کد خبر: ۳۴۳۲
تاریخ انتشار : ۱۷:۳۶ - ۲۷ فروردين ۱۳۹۳
در گزارشی کامل بررسی می شود:
از سال 1375 تا سال 1381 برگزاری کنفرانس شبکه هاي توزيع برق متوقف گرديد، اما آقای دکتر قدرت اله حیدری پايه گذار اين کنفرانس، موضوع برگزاری مجدد آن را در بهمن ماه سال 1379 در يکی از جلسات هيئت مديره انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران مطرح نمود.
به گزارش "برق نيوز" در اوايل سال 1368 و در جريان برگزاری چهارمين کنفرانس بين المللی برق ، فکر برگزاری کنفرانس مستقلی در خصوص شبکه های توزيع نيروی برق توسط آقای دکتر قدرت اله حيدری مطرح و به آقای مهندس محمد ملاکی مديرعامل وقت شرکت توانير پيشنهاد گرديدکه بعداز موافقت ايشان مقررگرديد دبيرخانه کنفرانس بين المللی برق که در آن موقع با مسئوليت آقای دکتر قدرت اله حيدری اداره ميگرديد نسبت به اجرایی نمودن آن برنامه ريزی لازم را انجام دهند.

پس از تصويب برگزاری اين کنفرانس، طی نامه هایی از دست اندرکاران شرکت های برق نسبت به چگونگی و محل برگزاری کنفرانس نظرخواهی شد و در اوايل سال 1369اين نتيجه حاصل شدکه کنفرانسی تحت عنوان"کنفرانس شبکه های توزيع نيروی برق" در ارديبهشت ماه سال 1370 در ايران برگزار گردد که پس از مذاکرات انجام شده بين آقايان دکتر قدرت اله حيدری و مهندس حسين لوائی و دکتر فريبرز موجی مقرر، شهرستان بندر انزلی به عنوان محل برگزاری اولين کنفرانس انتخاب گرديد.

خوشبختانه اولين کنفرانس با استقبال بسيار خوب کارشناسان و مسئولين شرکت های برق قرار گرفت و حضور يک گروه 800 نفری در اين کنفرانس مايه ی دلگرمی و تشويق مسئولين اجرایی دبيرخانه کنفرانس بين المللی برق گرديد، تا با تجارب مفيدی که از برگزاری اولين کنفرانس حاصل شد، دومين کنفرانس را برنامه ريزی نمايند.کنفرانس دوم تا پنجم نيز با يک برنامه منسجم در استان های اصفهان ، فارس ، هرمزگان و خراسان برگزار و مقرر شد ششمين کنفرانس در ارديبهشت ماه 1375 در شهرستان بابلسر استان مازندران برگزار گردد. اما در شرايطی که کليه اقدامات لازم جهت اجرای اين کنفرانس انجام شده بود، يک هفته قبل از برگزاری آن ، اجرای اين کنفرانس به آينده نا معلومی موکول شد . ماه ها بعداز توقف برگزاری ششمين کنفرانس شبکه های نيرو ، مقالات پذيرفته شده در اين کنفرانس، همزمان با برگزاری دوازدهمين کنفرانس بين المللی برق در سالن های جداگانه ای ارائه گرديد.از سال 1375 تا سال 1381 برگزاری اين کنفرانس متوقف گرديد، اما آقای دکتر قدرت اله حیدری پايه گذار اين کنفرانس ، موضوع برگزاری مجدد آن را در بهمن ماه سال 1379 در يکی از جلسات هيئت مديره انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران مطرح نمود و بر مبناي اين پيشنهاد، مقرر گرديدکنفرانس شبکه های توزيع نيرو با همان سبک گذشته و با مديريت ايشان که دبير و عضو هيئت مديره انجمن مهندسين برق و الکترونيک ايران نيز بوده اند، فعاليت خود را از سر گيرد.

