برق نیوز BarghNews

برچسب ها
پروفسور نادر انقطاع، دانشمند دانشگاه پنسیلوانیا، موفق به دریافت مدال بنجامین فرانکلین ۲۰۲۳ شد.
کد خبر: ۵۳۰۸۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲۷ مهر ۹۹ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۴۳۲۹۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۷

آگهی‌های استخدامی برق ۲۹ مرداد ۹۹ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۴۲۷۰۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۹

آگهی‌های استخدامی برق ۱۵ تیر ۹۹ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۴۲۲۱۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۵

آگهی‌های استخدامی برق ۲۳ اردیبهشت ۹۹ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۴۱۶۵۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۲/۲۳

آگهی‌های استخدامی برق ۲۸ مهر ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۴۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸

آگهی‌های استخدامی برق ۲۴ مهر ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۲۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴

آگهی‌های استخدامی برق ۲۳ مهر ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۴۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳

آگهی‌های استخدامی برق ۲۲ مهر ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۹۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲

آگهی‌های استخدامی برق ۲۱ مهر ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱

آگهی‌های استخدامی برق ۲۰ مهر ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۶۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰

آگهی‌های استخدامی برق ۱۶ مهر ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۴۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۶

آگهی‌های استخدامی برق ۱۵ مهر ۹۸ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۹۳۳۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵

آگهی‌های استخدامی برق ۱۵ اسفند ۹۷ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۷۱۳۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۵

آگهی‌های استخدامی برق ۹ دی ۹۷ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۶۲۶۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹

آگهی‌های استخدامی برق ۱۲ آبان ۹۷ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۵۲۳۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۲

آگهی‌های استخدامی برق ۱ آبان ۹۷ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۵۰۲۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۱

آگهی‌های استخدامی برق ۳۰ مهر ۹۷ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۵۰۱۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۳۰

آگهی‌های استخدامی برق ۲۹ مهر ۹۷ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۴۹۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

آگهی‌های استخدامی برق ۲۸ مهر ۹۷ (کارشناسی و کاردانی) در بخش‌های مختلف در این قسمت بصورت یکجا جمع آوری شده است. می‌توانید همه را یکجا مشاهده نمایید. امکان تماس یا ارسال رزومه در روز‌های بعد نیز وجود دارد.
کد خبر: ۳۴۹۵۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸

پربیننده ترین اخبار