمانی برق منطقه ای تهران هستم با ۵ سال سابقه وقصد انتقال به استان اصفهان رو دارم(توزیع یا انتقال) چطور میتونم انتقالی بگیرم .
مدیر پایگاه به بخش معاونت منابع انسانی شرکت مراجعه کنید و درخواست بدید اونها هم راهنماییتون میکنند. موافقت مبدا و مقصد لازمه
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
0
0
کارکنان شرکتهای مدیریت تولید نیروگاهها(شرکتهای وابسته غیر دولتی) منع مداخله در معاملات دولتی و تصدی بیش از یک شغل دارند یا خیر؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۰۸ - ۱۳۹۷/۱۱/۰۸
0
0
سلام و خسته نباشید بابت نکات مهمی که ارائه می دهید ببخشید ادمین محترم سوال من درباره رشته شغلی کارشناس اداری در توزیع برق است اول اینکه درباره حقوق این شغل نظرات محتلفی وجود داره میشه لطف کنید بفرمایید بهطور تقریبی حقوق این شغل چه مقداری است و اینکه این شغل زیرشاخه منابع انسانی میشه یا نه؟ اگر نه میشه بفرمایید کسانی که در این شغل قبول شدند در سازمانه در چه شاخه هایی مشغول به کار می شوند ممنون میشم اگر جواب بدید
مدیر پایگاه کارشناس اداری هر جایی ممکنه استفاده بشه و لزوما بخش منابع انسانی نیست. بخش مالی، آموزش، مشترکین، روابط عمومی و...
نیما
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۱/۱۹
0
0
با سلام. بنده با پنج سال سابقه کار میانگین دریافتی با پاداش و مزایا ۵/۵۰۰ هستش آیا این میزان دریافتی با همین سابقه در شرکت توزیع برق به عنوان کارشناس تدارکات وجود داره؟
مدیر پایگاه کمی کمتر دریافتی دارند ولی یه عده هم در همین حد میگیرند
امین
|
Netherlands
|
۱۲:۰۲ - ۱۳۹۷/۱۲/۰۱
0
0
با سلام و احترام به ادمین
امکانش هست نام شرکت های غیر دولتی (وابسه به وزارت نیرو) پست های برق تهران اعلام نمایید.؟
حسین موسوی نسب
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۴ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
0
0
شرکت آب منطقه ای اردبیل در سال ۱۳۹۷ اسفندماه استخدامی خدماتی نگهبانی ویا میراب کانال دارد ویانه لطفا جواب بدهید خیلی ممنونم از زحمات شما.
سهند
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۵
0
0
سلام خسته نباشید
من مامور قرائت شرکت توزیع برق هستم البته به صورت قرار دادی کار می کنم
از شرکت توزیع با من تماس گرفتندو گفتند تو آزمونی که یکی از شرکت های وابسته شرکت توزیع برگزار کرده باید شرکت کنم
من ازشون ئرسیدم به من گفتند شما که همکار ما هستید باید شرکت کنید
من نگرانم چون پاسخ واضحی به من ندادند به نظر شما چه دلیلی دارد ؟؟
ممنون اگه پاسخ بدید
هومن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۳۹۷/۱۲/۱۸
0
0
سلام خسته نباشید من فوق دیپلم برق دارم آزمون برق منطقه ای هم قراره بهار ۹۸ برگزار بشه اول اینکه برای چه شغلهای در برق منطقه ای(به طور معمول) میتونم جذب بشم و با چه حقوقی؟ دوم اینکه من ساکن گیلانم در صورتی توی استان دیگه ای غیر از استان خودم قبول بشم مثل تهران چقدر احتمال داره خونه سازمانی تعلق بگیره
مدیر پایگاه اولا احتمالا فوق دیپلم نگیرند یا خیلی کم بگیرند دوما خونه سازمانی تقریبا نمی دهند خصوصا در تهران
هومن
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۰
0
0
خسته نباشید یعنی توی روال معمول جذب کاردانی ندارند یا احتمال میدید توی این آزمون نباشه اگه روال معمول هستش جذب تکنسین چطور انجام میدن توسط شرکت های پیمانکار؟ میتونید اطلاع دقیق تری بدست بیارید که در این آزمون کاردانی جذب می کنند یا نه
مدیر پایگاه معمولا نیست
فرزین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۹:۴۸ - ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
0
0
سلام ادمین جان
من لیسانس برق گرایش انتقال و توزیع دارم از دانشگاه فنی و حرفه ایی انقلاب تهران