آقای دکتر حيدری پس از انجام مطالعات و بررسي های لازم پيشنهاد خودرا در ارديبهشت ماه سال 1380 به هيئت مديره انجمن ارائه داده اند. در اين پيشنهاد آقايان مهندس احمد شکوری و مهندس احمد فريدون درافشان رئيس و دبير انجمن مهندسین شاخه تهران به عنوان مسئولين کنفرانس انتخاب شده اند . خوشبختانه بعد از 6 سال وقفه ، هفتمين کنفرانس با حضور بيش از 1000 نفر در ارديبهشت ماه سال 1381 در سالن کنفرانس پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد و از آن سال به بعد اين کنفرانس با يک برنامه منسجم هرساله در تهران و شهرستان های مختلف کشور برگزار مي گردد ضمن اينکه در تمام اين مدت آقای دکتر قدرت اله حيدری هماهنگی اين کنفرانس ها را به عهده داشته اند که در ادامه به محل و زمان برگزاری 16 کنفرانس گذشته و اسامی مسئولين کليدی کنفرانس ها اشاره مي گردد.
 1. اولين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيرو – با مسئوليت شركت برق منطقه اي گيلان – در اول و دوم تيرماه سال 1370 در بندرانزلي استان گيلان برگزار گرديد . آقايان مهندس حسين لوائي و دكتر فريبرز موجبي مقرر به عنوان رئيس و دبير اين كنفرانس همكاري داشته اند . آقای دکتر قدرت اله حيدری دبير وقت کنفرانس بين المللی برق مسئوليت هماهنگی کنفرانس و کميته علمی کنفرانس را عهده دار بودند.

 2. دومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيرو – با مسئوليت شركت برق منطقه اي اصفهان – در 28و29 ارديبهشت ماه سال 1371 در شهر اصفهان برگزار گرديد . آقايان مهندس منصور شهيدي و مهندس عبدالرحيم ايزدي به عنوان رئيس و دبير اين كنفرانس همكاري داشته اند و آقای دکتر قدرت اله حيدری دبير کنفرانس بين المللی برق مسئول هماهنگی فعاليت های کنفرانس بودند .

 3. سومين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيرو – با مسئوليت شركت برق منطقه اي فارس – در 21و22 ارديبهشت ماه سال 1372 در شهر شيراز -برگزار گرديد . آقايان مهندس محمود جنتيان و مهندس محمد عظيمي به عنوان رئيس و دبير اين كنفرانس همكاري داشته اند , ضمناً آقاي مهندس محمد حسن صحرائيان دبير هيئت علمي كنفرانس بوده اند. مسئوليت هماهنگی کنفرانس به عهده آقای دکتر قدرت اله حيدری بوده است .

 4. چهارمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيرو – با مسئوليت شركت برق منطقه اي هرمزگان – در 27و28 فروردين ماه سال 1373 در شهر بندرعباس برگزار گرديد . آقاي مهندس منصور ياوري به عنوان رئيس كنفرانس و آقای مهندس جليل صحرا گرد و گروهي از مديران شركت عهده دار ساير وظايف اين كنفرانس بوده اند . مسئوليت کميته علمی و هماهنگی کنفرانس به عهده دبير وقت کنفرانس بين المللی برق ( آقای دکتر قدرت اله حيدری) بوده است .

 5. پنجمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيرو – با مسئوليت شركت برق منطقه اي خراسان – در 3 و 4 خرداد ماه سال 1374 در شهر مقدس مشهد برگزار گرديد . آقايان مهندس حسين عبدالخالق زاده، مهندس محمدعلی معلمی و مهندس خسرو ارجمند مسئولين اصلي اين كنفرانس بوده اند . وظيفه هماهنگی علمی اين کنفرانس به عهده آقای دکتر حيدری بوده است.


 6. ششمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيرو – با مسئوليت شركت برق منطقه اي مازندران – قرار بود در 19و20 ارديبهشت ماه سال 1375 در شهر بابلسر برگزار گرديد كه چهار روز قبل از برگزاري به دلايل نامشخص برگزاري آن متوقف و يک ونيم سال بعد مقالات اين كنفرانس در يكي از نشست هاي كنفرانس بين المللي برق ارائه گرديد . آقايان مهندس محمد بهزاد و مهندس حسين محمديان و مهندس ولي اله يعقوبي به عنوان رئيس و دبير اين كنفرانس همكاري داشته اند ضمناً هماهنگی علمی بعهده ی آقای دکتر قدرت اله حيدری بود.

