کد خبر: ۷۰۳۵
تاریخ انتشار : ۱۰:۰۹ - ۱۱ دی ۱۳۹۳
با آموزش می توان دانش اولیه برای کسب ورشد این مهارت را بین مدیران مستعد وعلاقه مند افزایش داد .زیرا پس از کسب دانش تجربه استفاده از این دانش منجر به افزایش مهارت می شود ولی صرف حضور در دوره وبدون بکارگیری مفاهیم در عمل ، مهارت مورد نظر تامین نخواهد شد.

به گزارش "برق نيوز" اواخر خرداد ماه گذشته شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ شاهد برگزاری نشست آموزشی تبیین نقشه راه برونسپاری با حضور مدیران ارشد شرکت بود . در این نشست ضمن تاکید بر الزام مدیران به تحقق اهداف سازمانی و توسعه مدیریت با هدف تسلط بر دانش و تجربه روز ،ابعاد نقشه راه برونسپاری شرکت با تاکید بر رضایتمندی مشترکین ،کوچک سازی سازمانی و کاهش هزینه ها در واگذاری قراردادها بررسی و تبیین شد.

 
در حال حاضر مسئولیت اجرایی این سند بر عهده مهندس حبیب ترابی ،مشاور مدیریت عامل است .وی در این زمینه می گوید :
 
یکی از مصادیق اصلاح نظام اداری و ارزیابی عملکرد دستگاه ها ،برونسپاری خدمات اداری است و پیشنهاد نقشه راه برونسپاری برای شفاف سازی مسیر حرکت آتی برونسپاری شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ بر اساس مبانی علمی مورد تصویب هیات مدیره این شرکت قرار گرفت .
 
از این رو ابعاد اجرایی این سند در دو بخش اصلی شامل امور اجرایی که قابل برنامه ریزی وزمانبندی است ودر بخش دوم که به عنوان بخش زیر ساختی مطرح و به منظور اجرای دقیق وموثر برنامه های تدوین شده با عنوان" افزایش مهارت های مدیران مدنظر قرار گرفته است . و در این راستا آموزشهای لازم برای افزایش مهارت های حل مسئله مبتنی بر خلاقیت ونوآوری دراین بخش قرار گرفته است .
 
شرکت توزیع برق تهران به منظور آگاهی از فعالیت های شاخص انجام شده در این حوزه با مهندس ترابی گفتگویی را انجام داده اند که در ادامه می خوانید:
 
در این سند چه رویکرد مدیریتی برای برونسپاری تعریف شده است؟

 
در این سند رویکرد برون سپاری استراتژیک ملاک قرار گرفته است یعنی یک نگاه راهبردی استراتژیک به برون سپاری که بتواند فرایندهای مسئله دار، وضع بد بهره وری و امثال آن را در یک نگاه بلند مدت حل کند. بر این اساس اقدام برون سپاری زمانی استراتژیک خواهد شد ، که با استراتژی های بلندمدت سازمان هم راستا شده و منافع برون سپاری بعد از گذشت چندین سال پدیدار شود .

 
چگونه می توان منافع برونسپاری را کنترل و پایش کرد ؟

 
برای پایش کیفیت وکاهش هزینه های فعالیتهای برونسپاری ، استقرار سیستم پایش عملکرد برونسپاری ضروری است .توجه وتاکید مدیریت به تقسیم کار وتناسب مسئولیت واختیارات ومحاسبه ،ارزیابی ،تحلیل وعارضه یابی علمی وتعیین شاخص های عملکرد نیز در این زمینه کمک می کند که شرایط مطلوب مشارکت وکار گروهی به منظور بهبود ارائه خدمات به مشترکین ومردم پشتیبانی شود .در این زمینه با همکاری معاونت های برنامه ریزی ومالی وپشتیبانی شرکت وارد فعالیتهای کارشناسی برای ایجاد پایگاه اطلاعات ویژه مستندات وشاخص های عملکرد برونسپاری شده ایم.
 
اهمیت استفاده ازروشهای علمی برای حل مشکلات پیش رو برای چیست؟
 
در شرایط پیچیده امروز وبا توجه به محدودیتهای منابع وافزایش انتظارات مشتریان وذینفعان و دولت به بهبود خدمات وکاهش هزینه ها در شرکتهای خدمات عمومی مانند بیمارستانها ،شرکتهای توزیع نیروی برق ،شرکتهای آب وفاضلاب و..تاکید دارد از این رو برای حل مسائل با توجه به محدویت ها وانتظارت مذکور شهر تهران ،نیازمند تغییر رویکرد های مدیریتی برای تسهیل در استفاده از تفکر نوو جدید می باشد چراکه استفاده از روشهای حل مسئله با رویکرد توسعه خلاقیت ونوآوری از اهمیت بسزایی برخوردار است .
 
چرا رویکرد توسعه خلاقیت ونوآوری در حل مسائل بایستی بکار گرفته شود ؟
 
هدف از برونسپاری ، افزایش کیفیت ورضایت مندی مشترکین،کوچک سازی سازمانی وکاهش هزینه ها است و برای دستیابی به این اهداف ، ما نیازمند تغییر نگرش مدیران وکارشناسان شرکت برای حل مسائل مرتبط هستیم زیرا چالشهای محدودیت منابع ،افزایش انتظارات مشریان ومسئولین در پایتخت نشان می دهد که با روشهای متداول وتجربیات گذشته نمی توان مشکلات را به سادگی از پیش پا برداشت از این رو تجهیز مدیران شرکت به مهارت جدید از جمله مدیریت خلاقیت ونوآوری در شرکت از جمله راهکارها است .زیرا مدیران ماهر در این زمینه می توانند فضای خلاقیت را درشرکت هموار ومشکلات راساده تر و با هزینه های کمتری مرتفع سازند ودرغیر این صورت حل مسائل زمان بر وبا هزینه های بالا همراه خواهد بود .
 
