برق نیوز BarghNews

برچسب ها
با استفاده از روش‌های آماری نسبت تولید این تولید کننده‌ها به گونه‌ای بدست آورده می‌شود تا عدم قطعیت مجموع تولیدات حداقل شود. با بررسی مقادیر پیش بینی شده و مقادیر واقعی توان خروجی برای دو نیروگاه بادی و خورشیدی در مدت دو سال، ظرفیت مناسب نیروگاه‌ها برای حداقل کردن عدم قطعیت مجموع توان‌ها محاسبه شده است.
کد خبر: ۱۲۳۰۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۸

نقطه کار سلول‌های خورشیدی به ازای تغییرات حرارت و تابش خورشید تغییر می‌کند؛ لذا کنترلر ردیابی نقطه حداکثر توان سلول‌های خورشیدی به‌منظور استخراج ماکزیمم توان در سیستم‌های فتوولتائیک امری ضروری می‌باشد
کد خبر: ۱۲۳۰۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۶

توان خروجي يک سلول فتوولتاييک به دما و شدت تابش وابسته است. از طرفي، پديده هاي نامتعارفي مانند ابرها، بر روي آرايه هاي خورشيدي، سايه هاي جزئي ايجاد مي کنند. در شراط سايه جزئي، منحني جريان-توان يک آرايه خورشيدي چندين نقطه بيشينه محلي دارد که در اين حالت، سيستم هاي مرسوم ردياب توان بيشينه، به يک نقطه محلي همگرا مي شوند.
کد خبر: ۱۲۳۰۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

در این مقاله یک سیستم ترکیبی شامل منابع بادی و خورشیدی همراه با باتری به عنوان ذخیره ساز، جهت تأمین یک الگوی بار نمونه مستقل از شبکه طراحی شده است.
کد خبر: ۱۲۱۹۴   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۳

در این مقاله مدلی برای طراحی بهینه سیستم ترکیبی انرژی تجدیدپذیر با هدف کمینه کردن ارزش خالص کنونی (NPV) هزینه‌ها ارائه شده است. مدل ارائه شده بر اساس دو متغیر تصمیم شامل کل سطح مجموعه‌ی پنل خورشیدی و کل سطح پوشانده شده توسط پره‌های توربین بادی در حال چرخش تعریف شده است. در مدل ارائه شده تاثیر طرح‌های تشویقی در کاهش هزینه در سناریو‌های مختلف بررسی شده است.
کد خبر: ۱۲۱۹۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۴

سامانه‌های ذخیره انرژی هیبرید در خودرو‌ها معمولا با اتصال ابر خازن از طریق مبدل dc-dc، برای پاسخگویی به پیک توان درخواستی در هنگام شتابگیری عمل می‌کند.
کد خبر: ۱۲۱۹۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۵

در این مقاله، هدف تعیین مکان و ظرفیت نصب مزارع بادی درسایت‌های کاندید، با توجه به پایداری ولتاژ شبکه است. با توجه به رفتار تصادفی باد، جهت بررسی پایداری ولتاژ شبکه، در روش پیشنهادی از آنالیز مودال همراه با روش شبیه-سازی مونت‌کارلو استفاده شده است. همچنین در مدل‌سازی مزرعه بادی، دو نوع ژنراتور القایی قفس سنجابی و ژنراتور القایی دو سو تغذیه، به‌کاربرده شده است.
کد خبر: ۱۲۱۹۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۲

در این مقاله، مدل الکتریکی جدیدی برای یک آرایه فتوولتاییک ارائه شده و با استفاده از داده‌های آب وهوایی شهرستان شیراز تست گردیده است. پس از تست مدل، جهت مشاهده عملکرد و تاثیر آن در بهبود ریزشبکه، از این آرایه به عنوان یکی از منابع تولید پراکنده در ریزشبکه نمونه استفاده شده است.
کد خبر: ۱۲۱۹۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۵

در این مقاله روشی برای تخمین حالت شارژ باتری‌های یک سیستم قدرت هایبرید مستقل از شبکه، شامل توربین باد، سیستم فتوولتائیک، بانک باتری، پیل سوختی و الکترولایزر، به منظور مدیریت بلادرنگ انرژی سیستم قدرت هایبرید، ارائه می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۸۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۰

بهینه سازی تولید انرژی در یک سیستم فتوولتائیک بمنظور عملکرد سلول‌های PV در جهت نقطه ماکزیمم توان متناظر با ماکزیمم بازده، ضروری است. ازآنجاییکه نقطه ماکزیمم توان براساس تابش و دمای سلول تغییر می‌کند، مناسب‌ترین روش برای ردیابی نقطه حداکثر توان باید بکار گرفته شود که به عنوان ردیابی ماکزیمم توان شناخته می‌شود.
کد خبر: ۱۲۱۸۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۳