 7. در سال 1375 كنفرانس توزيع نيرو عملاً منحل گرديد . درسال 1380 مجدداً پس از 5 سال وقفه در برگزاری کنفرانس آقاي دكتر قدرت اله حيدري ضمن نظر خواهي از مديران و مسئولين شركتهای توزيع نيرو و كسب علاقمندي آنها جهت تداوم برگزاري اين كنفرانس ، با همكاري هيئت مديره انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران نسبت به سازماندهي مجدد آن به شرح زير اقدام نمود .

 8. هفتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيرو به مسئوليت انجمن مهندسين برق و الكترونيك - شاخه تهران در 28و29 ارديبهشت ماه سال 1381 در شهر تهران برگزار گرديد . آقايان مهندس احمد شكوري راد ( رئيس شاخه انجمن تهران ) به عنوان رئيس كنفرانس و مهندس احمد فريدون درافشان به عنوان دبير اين كنفرانس همكاري داشته اند ضمناً مسئوليت هماهنگی اين کنفرانس به عهده آقای دکتر حيدری بوده است. دبيرخانه اين كنفرانس در محل شركت قدس نيرو مستقرگرديد .

 9. هشتمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيرو – با مسئوليت انجمن مهندسين برق و الكترونيك – شاخه ی تهران در 30و31 ارديبهشت ماه سال 1382 در شهر تهران برگزار گرديد . آقايان مهندس محمود جنتيان و مهندس همايون حائري به عنوان رئيس و دبير اين كنفرانس همكاري داشته اند و هماهنگی اين کنفرانس به عهده ی آقای دکتر حيدری بوده است . دبير خانه ی اين كنفرانس در شركت برق منطقه اي تهران مستقر گرديد .

 10. نهمين كنفرانس شبكه هاي توزيع نيرو – براي اولين بار با همكاري مشترك صنعت و دانشگاه و انجمن مهندسين برق و الكترونيك ايران – شاخه ی زنجان در 9و 10 ارديبهشت ماه سال 1383 در شهر زنجان برگزار گرديد . آقايان دكتر حسين عسكريان( رئيس دانشگاه) به عنوان رئيس كنفرانس و مهندس علي اصغر امجدي ( رئيس شاخه انجمن ) به عنوان رئيس كميته برگزار كننده كنفرانس انجام وظيفه نمودند،ضمن اينكه گروهي ديگر از مديران صنعت و استادان دانشگاه ازجمله آقايان مهندس اسكندري ،مهندس اله مرادي و دكتر كاظمي ساير وظايف اصلي كنفرانس را انجام داده اند . ضمناً دبيرخانه ی اجرایي و علمي كنفرانس در شركت برق منطقه اي زنجان و دانشگاه زنجان مستقر گرديد . نمايندگی هيئت مديره انجمن و مسئوليت هماهنگی کنفرانس به عهده آقای دکتر قدرت اله حيدری بوده است.

 11. دهمين كنفرانس با همكاري مشتركت انجمن مهندسين برق و الكترونيك – شاخه آذربايجان و دانشگاه تبريز در 14 و 15 ارديبهشت ماه سال 1384- در شهر تبريز برگزار گرديد . مسئولين اصلی اين كنفرانس آقايان مهندس ميرفتاح قره باغ، دكتر سيد حسين حسيني و مهندس غلامحسين مهدي پور بودندو آقای دکتر قدرت اله حيدری مسئوليت هماهنگی کنفرانس را دارا بودند .

 12. يازدهمين کنفرانس در- 12 و13 ارديبهشت ماه 1385 در محمود آباد مازندران- برگزار گرديد، افراد کليدی اين کنفرانس آقايان مهندس امجدی، مهندس عباسعلی عنايتی و مهندس سيدزمان حسيی و مهندس ولی اله يعقوبی بودند و هماهنگی کنفرانس به عهده آقای دکتر قدرت اله حيدری بود.

 13. دوازدهمين کنفرانس- در 22و23 ارديبهشت ماه 1386 در تهران- سالن کنفرانس پژوهشگاه نيرو برگزار گرديد. ، افراد کليدی : مهندس هاشمی و مهندس بهادری بودند و آقای دکتر حيدری به عنوان نماينده هيئت مديره انجمن، مسئوليت هماهنگی اين کنفرانس را به عهده داشتند.

 14. سیزدهمين کنفرانس- در 11و 12 ارديبهشت ماه 1387 در زيبا کنار گيلان- برگزار گرديد. افراد کليدی اين کنفرانس آقايان مهندس آزادگان و مهندس بلبل آبادی بودند و از طرف انجمن آقای دکتر حيدری وظیفه ی هماهنگی را به عهده داشتند.

 15. چهاردهمن کنفرانس – در 16 و 17 ارديبهشت ماه سال 1388 در کرمان- برگزار گرديد . افراد کليدی اين کنفرانس آقايان مهندس منصور شجاعی و دکتر رشيدی بودندو هماهنگی فعاليتهای کنفرانس به عهده آقای دکترحيدری بود .

 16. پانزدهمين کنفرانس - در 14 و 15 ارديبهشت ماه سال 1389 در تهران- پژوهشگاه نيرو برگزار گردد . افراد کليدی اين کنفرانس آقایان دکتر حيدری ، مهندس هاشمی و مهندس بهادری بودند.

 17. شانزدهمين کنفرانس- اين کنفرانس در 30 و31 فرودين ماه سال 1390-در بندرعباس برگزار گرديد. افراد کليدی اين کنفرانس آقايان مهندس محمد صادق وجدانی و مهندس فرشيد ملک حسينی، دکتر قدرت اله حيدری و دکتر حسين عسکريان بودند.

 18. هفدهمين کنفرانس – اين کنفرانس در12و13 ارديبهشت ماه 1391 در تهران- برگزار شد. افراد کلیدی اين کنفرانس آقايان دکتر حيدری و مهندس بهادری و دکتر عسگریان مي باشند.

 19. هجدهمین کنفرانس – طبق برنامه تنظيمی  در ارديبهشت ماه 1392 در کرمانشاه برگزار شد. مسئولين فعلی اين کنفرانس آقايان دکتر حيدری و مهندس مرادی مجد مي باشند.
نوزدهمین دوره این کنفرانس در پژوهشگاه نیرو در تاریخ 16 و 17 اردیبهشت ماه 93 برگزار خواهد گردید. هماهنگي كليه كنفرانس هاي شبكه توزيع نيرو از بدو تأسيس تا حال به عهده آقاي دكتر قدرت اله حيدري بوده است .

به یاری خداوند متعال نوزدهمین کنفرانس شبکه های توزیع نیروی برق در اردیبهشت ماه 93 در تهران برگزارمی گردد.

برگزارکنندگان کنفرانس نوزدهم هدف از برگزاری کنفرانس را دستیابی به روشهای نوین وتبادل تجربیات و ارتقاء سطح علمی و تخصصی کارشناسان و صاحب نظران و و مدیران عرصه توزیع برق میدانند.

به منظور بررسی ریشه های مشکلات صنعت برق هر ساله کنفرانس توجه عمده متخصصان را به موضوعات ویژه ای معطوف می سازد که موضوع این کنفرانس هوشمندسازی شبکه های توزیع اصلاح الگوی مصرف و کاهش تلفات الکتریکی در شبکه های توزیع برق می باشد.

وب سایت این کنفرانس http://epdc.ir/ بوده که برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به آن مراجعه کنید.

محورها ی اصلی کنفرانس:

·تلفات در شبکه های توزیع

·طراحی شبکه های توزیع

·بهره برداری شبکه های توزیع و تجزیه و تحلیل علمی حوادث

·کیفیت توان

·اتوماسیون و هوشمند سازی شبکه های توزیع

·مدیریت مصرف بار و هدفمند سازی یارانه هادرصنعت برق

·اندازه گیری در شبکه های توزیع

·تولید پراکنده وانرژی های نو

·فناوری اطلاعات وGISدرسیستم های توزیع

·مطالعات اقتصادی واجتماعی ومحیط زیست

·چشم انداز خصوصی سازی در شبکه های توزیع

·حفاظت وایمنی در شبکه های توزیع

·توانمند سازی نیروی انسانی
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار