برق نیوز BarghNews

برچسب ها
تعریف رله‌هاي سنجشي، زماني، جهتي، خبر دهنده و كمكي که در موارد بسیاری کاربرد دارند، در ادامه آورده می شود.
کد خبر: ۲۷۰۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۰

رله های حفاظتی باید دارای سرعت عملکرد مناسب، حساسیت، پایداری و تشخیص صحیح خطا باشند.
کد خبر: ۲۳۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

رله به دستگاهی گفته می‌شود که در اثر تغییر کمیت الکتریکی مانند ولت و جریان و یا کمیت فیزیکی تحریک شده و باعث به کار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله کلید یا دژنکتور می‌گردد.
کد خبر: ۲۳۷۹۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۳۱

حفاظت الکتریکی برای حفاظت تجهیزات و جان انسان ها به کار می رود. دراین مبحث با انواع حفاظت و رله و وظایف آنها آشنا می شوید.
کد خبر: ۲۳۰۷۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۷

پربیننده ترین اخبار