خاستم ببینم این رشته من هم تو ازمون های استخدامی بدرد میخوره؟
دو اینکه مدرک فنی حرفه ایی میگیرن؟
ممنون
مدیر پایگاه این رشته رو اغلب می خواسته اند
آرمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۵۶ - ۱۳۹۸/۰۱/۰۷
0
0
سلام خسته نباشید زمان آزمون بعدی کی هستش کاردانی الکتروتکنیک هم میگیرند
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۵۵ - ۱۳۹۸/۰۱/۱۴
0
0
با سلام
ببخشید ینده در آزمون مهر ماه ۹۷سمت کارشناس حراست توزیع برق غرب استان مازندران قبول شدم.یه مرحله مصاحبه روانشناسی هم رفتم.می خواستم بدونم حقوق و مزایا برای این پست چقدره؟آیا مسئولیت سنگینیه؟بیمه تکمیلی داره؟ممنونم
Nima
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۱۳ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
0
0
با سلام.آیا فردی که با آزمون استخدامی وزارت نیرو برای شرکت توزیع برق قبول شده ولی استخدام نکردن به دیوان عدالت شکایت کرده و دیوان الزام به استخدام کنه کارگزینی یا مدیرعامل شرکت میتونه با لجبازی بعد چندماه یا مدتی قراردادش رو تمدید نکنه ؟
مدیر پایگاه نه
معمولا تمکین می کنند
Nima
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۳۵ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
0
0
با سلام.آیا فردی که با آزمون استخدامی وزارت نیرو برای شرکت توزیع برق قبول شده ولی استخدام نکردن به دیوان عدالت شکایت کرده و دیوان الزام به استخدام کنه کارگزینی یا مدیرعامل شرکت میتونه با لجبازی بعد چندماه یا مدتی قراردادش رو تمدید نکنه ؟
احسان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۳۶ - ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
0
0
با سلام و مبارکباد ماه رمضان
ابتدا از زحمات شما عزیزان در برق نیوز که پاسخگوی سوالات هستید واقعا تشکر میکنم. اجرکم عندالله
سوال: وزارت نیرو قصد دارد شرکتهای آب و فاضلاب روستایی را در شرکتهای آب و فاضلاب شهری ادغام کند.
حال اعلام شده است کارمندان پیمانی و رسمی آبفا روستایی دو گزینه پیش رو دارند یا ادغام در آبفا شهری و کارمند بخش خصوصی شدن، یا هم انتقال به یک سازمان دولتی (البته در صورت کسب موافقت از سازمان مقصد که توسط خود فرد باید اخذ شود).
من شخصا خودم جهت انتقال به شرکت برق منطقه ای رایزنی کرده ام.
به نظر شما، من بهتر است به ساختار جدید که همان آبفا شهری میباشد بروم و قانون کاری بشوم یا به شرکت برق منطقه ای که دولتی است انتقالی بگیرم؟
از نظر حقوق و مزایا آبفا شهری بهتر خواهد بود یا برق منطقه ای؟؟ درکدامیک با توجه به سوابق کاری دریافتی بیشتری خواهم داشت؟؟؟
بنده حدود 10 سال سابقه کار دارم که 4 سال در آبفا روستایی بودم و 6 سال هم قبلا در صنعت سیمان کار میکردم.
مدیر پایگاه اگر آبی هستید آب منطقه ای بهتره
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۳۹۸/۰۲/۲۸
0
0
با عرض سلام و وقت بخیر و تشکر از پاسخگویی با حوصله شما.
بنده کارمند رسمی وزارت کشور با حدود 4 سال سابقه کار می باشم. فرزند جانباز 55 درصد و دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندس مکانیک-تبدیل انرژی می باشم. بدلیل تغییرات پست های سازمانی و مرتبط نبودن رشته تحصیلی و ... قصد انتقال به وزارت نیرو دارم. حال بفرمایید
1-در این خصوص چ کارهایی را باید انجام دهم؟
2-با توجه به اقدام بنده در شرکت های آب منطقه برق منطقه ای و تولید حرارتی و اینکه تا بحال پاسخ مطلوبی دریافت نکرده ام که فکر میکنم نیاز به راهنمایی بیشتر در این خصوص دارم کدام شرکت را برای اقدام پشنهاد می کنید؟
مدیر پایگاه در خصوص انتقالی بین ارگان های مختلف نیاز به حمایت از مدیران بالاتر است
هم مبدا و هم مقصد باید موافقت کنند
معمولا به راحتی اجازه انتقالی داده نمی شود مگر اینکه دلیل منطقی ای برایش باشد.
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۵۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۱۰
0
0
با عرض سلام و خسته نباشید.
ضمن عرض تشکر بابت جوابگوییتان.
میزان حقوق یک ارشد برق در شرکت ایران ترانسفو با شرکت توزیع چگونه است؟
مدیر پایگاه شرکت ایران ترانسفو هم در برخی از رده های شغلی حقوق نسبتا خوبی دارد ولی در کل شرکت توزیع بهتر است
سلمان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۲۰ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۴
0
0
سلام و خسته نباشید
یک سوال داشتم ایا پتروشیمی خصوصی بهتر است برای یک مهندس دارای کارشناسی ارشد و یا دکتری برق قدرت یا رفتن به ابفای مرکز استان .
ایا جای پیشرفت برای مهندس برق در ابفا شهری وجود دارد؟ توزیع و یا پتروشیمی بهتره برا پیشرفت ؟
ممنون میشم راهنماییم کنید
مدیر پایگاه در هر دو هست ولی به سختی
به نظرم در پتروشیمی بهتر باشد البته باز هم باید بگوییم که چون شناخت دقیقی نداریم توصیه می کنیم از یک متخصص در این حوزه سوال کنید
محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۲۱ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۶
0
0
با عرض سلام
نیروی حراست برق منطق های از طریق آزمون و مصاحبه استانی برای پست 400 کیلو ولت جذب شدیم حال شرکتی هستیم و قراردادی
آیا امکانش هست در آینده رسمی بشویم حقوق و مزایا به چه صورته چون شیفتی هستیم؟
مدیر پایگاه بله
پور محمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۲ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۸
0
0
سلام
نیروهای شرکتی نگهبان پست های انتقال به چه صور ت رسمی می شوند وبعد از چند سال آیا آزمونی برگزار می شود
حداقل حقوق چقدره؟
مدیر پایگاه داستان داره
چهارساله اعتراضاتشون برای رسمی شدن ادامه داره
امیر
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۴ - ۱۳۹۸/۰۳/۲۹
0
0
سلام خواهشا سوال منو پاسخ بدید خیلی حیاتیه برا من
ایا مهندس برق قدرت با مدرک کارشناسی و یا کارشناسی ارشد میتونه تو ابفا پیشرفت کنه از لحاظ سمت و حقوق خوبی داشته باشه نسبت به توزیع
مدیر پایگاه در شرکت های اب و فاضلاب پیشرفت بری ها تا یه حدی است چراکه برق برای آنها اولویت اول نیست. هیچ وقت یک برقی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب نشده
در توزیع شرایط پیشرفت بهتره و بیشتره ولی این دلیل نمیشه که هرکس رفت توزیع حتما مدیرعامل خواهد شد
ممکنه یک نفر برقی در آب و فاضلاب پیشرفت و حقوق و مزایایش بیشتر از یک نفر برقی در یک توزیع باشد.
شاهسوار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
0
0
سلام اینجانب در یک نیروگاه خصوصی استخدام شدم داخل حکم کارگزینیم نوشته تکنسین تعمیرات مکانیک اما درپورتال بیمه تامین اجتماعی بیمه ام با عنوان تکنسین فنی هستش ضمنا همه همکارانم که با هم استخدام شدیم این عنوان تکنسین فنی رو دارن بنظر شما کدوم بهتره برای من آیا تکنسین تعمیرات مکانیک با شه خوبه یا همون تکنسین فنی ؟ضمنا کدوم برای مشاغل سخت به درد من میخوره ممنون
مدیر پایگاه در این خصوص بی اطلاعیم
پیشنهاد میشه از یک مشاور تامین اجتماعی کمک بگیرید
شهسوار
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۱۷ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
0
0
سلام یه جیمیل در تاریخ ۶_۴_۹۸ساعت تقریبا ۱۴ باموضوع بیمه با تکنسین تعمیرات باشه بهتره یا تکنسین فنی خواهشمندم آن را حذف کنید
R M
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
0
0
با سلام خدمت دوستان و عزیزان و سپاس از زحماتتان
. شرایط خیلی خاصی دارم وشدیدا ننیاز به راهنمایی
ب
بنده در حال حاضر اپراتور پست برق برق منطقه ای هستم اما به صورت نیروی حجمی (شرکتی )
در آزمون استخدامی شرکت توزیع که 97/7/26 برگزار شد شرکت کردم و قبول شدم و اول شهریور 98 شروع به کار است .