قطعا روشهای حل مسئله راه حلی برای برطرف کردن مشکلات ارائه نمی کنند،بلکه ابزاری هستند برای شناسایی علل بوجودآمدن مشکلات؛این مهارت مدیران را می طلبد که با استفاده از قدرت نوآوری و خلاقیت خود و تیم حل مسئله (کارگروه های برونسپاری)، نسبت به برطرف کردن مشکل، راه حل ارائه کنند.
 
آیا با آموزش می توان مهارت مدیران را در این زمینه افزایش داد.؟
 
بله قطعا با آموزش می توان دانش اولیه برای کسب ورشد این مهارت را بین مدیران مستعد وعلاقه مند افزایش داد .زیرا پس از کسب دانش تجربه استفاده از این دانش منجر به افزایش مهارت می شود ولی صرف حضور در دوره وبدون بکارگیری مفاهیم در عمل ، مهارت مورد نظر تامین نخواهد شد.
 
چرا نقش مدیران در مدیریت و پرورش خلاقیت در شرکت مهم است ؟
 
زیرا مدیریت می تواند توانایی و استعداد خلاقیت و نوآوری را در افراد ایجاد ، ترویج و تشویق کند و یا رفتار و عملکرد او می تواند مانع این امر حیاتی شود. هنر مدیر خلاق عبارت است از استفاده از خلاقیت دیگران و پیدا کردن ذهن های خلاق . مدیر خلاق باید فضایی بیافریند که خودش بتواند خلاق باشد و افراد سازمان را هم نیز برای خلاقیت تحریک کند و این شرایط ، فضایی است که ازکار روزمره به دور است و به نحوی تفویض اختیار می کند تا هر کسی خود مشکل خودش را حل کند.برای این که افراد در سازمان به تفکر بپردازند باید محیطی ایجاد شود که در آن به نظریات و اندیشه ها امکان بروز داده شود. مدیران می توانند هر سه مولفه خلاقیت یعنی تخصص، مهارت های تفکر خلاق و انگیزش را تحت تاثیر قرار دهند.اما واقعیت آن است که تاثیر گزاری بر دو مولفه اول بسیار دشوارتر و وقت گیرتر است . انگیزش درونی را می توان حتی با تغییرات جزئی در محیط سازمان به طور قابل ملاحظه ای افزایش داد.این بدین معنا نیست که مدیران باید بهبود تخصص و مهارت های تفکر خلاق را فراموش کنند.اما زمانی که اولویت بندی در اقدام مطرح می شود ، آنها باید بدانند که اقدامات موثر بر انگیزش درونی ، نتایج فوری تری را موجب خواهند شد.
 
به نظر شما فرهنگ ومحیط سازمان چه کمکی به نوآوری می کند؟

 
به طور کلی، وجود محیط خلاق از مهمترین عوامل رشد خلاقیت است. در محیط نامطلوب برای پرورش خلاقیت از اندیشه های جدید و نو بیشتر انتقاد می شود و تمایلات دگرگونی و تغییر با مقاومت و ممانعت تقابل می کنند.یکی از روشهای مهم متبلورکردن خلاقیت به وجودآوردن فضای محرک، مستعد و به طور کلی خلاق است، به این صورت که مسئولان ســـــازمان باید به طــور مستمر آمادگی شنیدن اندیشه های بدیع و نــو را داشته باشند و نظرات جدید و ارائه راههای تازه را تقویت کنند. متاسفانه بسیاری از مـــدیران ما نمی توانند چنین فضایی را در سازمان خود بپذیرند. آنها نمی توانند فرآیند مستمر تغییر، که لازمه خلاقیت است را به صورت دائم تحمل کنند .
 
چگونه مدیران می توانند با مشکلات سازمانی برخورد کنند؟
 
در هنگام برخورد با مشکل می توان چند نوع تصمیم در سازمان گرفت :
 
آن را پذیرفت و با آن زندگی کرد :چاره نکردن(بی چاره گی) ویا مشکل را پذیرفت و چاره نسبی است (براساس تجربیات گذشته تصمیم رفت) ویا چاره بهینه ( به شیوه محققانه و تحلیل کمی و علمی تصمیم گرفت) ویا چاره بنیادین یعنی برای رفع بنیادی وبه روش خلاق راه حلی (آینده ساز) یافت.
 
را ه نخست پذیرش وضع موجود، و در نهایت شکست است ولی راه های دوم تاچهارم به ترتیب از بهبودهای نسبی تا درجه تعالی در شرایط پیچیده دنیای امروز را به همراه دارد. ولی مهم این است در شرکتی به بزرگی شرکت ما تصمیم باید بر اساس چاره اندیشی بهینه ویا بنیادین گرفته شود زیرا از شرکتی که دارای مدیران وکارشناسانی است که به مجامع دانشگاهی وعلمی نزدیک اند این انتظار می رود که مشکلاتش را مبتنی بر خلاقیت ونوآوری حل نماید تا با آینده سازی مطلوب، الگویی برای سایر شرکتها باشد.
 
از این رو یکی از مهارت هایی که می تواند شرایط مطلوب حل مسائل سازمانی وبرونسپاری را فراهم نماید، حمایت مدیران از تفکر خلاق ونوآور است که انتظار می رود با طراحی دوره ها وکارگاههای آموزشی روشهای حمایتی برای توسعه خلاقیت ونوآوری از سوی مدیران بیشتر وموثرتر فراهم شود .
 
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
captcha =
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار