برق نیوز BarghNews

برچسب ها
برای توزیع جریان برق در هر یک از واحد‌های مسکونی و قسمت‌های مشاع نیاز به یک تابلو برق می‌باشد. این تابلو مثل راهنمای سیم کشی ساختمان است و از سیستم برق ساختمان در برابر اتصال کوتاه یا نشتی جریان و برق گرفتگی محافظت می‌کند. به طور کلی تابلو بق ساختمان به سه دسته تابلو اصلی، تابلو عمومی و تابلو تقسیم واحد تقسیم می‌شود.
کد خبر: ۴۳۸۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶

سیم کشی ساختمان از مراحل اصلی آماده سازی ساختمان بشمار میرود. انجام اصولی این نوع سیم کشی در نتیجه بدست آمده و کیفیت کار تاثیر مستقیمی دارد. سیم کشی ساختمان در استاندار‌هاو روش‌های مختلفی انجام میشود که در هر کدام افزایش ایمنی ساختمان باید در اولویت باشد.
کد خبر: ۴۲۹۵۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵

پربیننده ترین اخبار