ضمنا حدود 20 روز پیش نامه ای دریافت کردم از برق منطقه ای مبنی بر رسمی شدن اپراتورهای پست برق که سه شرط زیر را دارند :
1- قرارداد شرکتی یا قرارداد مشخص یا پیمانی با برق منطقه ای
2- اپراتور پست برق
3-خانواده ایثارگران و جانبازان
بنده شرط های 2 و 3 را دارم اما شرط اول رو که پرسیدم گفتن قرارداد اپراتورهای شرکتی از سال 1390 به بعد از شرکتی به حجمی تغییر پیدا کرده و در حال حاضر شامل شما نمیشود اما جلساتی در حال برگزاری است و امکان دارد شما هم شامل این نامه بشوید اما احتمال است .
بنده در حال حاضر بین دو انتخاب مانده ام که سریعا باید انتخاب کنم
1-رسمی شرکت توزیع را انتخاب کنم به عنوان کارشناس برق که قطعی می باشد و از اپراتوری انصراف بدهم .
2- به عنوان اپراتور باقی بمانم و منتظر جواب نامه بشم که احتمالش بالای 50 درصد هست ولی قطعی نیست و توزیع را بیخیال شوم.
لطفا بنده را راهنمایی بفرمایید :
ریسک بکنم و بمانم در برق منطقه ای ؟
یا توزیع را انتخاب کنم و اینکه آیا توزیع بهتر است یا برق منطقه ای ؟
مدیر پایگاه حقوق و مزایای شرکت توزیع بهتر است
ادریس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۳۲ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
0
0
سلام و خسته نباشید
بنده نگهبان شرکت توزیع هستم و نیروی شرکتی و بیش از یک سال سابقه دارم و مدرکم لیسانس حسابداریه اما با دیپلم استخدام شدم آیا میتوانم امیدوار باشم در آینده نزدیک بخاطر مدرکم سمتم تغییر کند و ارتقا شغلی داشته باشم
مدیر پایگاه در کوتاه مدت به سختی این اتفاق میفته
نادری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
0
0
سلام اپرتور های ایستگاه برق جزء برق منطقه ای هستن یا توزیع برق؟
مدیر پایگاه هم توزیع و هم برق منطقه ای ها پست برق دارند
برق
|
Germany
|
۱۴:۱۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
0
0
سلام
خسته نباشی ادمین عزیز
حقوق مهندس برق با مدرک ارشد در شرکت توزیع یه استان نسبتا بزرگ در ابتدا چقدره و بعد از اضافه شدن تمام بندهای حقوقی چقدر میشه؟ و چقدر طول میکشه که تمام بندهای حقوقی توی فیش ما اضافه بشه؟
رفاهیات چقدر هست؟
ایا کارانه هم وجود داره؟
پاداش های 6 ماهه و 1ساله چی؟
ممنون از پاسخگویی شما
مدیر پایگاه در ابتدا تا کمتر از یکسال معمولا در ۲.۵ م میدن ولی بعدش به بالای ۵ م
رفاهیات رو متفاوت میدن و پاداشهای ماهانه و اضافه کاری ها هم هست
البته هرچه رده شغلی بالاتر باشه شرایط پاداشها و تشویقی ها بهتره
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۳۸ - ۱۳۹۸/۰۴/۲۱
0
0
سلام آیا یک نفر که تو نیروگاه کار میکنه میتونه به شرکت توزیع یا برق منطقه ای انتقالی بگیره؟
مدیر پایگاه بله ولی خیلی سخته هم مبدا و هم مقصد باید موافق باشند
مهندس برق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۱۱ - ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
0
0
با سلام..من لیسانس برق قدرت پیوسته دارم در دانشگاه روزانه..
خواستم بپرسم از نظر حقوق و مزایا و ارتقا شغلی و یا حتی سختی کار بهتره در شرکت توزیع استخدام شم یا در نیروگاه ها؟؟
ممنون میشم اگه جواب بدید
مدیر پایگاه شرایط حقوق و مزایای هر دو به طور متوسط یکی است گرچه ممکنه برخی نیروگاه ها کمتر هم بدهند. در شرکت های توزیع باید با ارباب رجوع در ارتباط باشید و در نیروگاه ها نه
در عوض در نیروگاه ها شیفت دارید و سروصدا و...
مهندس برق
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۵/۲۵
0
0
با عرض سلام خدمت دوستان عزیر.
از اعضای محترم کسی تو ازمون اردیبهشت ۹۶ شرکت توزیع قبول شده داریم؟
اگه لطف بکنه و بگه که امثال یک مهندس برق قدرت با مدرک ارشد ماهی چقدر حقوق میگیره؟؟؟
علی
|
Germany
|
۱۷:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
0
0
سلام.من حدود ۴ سال‌هست ک تو‌شرکت‌توزیع برق مشغولم .قراردادم‌نیروی انسانی یا همون کارگری هست ک حقوقمونو پیمانکار‌میده ولی مدارکمون‌پیش شرکته.میتونم‌بپرسم امنیت شغلیمون‌چجوریه؟ راحت‌میتونن‌اخراجمون‌کنن بدون‌هیچ دلیلی؟
علی
|
Germany
|
۱۸:۱۹ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۱
0
0
سلام.من حدود ۴ سال‌هست ک تو‌شرکت‌توزیع برق مشغولم .قراردادم‌نیروی انسانی یا همون کارگری هست ک حقوقمونو پیمانکار‌میده ولی مدارکمون‌پیش شرکته.میتونم‌بپرسم امنیت شغلیمون‌چجوریه؟ راحت‌میتونن‌اخراجمون‌کنن بدون‌هیچ دلیلی؟
علی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۰ - ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
0
0
سلام.من حدود ۴ سال‌هست ک تو‌شرکت‌توزیع برق مشغولم .قراردادم‌نیروی انسانی یا همون کارگری هست ک حقوقمونو پیمانکار‌میده ولی مدارکمون‌پیش شرکته.میتونم‌بپرسم امنیت شغلیمون‌چجوریه؟ راحت‌میتونن‌اخراجمون‌کنن بدون‌هیچ دلیلی؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۷/۰۵
0
0
با سلام
تشکر بابت سایت بسیار خوبتون
رشته من آب هست و در آزمون فراگیر ششم در آبفار روستایی یکی از شهرستان ها احتمالا قبول بشم (هنوز نتایج نهایی نیومده). الان در فراگیر هفتم واسه آب منطقه ای نیرو میخواد. بنظرتون بعد از ادغام (آبفار با آبفا) حقوق آبفار بهتره یا آب منطقه ای؟
بسیار سپاسگزارم
مدیر پایگاه دقیق نمیشه گفت ولی به نظر میاد اوضاع بهتر بشه
كارشناس مشتركين
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۰۸:۵۰ - ۱۳۹۸/۰۷/۱۱
0
0
سلام و خسته نباشين خدمت ادمين عزيز
ببخشيد ميخواستم بدونم كه شعل كارشناس امور مشتركين شركت توزيع برق بعد از يكسال سابقه كار و در صورتي كه فرد به صورت رسمي استخدام شده باشه ميزان دريافتيش چقدر هس ؟؟
ممنون ميشم راهنمايي كنيم
سپاس ادمين بزرگوار
مدیر پایگاه بالای 4 میلیون و بعد از مدتی هم به بالای 5.5 میلیون میرسه
البته به خیلی پارامترها بستگی دارد مثل محل خدمت، رده شغلی، سابقه، میزان اضافه کاری های مرسوم، امتیاز دوره آموزشی، مدرک و...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۵۹ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
0
0
افسوس و صد افسوس از اظهار نظر بی اطلاع دوستان ،من کارمند رسمی توزیع برق و خانمم ،ساعت کاری طولانی و سخت ،درگیری زیاد،کارفرسایشی تو تموم قسمتها واحد،نه تسهیلات مناسب ،نه هتل نه کمک هزینه سفر وبن ها و بلیته ای که سایر ارگان به عنوان رفاهیات دارن خبری است جزءکادر اداری م ولی برای تعطلیات جمعه ام نمی تونم برنامه ریزی داشته باشم چه برسه به تعطلیات نوروز و غیره به دلیل مشغله زیاد مرخصی ام سوخت می شه و نزدیک 50ساعت اضافه کارواقعی دریافتی حدود 4تومن کار بی پابان و پر دغدغه حالا قضاوت کنید
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
0
0
سلام خانم . شما تو کدوم قسمت شرکت توزیع کار میکنید که انقد نارضایتی دارین نسبت به توزیع ؟
یونس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۷:۴۳ - ۱۳۹۸/۰۸/۰۷
0
0
سلام‌.من کارشناس مشترکین آبفار هستم.پیمانی.۳سال سابقه کار.در ستاد استان.با توجه به ادغام آبفا وآبفار و شرایط نامعلومی که واسه این شرکت ها سر راهشون هست و بدهکار بودن شدید این شرکت ها به پیمانکاران بنظرتون آبفا بهتره یا برق منطقه؟آب منطقه استان ما کلا گفته جذب نداره.
