کد خبر: 32546
تعداد نظرات: ۲۳ نظر
۱۶:۰۶ ۲۸ /۰۳/ ۱۳۹۷

اشکالات اساسی در شیوه انتخاب مدیران برقی با آگهی کردن سمت ها

انتخاب مدیران به شیوه انتشار فراخوان عمومی دارای اشکالات اساسی است. نمی توان با یک آزمون و مصاحبه چند ساعته به توانمندی های مدیر پی برد و اگر نیاز به سوابق بالا و موثر باشد نمی توان گزینه ای غیر از تعداد افراد شناخته شده فعلی پیدا کرد. معمولا جایی این روش کارکرد دارد که اولا همه ظرفیت های قابل استفاده را نشناسیم و ثانیا به توانمندی های آنها اشراف نداشته باشیم. با این شیوه خیلی از افراد توانمند، سرخورده از انتخاب نشدن و بدلیل امتیاز پایین گرفتن، اعتماد به نفس قرار گرفتن در پست های بعدی را هم از دست می دهند.
اشکالات اساسی در شیوه انتخاب مدیران برقی با آگهی کردن سمت ها

یادداشت برق نیوز: وزیر نیروی ایران که تجربه مدیریت بین المللی را در کارنامه خود دارد در پی تغییر مفاهیم مدیریتی در وزارت نیرو است و بر این باور است که برای ایجاد فرصت های برابر و جلوگیری از فشارهای سیاسی بهتر است مدیران از طریق فراخوان عمومی و آزمون و مصاحبه استخدام شوند که در فراخوان جدید، توزیع برق آذربایجان شرقی و برق منطقه ای غرب هم آگهی شده اند.

این شیوه انتخاب مدیر در همه جا کارکرد یکسانی ندارد و حتی در کشورهایی که به شیوه ها و اصول مدرن تعالی و بهره وری منابع انسانی و مدیریت سازمانی اعتقاد داشته و در این مسیر حرکت می کنند، انتخاب مدیر به این شیوه را همه جا توصیه نمی کنند.

این ایده حتی اگر درست هم اجرا گردد که مطمئنیم اشکلاتی دارد، نمی تواند در ایران کارکردی مشابه با دیگر کشورها داشته باشد.

اولین نقد اساسی به این شیوه انتخاب مدیر این است که معمولا جایی این روش کارکرد دارد که اولا همه ظرفیت های قابل استفاده را نشناسیم و ثانیا به توانمندی های آنها اشراف نداشته باشیم. اگر وزیر نیرو و یا معاون برقی اش اطلاعی از ظرفیت های توانمند مدیریتی در یک استان ندارد دلیلی نمی شود بقیه هم نشناسند.

شبکه مدیران و بانک اطلاعات مدیران نیرو و ... که سالهاست در وزارت نیرو و توانیر شکل گرفته است قرار بود برای چنین روزی مورد استفاده قرار گیرد و اگر برای انتخاب مدیر نیاز به انتشار آگهی عمومی است چرا چنین هزینه هایی برای شناسایی مدیران و حتی آموزش و پرورش آنها شده است؟

انتخاب مدیر به این شیوه دو عیب اساسی دارد. وقتی انتخاب مدیران در همه سمت ها و استان ها انجام نمی شود و صرفا برای خالی نبودن عریضه یکی دو پست مدیریتی به آگهی گذاشته می شود در این صورت یا همه افراد توانمند، ریسک اعتبار و آبروی خود را برای نام نویسی در این پست نمی کنند (به دلیل ترس از انتخاب نشدن و برچسب دار کردن خود) و اگر همه هم مشارکت کنند با این شیوه خیلی از افراد توانمند، سرخورده از انتخاب نشدن و بدلیل امتیاز پایین گرفتن، اعتماد به نفس قرار گرفتن در پست های بعدی را هم از دست می دهند.

وقتی از قبل معیارهای انتخاب و آزمون و حتی نحوه ارزیابی و داوری ها مشخص نیست باورپذیری درست اجرا شدن این روش از بین رفته و از آن به شوی تبلیغاتی برای انتخاب مدبران از قبل تعیین شده تعبیر می شود چنانکه در مورد روابط عمومی وزارت نیرو این اتفاق رخ داد. 

توانیر می توانست در یک فراخوان کشوری برای همه پست های مدیریتی خود اقدام به جمع آوری و تکمیل بانک مدیران خود بصورت یکجا کرده و هر ساله هم فرآیندهای ارزیابی مدیران و میزان آمادگی آنها را با راهکارهای بهتری محک بزند.

مگر چند نفر در ایران هستند که با توجه به محدودیت های انتخاب و شرایط ثبت نام، امکان قرار گرفتن در برق منطقه ای غرب و یا شرکت توزیع برق آذربایجان شرقی را دارند؟ اگر توانیر این افراد را نمی شناسد که باید معاونت منابع انسانی و کارگزینی این ارگان عریض  و طویل با این هزینه های بالا را تعطیل کرد و اگر هم می شناسند پس این فراخوان عمومی و برگزاری آزمون برای چیست؟ می توانستند همه افرادی که می توانند در این سمت قرار گیرند را دعوت به همکاری کرده و از بین آنها، افرادی که حاضر به شرکت در مراحل آزمون و مصاحبه می شدند را محک بزنید!

اگر قرار باشد مدیران این دو شرکت مذکور را، خود مجموعه ستادی وزارت نیرو و با این شیوه مشخص نماید چطور می توان انتظار داشت که معاونت های هماهنگی توزیع و یا انتقال توانیر با این مدیران جدید هماهنگ باشند. چون از طریق نهادی بالاتر انتخاب شده، احتمالا عزل آنها هم چنین فرایندی خواهد داشت. از طرفی اگر این معاونت های توانیر، خود این افراد را مصاحبه و انتخاب کنند پس نهایتا خروجی آن همان چیزی خواهد بود که همه می گویند از قبل، فرد مورد نظر مشخص بوده و دوباره چرایی برگزاریی این روش زیر سوال می رود.

این شیوه انتخاب، موجبات سرخوردگی مدیران میانی شرکت ها را فراهم خواهد آورد چراکه با قرار گرفتن فردی خارج از حلقه مدیران فعلی شرکت، شانس آنها برای مدیر شدن از بین رفته و پیشرفت شغلی آنها منوط به آزمون و مصاحبه ای خواهد شد که معلوم نیست هر چند وقت یک بار اعلام گردد. و بالعکس اگر از همین حلقه انتخاب گردد که باز هم بر عدم لزوم چنین روشی تاکید شده است.

وزارت نیرو پا در مسیری گذاشته که برای اثرگذاری آن باید حداقل تا پایان دوران اردکانیان ادامه یابد وگرنه با یک گل بهار نخواهد شد. معنی دیگر آن این است که برای هر مدیری که نیاز به تغییر دارند باید دوباره فراخوان کشوری بدهند که در این صورت باید هر چند روز یکبار آگهی جدید منتشر کرده و دوباره دم و دستگاهی برای همین آگهی ها و مصاحبه ها و ... ایجاد نمایند. در غیر اینصورت باید صبر کرده و هر چند فرصت مدیریتی جدید را یکباره آگهی کنند که نتیجه آن بی برنامگی و هدر رفت فرصت های زمانی و مالی است.

هر شرکت و منطقه جغرافیایی در ایران دارای شرایط اجتماعی، سیاسی و فرهنگی مختلفی است و به ندرت پیش آمده است که فردی که از خارج از این جغرافیا انتخاب می شود بتواند ارتباط خوبی با کارکنان شرکت و مردم آن منطقه برقرار نماید.

همه کارشناسان معتقدند که صرفا با یک آزمون چند ساعته و دادن یک برنامه کاری و مصاحبه چند ساعته نمی توان همه ابعاد یک مدیر را تشخیص داد و راستی آزمایی کرد و باید به سوابق آن رجوع شود. اگر سابقه مهم نباشد یا کم اهمیت باشد که باید منتظر انتخاب های عجیب و غریب بوده و سعی و خطاهای مدیریتی را با هزینه های بالا به صنعت برق تحمیل کنیم همانطور که انتخاب چندین مدیر خارج از مجموعه مدیران فعلی صنعت برق نتیجه خوبی نداد.

