برق نیوز BarghNews

برچسب ها
به منظور تعیین میزان آلودگی محیط جهت تأمین ایزولاسیون مناسب خطوط و پستهای فشار قوی، تعیین دوره تعمیر و نگهداری و دوره شستشوی مقره های فشار قوی و بهینه سازی طراحی عایقی مقره ها و تعیین شکل مناسب مقره ها و برقگیرهای فشار قوی از دستگاههای اندازه گیری آلودگی در محیط استفاده می شود.
کد خبر: ۲۸۱۰۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸

با توجه به اهمیت مقره‌های فشارقوی خصوصا در خطوط انتقال انرژی در این مقاله پس از بررسی انواع مقره‌های موجود در صنعت به بررسی آلودگی که یکی از مشکلات مهم این تجهیزات در حین بهره برداری میباشد پرداخته شده است.
کد خبر: ۲۵۹۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

یکی از مشکلاتی که در مقره وجود دارد و به نحوی مهمترین عامل نیز قلمداد می‌گردد، جرقه سطحی ناشی از آلودگی است. تخلیه الکتریکی روی مقره آلوده عموما هنگامی که سطح عایق بعلت مه، شبنم یا بارندگی مرطوب شده است ایجاد می‌گردد با گسترش یافتن تخلیه‌های جزئی روی سطح عایق ممکن است پدیده شکست الکتریکی رخ دهد؛ بنابراین برای محیط‌های آلوده مقره‌ها را باید طبق استاندارد انتخاب کرد.
کد خبر: ۲۵۹۴۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۷/۰۴

در شرایطی که از ولتاژ فشار قوی استفاده می شود طراحی دقیق سیستم عایق از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور از عایق های مختلفی از قبیل گازها، جامدات و مایعات و ایجاد خلاء و یا ترکیبی از آن ها استفاده می شود. برای صرفه جویی و اطمینان از انجام موفق کار، باید دانش مربوط به عوامل ضد عایق و نیز عواملی که باعث کاهش ولتاژ شکست و از بین رفتن عایق می شوند، در طراحی مورد توجه قرارداد. پروژه شکست الکتریکی عایق های گازی به این مساله می پردازد.
کد خبر: ۲۵۱۹۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۰۸

تخلیه کرونا، یک تخلیه الکتریکی به وجود آمده به واسطه یونیزاسیون سیال در برگیرنده هادی است و زمانی اتفاق می‌افتد که گرادیان ولتاژ (نیروی میدان الکتریکی) از حد معینی تجاوز می‌کند، اما شرایط هنوز برای بوجود آوردن یک شکست کامل الکتریکی یا آرک فراهم نشده است. در ادامه می توانید پروژه ای با موضوع "تاثیر کرونا بر خطوط انتقال" را دریافت نمایید.
کد خبر: ۲۴۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۱۰

در شرایطی که از ولتاژ فشار قوی استفاده می‌شود طراحی دقیق سیستم عایقی از اهمیت زیادی برخوردار است. به همین منظور از عایق‌های مختلفی از قبیل گاز‌ها، جامدات و مایعات و ایجاد خلاء و یا ترکیبی از آن‌ها استفاده می‌شود. برای صرفه جویی واطمینان ازانجام موفق کار، باید دانش مربوط به عوامل ضد عایق و نیز عواملی که باعث کاهش ولتاژ شکست و از بین رفتن عایق می‌شوند، در طراحی مورد توجه قرارداد.
کد خبر: ۵۶۵۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۶/۳۰

پدیده شکست ذاتی بدون تاثیر پذیری از عوامل خارجی و تنها در اثراعمال میدان‌های قوی در حدود ۱ مگاولت بر میلیمتر (در حرارت محیط) و ۱/۰ تا ۵/۰ مگاولت بر میلیمتر در ۱۰۰ درجه سلسیوس اتفاق میافتد. استقامت الکتریکی ذاتی بالاترین میدانی است که میتوان در زمان‌های خیلی کم به عایق اعمال کرد.
کد خبر: ۵۶۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۰۷/۱۰

همانطوری که در صنعت برق از هادی‌ها به منظور هدایت جریان الکتریکی در مسیر‌های مورد نظر نظر استفاده می‌نمایند، از عایق‌ها نیز جهت ممانعت از هدایت جریان در مسیر‌های ناخواسته بهره برداری می‌شود.
کد خبر: ۵۶۴۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۳/۱۲/۱۱

پربیننده ترین اخبار