میخوام بدونم تفاوت حقوق آبفا و برق منطقه چقدر هست و آیا انقد هست که اگه تو آبفا دیر حقوق بدن یا شایدم نصفه نیمه بیارزه؟
مدیر پایگاه چون هر دو نهاد زیر نظر وزارت نیرو است و هر دو از یک دستورالعمل حقوقی و مزایا استفاده می کنند معمولا تفاوت فاحشی ندارند.
توزیع 97 مشهد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۰۸/۲۰
0
0
سلام،
ممنونم از سایت خوبتون که خیلی چیزا ازش یاد گرفتم،
میخواسم بپرسم حق جذب در ابتدا برای یک مهندس برق قدرت با مدرک ارشد چه ضریبی از حق شغل هست و چقدر طول میکشه به حداکثر خودش برسه؟
مدیر پایگاه چون اطلاع دقیقی نداریم نمی توانیم اظهار نظر دقیقی داشته باشیم
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۴۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
0
0
سلام خسته نباشید
نیرو های رسمی توزیع میتونن مرخصی تحصیلی بگیرن تو دانشگاهای دولتی ادامه تحصیل بدن؟
شرایط خاصی باید داشته باشیم؟
مدیر پایگاه مرخصی تحصیلی به ندرت داده می شود. معمولا به این راحتی ها موافقت نمی شود مگر اینکه بدون حقوق باشد و آنهم حتما باید با موافقت مدیریت باشد
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۸:۲۷ - ۱۳۹۸/۰۹/۱۳
0
0
با سلام و عرض ادب
سوال دارم من دارای فرزند مریض ومعلول هستم که هزینهایه درمانی زیادی دارد میخواستم بدانم میتوانم استخدام شوم با مدرک دیپلم الکترونیک
خواهشم راهنمایی کنید ممنون میشم .تشکر
مدیر پایگاه دیپلم پذیرش ندارند
سعید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۰/۰۲
0
0
سلام،
درامد یک فوق لیسانس برق تو شرکت توزیع یک مرکز استان غیر از تهران در بدو استخدام البته بعد از گذراندن دوره اموزشی چقدر است؟
مرتضی
|
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
|
۱۲:۵۸ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
0
0
سلام
ایا امکان ادامه تحصیل برای استخدامی هایی توزیع در دانشگاهای دولتی وجود دارد؟منع قانونی وجود نداره؟
مدیر پایگاه بله ولی یک مقطع
اگر مانع کار کردن شما نباشد مشکلی نیست
دانیال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۱۱ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۳
0
0
سلام و خسته نباشید خدمت ادمین محترم
بنده از نیروهای رسمی شرکت مدیریت تولید برق هستم ؛ میخواستم انتقالی بگیرم برای شرکت توزیع برق در حال حاضر با مدرک کاردانی استخدامم و مدرک کارشناسی برق هم دارم
امکان انتقالی هست با توجه به شرایط بنده ؟
اگر هست مراحلش رو راهنمایی بفرمایید ممنون از زحمات و همکاری شما
مدیر پایگاه اول خود شرکت شما باید اجازه دهد که احتمالا نیاز به تایید مادرتخصصی باشد اگر نیروی رسمی هستید
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۲۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
0
0
سلام و خسته نباشید خدمت ادمین محترم
استخدامی های توزیع ازمون مهر ۹۷ قرادادشون چجوری هستش؟ رسمی هستش یا قراردادی؟
مدیر پایگاه پیمانیه که نوعی قرارداد رسمی بحساب میاد
دانیال
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۵۰ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
0
1
سلام و خسته نباشید خدمت ادمین محترم
بنده از نیروهای رسمی شرکت مدیریت تولید برق هستم ؛ میخواستم انتقالی بگیرم برای شرکت توزیع برق در حال حاضر با مدرک کاردانی استخدامم و مدرک کارشناسی برق هم دارم
امکان انتقالی هست با توجه به شرایط بنده ؟
اگر هست مراحلش رو راهنمایی بفرمایید ممنون از زحمات و همکاری شما
مرتضی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۴ - ۱۳۹۸/۱۰/۲۴
0
0
سلام و خسته نباشید خدمت ادمین محترم
استخدامی های توزیع ازمون مهر ۹۷ قرادادشون چجوری هستش؟ رسمی هستش یا قراردادی؟