لذا باید سوابق افراد مهم شمرده شود که معنی آن انتخاب از بین مدیران فعلی و باسابقه شرکت هاست که به نظر نمی رسد تعداد آنها حتی از چند ده نفر هم تجاوز کند لذا باز هم راه اندازی آزمون و مصاحبه و ... معنی نداشته و با یک سرچ و پیگیری ساده به همه این اسامی دست خواهند یافت و باز هم تبلیغاتی بودن این روش انتخاب را اثبات خواهد کرد.

با اعلام نمرات و امتیازات مدیران شرکت کننده در آزمون با دست خود مدیرانمان را نمره گزاری کرده ایم آنهم در آزمونی غیرنرمال و غیراصولی و این امکان وجود دارد که تعدادی زیادی از این چهره های فعلی برای همیشه زیر فشار سنگین ارزشیابی های نادرست وزارت نیرو بی انگیزه شوند.

پیشنهاد می شود توانیر، سازوکاری مشخص برای ارزیابی و آموزش افراد توانمند در صنعت برق ایجاد کرده و همیشه مدیران با قابلیت های ممتاز را برای قرار گرفتن در سمت های حساس آماده نماید. شرایطی که هم امکان ورود به آن باشد و هم امکان خروج از آن.

البته پیاده سازی این شرایط خود ناقض حضور خیلی از مدیران ارشد فعلی صنعت برق است چراکه با وجود چنین افرادی حتی امیدی به پیاده سازی درست چنین ایده هایی نیست و آنها آزمون ها و مصاحبه هایی را ترتیب می دهند که در بهترین شرایط، خروجی آنها افرادی شبیه خودشان و یا ضعیف تر باشد.

پرورش مدیر کاری یک روزه و یک شبه نیست و سالها زمان نیاز است تا قابلیت های افراد شناسایی شود. صنعت برق زمانی غنی از مدیران جوان و توانمند بود که منجر به تغییرات اساسی در این صنعت شد. تعداد زیادی از مدیران فعلی در وزارت نیرو و صنعت برق، باید سالها قبل بازنشست می شدند اما هنوز هم در حال لابی برای ماندن و گرفتن سمت های جدید هستند!

امیدواریم آزمون جدید برای دو شرکت برقی، منتج به تعیین افرادی شود که اولا چهره های جدیدی بوده و ثانیا حداقل های لازم برای حضور در این سمت ها را داشته باشند. اینها نماینده نسل جدیدی از مدیران برقی هستند که قرار است وضعیت اسفناک فعلی صنعت برق را بهبود دهند. بحران کمبود مدیران توانمند و کارآمد، آینده صنعت برق را تهدید می کند. باید برایش فکری اساسی کرد...

ارسال نظرات قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نتیجه عبارت زیر را وارد کنید
=
captcha
انتشار یافته: ۲۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۱
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۸:۰۸
با سلام و عرض خسته نباشید و تشکر ازمدیر محترم سایت برای این تحلیل صحیح و مناسب
تقریبا تمام زوایای مختلف این روش جدید انتخاب مدیران صنعت برق بشکلی صحیح و ملموس برای کارکنان و مدیران این صنعت مهم ،آسیب شناسی گردیده انشاالله که دوستان عزیز در معاونت منابع انسانی وزارت نیرو چنین تحلیل کامل و پخته ای را بعرض آقای وزیر برسانند.
درود
ناشناس
Spain
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۲۸
سلام با این شرایط اختصاصی نفرات معدودی حق شرکت در این فرایند را دارند که می توان به نام وتعداد ذکر کرد.جالب نیست؟ !!!!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۸ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۵۱
برق نيوز محترم تحليل شما بر مدار منطق است .
ولي بايد به اين هم توجه كنيم كه اقاي اردكانيان حداقل در مكتب مديريتي جهاني اموزه هاي زيادي را اندوخته. شايد اين فراخوان و ازمون و مصاحبه ميخواهد به كساني پيام دهد كه مديران در چنين بستري انتخاب خواهند شد تا دخالت ها كمتر شود .
پيام بعدي اين است كه اي مديران به هوش باشيد تكيه گاه شما بايد وزارت نيرو و عملكرد شما باشد و راه را اشتباه نرويد
پيام بعدي اين است كه اي مديران اگر نميتوانيد خودتان برويد منتظر بركناري نباشيد.
اينكار وزير نيرو بد جوري لرزه بر اندام نالايق ها انداخته.
با رفتن و يا بركناري يك نالايق ،دودمان سازماني ان سر سلسله نيز بركنار ميشوند.
برق نيوز محترم لطفا نظر اينجانب را تحليل فرماييد.با سپاس فراوان از شركت بتانير اراك.
رضا
France
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۹
عالي بود برق نيوز جان، درود بر شرفت... اين وزير از ابتدا بنا داشت كه دست رد به سينه هيچ كدام از نمايندگان مجلس نزند، اقتدار وزارت نيرو را با باج دهي هايش نابود كرد.مستحضر هستيد كه مديراني كه به صورت فرمايشي سركار مي آيند، هيچ اختيار و جسارتي در تغييرات و انتصابات ندارند و همواره وام دار و ملزم به اجراي اوامر نمايندگان مجلس هستند...
ناشناس
United States of America
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۸
وضعیت آب و برق مملکت در بدترین وضعیتِ ممکنه

اونوقت این آقایون افتادن دنبال کارهای پوپولیستی و غیر ضروری و بی خود

امان از بی تدبیری که در پس مدرک دکترا پنهان باشه
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۲:۴۳
مثل برق .... اختلاس گر از اب در نیاد صلوات
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۹:۳۷
وقتي اين روزها بحث مديريت ميشود ادم به ياد كتاب خاوير كرمنت مي افته كه چطور بعضي ادم هاي ... حاضر نيستند از بعضي ادمها دست بردارند و بعضي ادمها ي ... هم حاضر نيستند با 43 سال سابقه واريز بيمه ،جا را براي 10 جوان جوياي زندگي خالي كنند. اين حكايت مدير ... و مدير شركت ... است. بعد از 41 سال سابقه كار دولتي دو سالي است كه علي الرغم مخالفت سهامداران شركت ... به زور اقاي ... شده مدير شركت ... و حتا در دوره اي با فشار سازمان تامين اجتماعي ايشان حاضر شدند بيمه بازنشستگي را نگيرند ولي اجازه بدهند مدير .... بماند .احتمالا با دريافتي ماهانه 15 تا 20 ميليون تومان روزگار خوبي را براي خودش رقم ميزند .حال اگر .... بركنار شود خيلي از ادمهاي كتاب كرمنت نيز بركنار خواهند شد و اين سازمانها دوباره نفس تازه خواهند كرد .اين ادمها مثل خوره افتادند بجان صنعت برق از در بيرون ميكني از لوله بخاري وارد ميشن .اين ادمها انقدر پررو و وقيح هستند كه حاضرند براي پول و اشغال جاي جوانان از شخصيت و منش و احترام اجتماعي خود بگذرند. حال اقاي وزير چكار بايد بكند؟ اين ادمها بسيار بي عرضه و بي لياقت هم هستند كسي كه به زور رو 15 سال معاون ... بوده بايد مثل خيلي از ادمهاي معمولي .... كارافريني ميكرد نه اينكه مثل خوره و زالو بجان صنعت برق بيافتد. كاركنان شركت .... براي بيرون راندن اين فرد خيلي تلاش كردند ولي وقاحت ادمهاي خاويركرمنت تمامي ندارد. اين قبيل ادمها دور و بر .... در اين چهار سال زياد شده اند و تنها راه رهايي از انها گذشتن از .... است. اميدواريم دكتر اردكانيان اين نوشته را بخوانند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۰۴
تنها كسيكه كارنامه ي مديريتي مشخص و شفافي دارد اقاي اردكانيان است كه حتا همكاران اروپايي ايشان برتوانايي ايشان درمشاركت مديريت جهاني اب مهر تاييد زدند.
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۲۹ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۰:۵۹
اگر این روش مناسب و خوب است چرا برای انتخاب وزرا استفاده نمیشه؟
مگه نمیگن این وزرات خانه تخصصی است؟پس چرا در عموم دنبال مدیر هستند؟
ناشناس
United States of America
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۳
بهترین و کامل‌ترین تحلیلی بود که تا بحال از برق‌نیوز دیده بودم. این روش دارای اشکالات اساسی هست که به تفصیل در تحلیل شده قید شده است. مطمئن باشید این فراخوان صرفاً برای رفع مشکلات سیاسی وزارت نیرو و توانیر برای شرکت توزیع برق آ.شرقی بوده و سایر شرکت‌های مذکور قربانی هستند. بعد از تعیین مدیرعامل شرکت مذکور و سایر شرکت‌های نامبرده، طی اطلاعیه‌ای اعلام خواهد شد که روش مذکور از طرف ریاست جمهوری یا پیشنهاد سایر وزارت‌خانه‌ها منسوخ شده و قابل استمرار نمی‌باشد.
لذا روش فراخوان فعلاً!!! کنار گذاشته می‌شود.
بهمین سادگی!!!
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۰ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۱۶
بهر حال این هم روشی است اما در اینجا با سعی وخطا جواب نمی دهد بلی در بخش خصوصی که همه چیز بر مبنای هزینه ودرامد است مدیری باید انتخاب شود که این مسایل را رعایت نماید ایا وزرات نیرو خصوصی است شما در کتاب قانون فقط ابفا خصوصی اعلام شده ما نه خصوصی هستیم ونه دولتی بعبارتی خصلتی
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۳۱ خرداد ۱۳۹۷ - ۲۲:۳۳
فکر میکنند با بچه طرف هستند! خودتان هستید
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ تير ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۳
با سلام
برق نیوز تحلیل خوبی نموده است ولی میتواند این نکات را هم اضافه نماید
۱-طرح جانشین پروری و مدیران سایه که وزارت نیرو با صرف هزینه بسیار و توسط مشاور انجام داده است چه شده است؟
۲-در کدام کشور های دنیا مدیران شرکت های زیر ساختی چنین انتخاب میشوند و خارج از بدنه مدیر می اورند
انها حتی اجازه بازدید هم نمی دهند
۳-این روش برای شرکت های خصوصی که صرفا دنبال سود هستند مناسب است نه شرکت های خدماتی
۴- ایران دوشمنان زیادی در دنیا دارد که این روش راه را برای ورود دوسمنان و دسترسی به اطلاعت زیر یاخت ها فراهم میکند
۵-مطمنا خیلی از خبرگان داخل صنعت بدلیل عدم اطمینان و شفاف نبودن طرح مذکور وارد این بازی ها نمی شوند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۱ تير ۱۳۹۷ - ۲۳:۰۰
برق نيوز محترم سالها است در ناكارمدي مديريت مباحث زيادي بيان شده ولي در اين سالها كيفبت مديريت بدتر شده است.دليل ان اين است كه ما به خود شخص مدير نپرداختيم فقط كلي گويي كرديم.. اگر گفته ميشود فلان مدير انچنان و اينچنين كاري ميكند و يا اختلاس را بصورت مصداقي بيان ميكند. حداقل ان مدير يا سيستم مديريت كمي به خودشان ميايند. اگر امروز اقايان ... و ... مديران صنعت برق ميشوند و بسيار نيز مورد انتقاد قرار ميگيرند اشكال در اين افراد نيست بلكه اشكال در ساختار انتخاب و گزينش مديران است.كه اين افراد اجازه مي يابند در اين بستر معيوب هر كاري ؟و هر ... دلشان ميخواهند انجام ميدهند و كسي هم نيست بگويد چه ميكنيد ؟ و انهايي هم كه عوض ميشوند به خواست توانير نيست بلكه خودشان توان ماندن ندارند.و از اينده خود بيمناكند بيمناك از نتايج عملكرد خودشان. همكاران بايد ياد بگيرند انتقاد سازنده كه با هدف بهبود مطرح ميشود لزوما صنعت را در مسير توسعه قرار خواهد داد. مديران نيز بايد بدانند كه با اعمال قدرت به بهانه اينكه من مدير عامل هستم و من تشخيص ميدهم ، افراد سازمان را سركوب كنند .مدير كسي است كه از تمام توان سازمان براي موفقيت استفاده ميكند نه مثل اقاي ... كه خودش را بجاي سازمان گذاشته و بهترين نيروهاي شركت را بخاطر بيان ديدگاههايشان كنار گذاشته .
علی
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ تير ۱۳۹۷ - ۰۸:۵۱
با سلام وتشکر از سایت خبری برق نیوز مشکل مدیریت در صنعت برق وکل کشور صرف نظر از نحوه انتخاب که با شایسته سالاری سنخیت ندارد عدم پاسخگویی مدیران عامل است واین مدیران خود شان را صاحب شرکت تلقی میکنند وهر کاری دلشان خواست انجام میدهند بدون اینکه به کسی پاسخگو باشند وتوانیر یا شرکتهای مادر تخصصی فقط به مدیران عامل شان ومنزلت قائل هستند وحتی معاونین شرکتها هم هیچگونه شان ومنزلتی ندارن با این نحوه برخورد بهتر از این نخواهد شد ومن پیشنهاد میکنم سایت محترم برق نیوز چکیده این نظرات را در اختیار وزیر محترم نیرو قرار دهند
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۱۸
تازمانیکه مدیران درسایه باندبازی ، قومی وقبیله ایی وسایرموارد(خانواده ... ) انتخاب وبه شایسته سالاری ارزشی قائل نباشیم وفقط شعاردهیم وضعیت بهترازاین نخواهدشد.نیروهای متخصص ، متعهد درحاشیه نگهداشت می شوند.
همکار
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ تير ۱۳۹۷ - ۰۹:۴۵
آقای دکترسرافراز(مدیرعامل فقید توزیع آذربایجانشرقی) توسط نمایندگان وقت شهرهای مراغه وملکان روی کارآمد وعاقبتش شد...
چرادرانتخاب مدیران نمایندگان دخالت دارند؟
آیا نمایندگان متوجه خیانت خودبه صنعت ومملکت رامی دانند؟
ازکجا پی به توان تخصصی ومدیرت دوستانشان می برند ودنبال انتصاب آنان درپست های کلیدی هستند؟
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ تير ۱۳۹۷ - ۱۲:۵۹
مدیران عامل جدیدی که انتخاب شده اند را ببینید با راهنمایی از بالا بدون توجه به جایگاه نیروی انسانی متخصص ومتعهد در شرکتها این انسانهای شریف یکی پس از دیگری کنار گذاشته شده اند وافرادی که توانی اداره یک واحد کوچک را نداشتند جایگزین انها شدند حال می خواهید در شرکتها این مسائل اتفاق نیفتد والسلام
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۲ تير ۱۳۹۷ - ۲۳:۵۰
جناب آقای دکتر اردکانیان
مقام عالی وزارت.
بنظرالان زمان انتخاب مدیربمعنای واقعی کلمه است. آیا مهندس بودن همان مدیریت است.آیا درتعریف مدیدیت اشاره ایی به مهندس بودن هست. مهندسینی که دروزارت مدیرعامل هستندتوانسته انددیدمدیریتی داشته باشند. ولی تجربتا همه دوستان فنی هستند وهمیشه بحثهای فنی رادنبال کرده واعتنایی به وظایف مدیریت ورهبری درسازمان ها نمی دهند.آیا اینچنین مدیرانی ازعهده مدیریت مشکلات وچالشهای پیشروی وزارت بدخواهندآمد. بعیدبنظرمی رسد. لطفا به مدیریت وانتخاب مدیربادیدوسیع ،گسترده وعلمی نگریسته شود
ناشناس
Iran (Islamic Republic of)
۰۳ تير ۱۳۹۷ - ۱۴:۲۵
با سلام بنظر این روش بی احترامی به پرسنل وزارت نیرو ومجموعه مدیران ووزیران قبلی میباشد وهزینه هایی که سالیانه وزارت بابت اموزش های داخلی وخارجی پرسنل انجام دادن به هدر رفته وبایستی پاسخگوی هدر رفت بیت المال باشن که نتوانستن چهار تا مدیر پرورش دهند واقعا جای تاسف داره
متخصص
سلام
این یک روش خوبی است اگر کسی این توانایی را در خود می بیند می تواند کاندیدای این کار شود و اگر توانمند باشد حتماً انتخاب می شود:
1- تخصص مدیریتی
2- تخصص فنی
3- تخصص سیاسی
بنده که برای روابط عمومی شرکت کردم وضعیت خیلی عالی بود و رقابت به تمام معنا را دیدم .
امید وارم با اینکار ما به سمت شایسته سالاری بریم و این صنعت به گل نشسته را به دریا برگردانیم.
رضا رئیسی
Iran (Islamic Republic of)
۰۴ تير ۱۳۹۷ - ۱۷:۳۴
با سلام این روش جدیدی که با حضور آقای اردکانیان برای انتخاب مدیرعامل آغاز شده است حتی اگر در صحت و قابلیت اطمینان آن هم ایراداتی وارد باشد(که حتما هست) از لحاظ رویکرد و هدف موضوعی بسیار مثبت و ارزشمند است و به نظر بنده جا داشت که در این تحلیل اصل روش مورد تایید قرار میگرفت، چرا که کاملا منطقی و عقلانی است که برای انتخاب یک پست مدیریتی عالی باید به تمام افرادی که واجد شرایط اولیه هستند فرصت اظهار وجود داد. قطعا این روش بهترین روش نیست ولی در حال حاضر روش معقول و موجهی است. با این حال بهتر بود که وزارت نیرو شاخص های ارزیابی را نیز از لحاظ رفتاری، فنی و مدیریتی و وزن هرکدام را مشخص میکرد. بعبارت دیگر فرآیند را کاملا شفاف معرفی میکرد. اینکه ما اصل یک کار خوب را بخاطر ایرادات احتمالی در اجرای آن زیر سوال میبریم منطقی به نظر نمیرسد. همانطور که در نظرات دیگران هم مطرح شد مدیر ساختن کار یک شب و یک ماه و یکسال نیست ولی ایجاد یک فرآیند ارزیابی و گزینش کاملا دقیق هم در کوتاه مدت ممکن نیست لذا باید به این روش فرصت داده شود تا خروجی های خودش را ارائه کند و بعد قضاوت کرد. نکته جالب در نظرات همکاران گرامی این است که به شدت از وجود مدیران با سابقه چندین ساله ( به درست یا غلط) انتقاد میکنند ولی در عمل پیشنهاد میدهند که باید به همین ترتیب و از بین مدیران با سابقه در همان حوزه استفاده کرد و این روش مناسب نیست. گویا اکثر منتقدین با شخص مدیران با سابقه مشکل دارند نه روش انتخاب آنها، در حالیکه مدیران با تجربه در شرایط بحرانی ( که در حال حاضر صنعت اب و برق در ان قرار دارد) می توانند بسیار موثر باشند به شرط آنکه از تفکرات جدید و مدرن در مدیریت های خود استفاده کنند.
آذرآبادگان
Iran (Islamic Republic of)
۰۹ تير ۱۳۹۷ - ۱۳:۵۹
سلام.
بنظر بنده اين تصميم وزير عاليه!
چون ميزان دخالت نمايندگان گروه هاي فشار سياسي براي انتصاب مديران رو كم ميكنه.
اما شايد بشه سياست پشت اين تصميم را طوري ديگر تشبيه كرد:
شايد آقاي وزير شخص موردنظر خودشان را در بين اين مصاحبه شوندگان گنجانده و انتخاب نمايند. اميدواريم انتخابي شايسته باشند.