طراحی و پیکربندی بهینه استک پیل سوختی پلیمری به منظور افزایش راندمان کاری پیل یکی از موارد مهم در طراحی پیل‌های سوختی به شمار می‌رود، اما در اکثر مطالعات انجام‌شده اثر افت پتانسیل¬ها تنها محدود به اثر افت پتانسیل حاصل از فعال‌سازی، اهمیک و نفوذ می‌باشد، و اثر نحوه پیکربندی بر توان خروجی دیده نشده است.
کد خبر: ۱۲۱۸۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۹

در این مقاله الزامات فنی و عملیاتی رباتی که بدون ایجاد انسداد در مسیر معابر توانایی فعالیت‌های مذکور را دارد با ترکیب روش دلفی اصلاح شده و طوفان ذهنی شناسایی و وزن دهی می‌گردند.
کد خبر: ۱۲۱۸۳   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۷

در این مقاله به طراحی و تحلیل یک سیستم کنترلی نیروگاه بادی به منظور بدست آوردن بهینه توان الکتریکی تولیدی و عملکرد مناسب اجزای نیروگاه بادی (ژنراتور سنکرون آهنربای دائم (PMSG))، پرداخته شده است.
کد خبر: ۱۲۱۸۲   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۱

در این مقاله رفتار دو نوع خطا با استفاده از دو توزیع آماری مختلف مدل شده است. کنترل کننده‌ای که برای این سیستم در نظر گرفته شده است کنترل کننده تناسبی- انتگرالی- مشتق گیر (PID) است.
کد خبر: ۱۲۱۸۱   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۳

با توجه به اینکه کنترل دور این موتور‌ها بدون استفاده از سنسور تغییر موقعیت شار رتور انجام می‌شود، لازم است تا این روش‌ها از دقت کافی برای تخمین موقعیت شار رتور برخوردار باشند و همچنین در شرایط تغییر جهت، تغییر سرعت و تغییر ارتفاع پرنده، عملکرد سریع و دقیق داشته باشند.
کد خبر: ۱۲۱۸۰   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۰۹

در شرکت توزیع برق مشهد اطلاعات کلیه نقاط اتوماسیون علاوه بر مرکز دیسپاچینگ و کنترل شبکه، از طریق طراحی سیستم نماد در ادارات اتفاقات و عملیات امور‌های ۱۱ گانه برق مشهد نیز قابل مشاهده می‌باشد. در این مقاله ابتدا سیستم اتوماسیون توزیع برق و مزایای آن بررسی شده و در ادامه سیستم نماد، تجهیزات و قابلیت‌های آن معرفی می‌گردد.
کد خبر: ۱۲۱۷۹   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۱۹

معرفی مقاله
در این مقاله به ارائه یک سیستم کنترلی مناسب جهت مدیریت انرژی در سیستم تولید پراکنده باد با واحد ذخیره کننده‌ی باتری و پیل سوختی پرداخته شده است. ابتدا به مدلسازی دینامیکی مناسب از اجزای این سیستم مبادرت شده و سپس سیستم کنترلی پیشنهاد شده که مبتنی بر روش کلاسیک می‌باشد ارائه میگردد.
کد خبر: ۱۲۱۷۸   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۰۴

معرفی مقالات علمی
در این مقاله یک روش جدید تحمل پذیر حمله (ATC) برای سیستم‌های کنترل تحت شبکه در برابر کلاس خاصی از حملات تمامیت پیشنهاد شده است.
کد خبر: ۱۲۱۷۷   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۱/۱۳

در این مطالعه از یک شبکه عصبی سری زمانی برای پیش‌بینی دقیق توان خروجی توربین گاز بر پایه داده‌های نمونه برداری شده از توربین گاز برای بهبود شرایط عملکرد سیستم ارائه گردیده است. در این تحقیق مدل سری زمانی در شرایط کاری مختلفی، تحت آزمایش قرار گرفته است.
کد خبر: ۱۲۱۷۶   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۰/۲۸

در سیستم کنترل DCS طراحی شده توسط شرکت ABB، شبکه‌ای از واحد‌های کنترلی از طریق یک حلقه‌ی ارتباطی C-NET به یکدیگر متصل شده اند که می‌توانند اطلاعات را بایکدیگر به اشتراک گذارند.
کد خبر: ۱۲۱۷۵   تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۰۹/۲۲

پربیننده ترین اخبار