مستور
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۶ - ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
0
0
سلام خسته نباشید
میزان دریافتی یک کارشناس توزیع در شروع کار تقریباچقد هستش؟بعد از یک سال بیشتر میشه یا ن؟
مدیر پایگاه بعد از یکسال به بالای 4 میلیون تومان میرسه
esfand
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۳ - ۱۳۹۸/۱۲/۱۸
0
0
با سلام من با مدرک لیسانس الکترونیک تو آزمون شرکت توزیع برق برای شغل نگهبانی شهر خودم قبول شدم از طرفی هم تو آزمون آموزش و پرورش برای تهران پذیرفته شدم و از مهر مشغول ب کار میشم حالا موندم کدوم رو انتخاب کنم حقوق و مزایای نگهبانی که وابسته به شرکت خصوصی یه چقده ؟ آیا امکان پیشرفت با ابن رسته شغلی هست؟تبدیل وضعبت میشیم؟؟ ناگفته نمونه که فاصله شهر ما با تهران 13 ساعته خیلی ممنون از توجه شما.
مجتبی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۵:۰۷ - ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
0
0
سلام دوست عزیز
با تشکر از راهنمایی های شما
لطف میکنین بفرمایید که آیا انتقالی از شرکت های مدیریت تولید برق(نیروگاه ها) به شرکت های تولید برق امکانپذیر هست یا نه.با تشکر
مدیر پایگاه بله ولی سخته
مادرتخصصی تولید باید قبول کند
roya
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۳:۳۹ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۶
0
0
سلام خسته نباشید. سوال داشتم آیا امکان انتقالی از نیروگاه خصوصی به دولتی وجود داره؟
مدیر پایگاه در این مملکت هرچیزی امکان پذیر است اگر راهش را پیدا کنید
از نظر قانون بدون آزمون و مصاحبه نه
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۲۷ - ۱۳۹۹/۰۵/۱۸
0
0
سلام من در شرکت توزیع کارمند هستم و دو سالی هست تبدیل وضعیت شدم آیا امکان انتقالی من به ارگان دیگر هم وجود داره ؟مثل اینا که مامور میشن ادارات دیگه ؟ مثلا از توزیع برم اموزش پرورش یا فرمانداری یچیزی شبیه این
مدیر پایگاه مامور به خدمت در جای دیگر بله میشود ولی بازم مقصد درخواست میده که عموما هم جای بالاتری است
از دولتی به دولتی میشه ولی از خصوصی به دولتی نه مگر در سطح وزیر و معاون و مدیرکل موافقت و درخواست شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۱ - ۱۳۹۹/۰۵/۲۳
0
0
سلام از طریق آزمون سازمان سنجش با مدرک ارشد برق در آبفا تهران پذیرفته شدم امکان انتقال به شرکت توزیع در سایر استانها وجود دارد
مدیر پایگاه بله
اصغر
|
United States of America
|
۲۲:۱۴ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۲
0
0
من کارمند توزیعم و قرارداد مدت موقت از ورودی های آزمون 97. ولی دور از محل زندگی. تو دفترچه استخدامی دستگاههای اجرایی دولتی که برق منطقه ایا هم جزئش هستن نوشته داوطلبانی که مستخدمین رسمی یا پیمانی (دستگاه های اجرایی) هستند باید در صورت قبولی در آزمون و مصاحبه قبل از گزینش از محل کار قبلی استعفا بدن. حالا سوال من اینه که اولا توزیع که خصوصیه و دستگاه اجرایی دولتی حساب نمیشه و زیر نظر قانون خدمات کشوری نیس و قانون کاریه و نوع استخدامش هم یا مدت موقته یا دائم که با استخدام رسمی یا پیمانی دولتی فرق داره و کارمندانش هم کارمند دولت نیستن و کد مستخدمی دولتی ندارن پس طبق نص صریح دفترچه آزمونهای دولتی میتونن ازمون دولتی برق منطقه ایا رو شرکت کنن دیگه درسته؟ چون هیچ مرجعی برای این سوال وجود نداره و هیچ کس هم نه پاسخگوئه نه اطلاعاتی داره. ممنون میشم جواب بدین
مدیر پایگاه بله میتوانند طبق قانون ولی
خود وزارت نبرو دستورالعمل داخلی ای دارد که گفته هر نفر فقط یکبار می تواتد از طریق آزمونهای استخدامی سراسری وزارت نیرو جذب شود که البته بصورت کامل هم اجرا نمی شود.
احمدی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۱:۳۶ - ۱۳۹۹/۰۶/۰۶
0
0
سلام وقت شما بخیر
خواستم بپرسم اگر کسی با مدرک فوق لیسانس مهندسی به استخدام پیمانی دولت برای سدهای خوزستان دربیاد، حقوق دریافتی و مزایاش چطوره؟؟؟
و اینکه اگر اشتلاه نکنم زیر مجموعه شرکت مدیریت منابع ایران میشوند
مدیر پایگاه شرایط حقوقی و مزایای شرکت های برق آبی تقریبا خوبه و با شرکت های توزیع برابری میکنه
البته شرکت آب نیرو بهتره ولی برای ورود به اب نیرو باید آزمون استخدامی رسمی داد
Nima
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۶:۴۹ - ۱۳۹۹/۱۱/۲۴
0
0
با سلام. آیا مجوز استخدامی آزمون متمرکز وزارت نیرو برای شرکتهای توزیع برق که در مورخه ۹۰/۱۰/۰۲ برگزار شد از معاونت منابع انسانی ریاست جمهوری صادر شده بود؟؟؟ شماره مجوز استخدامی رو لازم دارم لطفا بگین.
وحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۰۶ - ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
0
0
سلام وقت بخیر
خواستم بپرسم برای کارمندان رسمی از نظر حقوق و مزایا آب منطقه ای بهتره یا برق منطقه ای؟؟
از نظر پیشرفت شغلی وسعت کارچطور کدوم بهتره؟
hamed
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۰۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۶
0
1
باسلام و وقت بخیر
آیا امکان انتقال از برق منطقه ای به توزیع وجود دارد یا خیر؟
در صورت امکان لطفاً نحوه آن را توضیح بفرمایید.
با تشکر فراوان
مدیر پایگاه بله ولی بعنوان مامور بخدمت
باید مدیران بالادستی موافق باشند
پاسخ ها
hamed
| Iran (Islamic Republic of)
یعنی شرایط حقوق و مزایا متناسب با توزیع خواهد بود؟
hamed
| Iran (Islamic Republic of)
حقوق و مزایا چطور؟
بر اساس مقررات شرکت توزیع پرداخت میشه؟
حاتمی
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۲:۱۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۴
0
0
بنده‌۳‌سال‌به‌عنوان‌نیروی‌شرکتی‌در‌برق‌منطقه‌ای‌تهران‌مشغول‌میباشم.لذا‌خواستار‌انتقالی‌از‌برق‌منطقه‌ای‌تهران‌به‌یکی‌از‌استانها‌میباشم.برای‌تبدیل‌وضعیت‌بنده‌درصورت‌موافقت‌انتقالی‌ این‌۳‌سال‌جز‌ سابقه‌من‌حساب‌میشود.یا‌خیر
امید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۸ - ۱۴۰۱/۰۴/۰۹
0
0
میخواستم ببینم با۱۷سابقه وقرارداد دائم ازنیروگاه واگذاری به مپنا می توان به شرکت توزیع استان مجاور رفت .آیا امکانش هست
پارسا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۰۷ - ۱۴۰۲/۰۷/۲۴
0
0
با سلام من به عنوان نیروی شرکتی در شرکت مادر تخصصی برق حرارتی با ۲۲ سال سابقه می خواستم بدونم چطوری به شرکت توزیع برق انتقال پیدا کنم لطفاً راهنمایی کنید
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار