کد خبر: ۴۹۱۸۹
تاریخ انتشار : ۰۹:۳۰ - ۰۲ بهمن ۱۴۰۰
رای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرو در متن خبر قابل مشاهده است.

به گزارش برق نیوز، متن بخشنامه مورد اعتراض به شرح زیر است:

" کلیه شرکت‌های مادرتخصصی

موضوع: بازنشستگی مشاغل سخت شرکت‌های وابسته

به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور شرکت‌های وابسته غیردولتی (مدیریت تولید برق، توزیع نیروی برق، آب و فاضلاب شهری و استانی، بهره برداری از شبکه‌های آبیاری و زهکشی) و در راستای افزایش انگیزش و بهره وری مطلوب نیروی انسانی که واجد شرایط بازنشستگی اختیاری می‌باشند، موافقت می‌گردد موارد زیر از تاریخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ اعمال شود.

«۳ـ مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات در چارچوب بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۳۴۴۰۹ـ ۷/۵/۱۳۸۶ (حقوق مبنا + فوقالعاده جذب) میباشد».

مسئولیت اجرای این بخشنامه در شرکت‌های وابسته (غیردولتی) به عهده مدیرعامل شرکت و مسئولیت نظارت بر حسن اجرا، به عهده مدیران عامل شرکت‌های مادرتخصصی و مجامع عمومی ذیربط می‌باشد. وزیر نیرو "

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۴۱۰/۴۹۲۶۸/۹۹ـ ۲۰/۱۲/۱۳۹۹توضیح داده است که:"

۱ـ مطابق بند (پ) ماده ۸۰قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، شاکی باید در درخواست خود حکم شرعی یا مواد قانونی که ادعای مغایرت مصوبه با آن شده است و همچنین مطابق بند (ت) همان ماده باید «دلایل و جهات اعتراض از حیث مغایرت مصوبه با شرع یا قانون اساسی یا سایر قوانین یا خروج از اختیارات مرجع تصویبکننده» را تصریحا ً بیان نماید، در حالی که مستندات قانونی مورد نظر شاکی اساسا ً هیچ گونه ارتباطی با موضوع بخشنامه صادره توسط وزارت نیرو ندارد و مقررات و مواد قانونی استناد شده از سوی شاکی از جمله مواد قانون کار و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به پاداش سنوات استحقاقی است و نه پاداش سنوات تشویقی.

۲ـ بخشنامه معترض عنه به منظور نگهداشت نیروی انسانی شاغل در مشاغل سخت و زیان آور صادر گردیده و بنا به مقرره آن کارکنان در صورت درخواست بازنشستگی اختیاری، مطابق جدول بند ۱علاوه بر پاداش سنوات استحقاقی و تکلیفی کارفرما، از پاداش سنوات تشویقی نیز بهره مند می‌شوند.

۳ـ بند ۳ بخشنامه معترض عنه (مبنای محاسبه پاداش سنوات) دارای ۲ بخش است: ۱ـ پاداش سنوات استحقاقی که به میزان سنوات اشتغال در شرکت می‌باشد. ۲ـ پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر سنوات استحقاقی پرداخت می‌شود. از آنجا که نحوه پرداخت سنوات استحقاقی بر اساس دادنامه‌های شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ـ ۵/۸/۱۳۹۹ هیأت تخصصی کار با بیمه و تأمین اجتماعی و بند (ب) ماده ۳۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران تعیین گردیده است لذا دادنامه مذکور طی نامه شماره ۵۳۰/۱۱۴۷۵/۹۹ـ ۲۷/۱/۱۳۹۹ و بند ۱۶ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۱۲۴۰۰/۹۹ـ ۲۷/۱/۱۳۹۹ وزارت نیرو به کلیه شرکت‌های مادرتخصصی جهت اجرا ابلاغ گردیده است، همچنین طی بند ۴ مصوبات جلسه شماره ۷۱ـ ۱۰/۴/۱۳۹۹ کمیته سرمایه انسانی، پاداش سنوات استحقاقی کلیه کارکنان شاغل در شرکت‌های مذکور (اعم از عادی و یا سخت و زیان آور) به میزان کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده می‌شود، پرداخت می‌شود. این در وضعیتی است که بند ۳ بخشنامه یاد شده صرفا ً در خصوص پاداش سنوات تشویقی که مازاد بر پاداش استحقاقی است، قابلیت اجرا دارد. به عبارت دیگر پاداش تشویقی به عنوان مازاد بر پاداش استحقاقی که بنا به درخواست و اعلام رضایت کارکنان انجام می‌پذیرد تفاوتی در ماهیت وجود ندارد که به صورت مبلغ مقطوع یا مبنای دیگری برای پرداخت آن منظور گردد.

۴ـ پاداش سنوات تشویقی در چارچوب توافقات طرفین و در راستای مواد ۱۰و ۲۳۱قانون مدنی صورت می‌پذیرد، لذا با توجه به رضایت حاصله، ادعای ابطال اقدامات صورت گرفته از زمان تصویب فاقد توجیه و محمل قانونی است.

علیهذا با عنایت به مراتب فوق و اینکه بخشنامه معترض عنه فاقد هرگونه ایراد شرعی و قانونی بوده و دلیلی بر مغایرت مصوبه مورد شکایت با قوانین جاری کشور ارائه نگردیده، لذا اتخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه توسط آن مرجع مورد استدعاست. ضمنا ً خواهشمند است دستور فرمایند نمایندگان وزارت نیرو جهت ادای توضیحات لازم در جلسه رسیدگی حضور یابند. "

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲/۶/۱۴۰۰با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: براساس رأی شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۳۲۸ـ ۲۹/۱۱/۱۳۹۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۹ـ ۵/۸/۱۳۹۹ هیأت تخصصی کار، بیمه و تأمین اجتماعی دیوان عدالت اداری و با عنایت به مفاد مواد ۳۴،۳۱،۲۴و ۳۵ قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۶۹ پاداش سنوات استحقاقی به میزان کلیه اقلام مندرج در قرارداد کار یا حکم کارگزینی که حقوق نامیده میشود، تعیین میگردد. ثانیا ً: در بند ۳ بخشنامه معترض عنه، علی الاطلاق مبنای محاسبه جهت تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی (حقوق مبنا + فوق العاده جذب) بیان گردیده و دلیلی مبنی بر اینکه این مبنای محاسبه مختص پاداش تشویقی است و پاداش استحقاقی را در برنمی گیرد، وجود ندارد. ثالثا ً: در بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۳۴۴۰۹ مورخ ۷/۵/۱۳۸۶ وزیر نیرو نیز که بند ۳ بخشنامه مورد شکایت مبنای محاسبه پاداش سنوات را به آن بخشنامه ارجاع داده، هیچ تفکیکی بین تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی صورت نگرفته و صرفا ً علی الاطلاق با احتساب فوق العاده جذب و نگهداری در محاسبه پاداش پایان خدمت و اضافه کاری جهت مشمولین قانون کار که شاغل هستند، موافقت شده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق بند ۳ بخشنامه شماره ۱۰۰/۵۰/۴۴۴۰۹/۹۳ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۳ که علی الاطلاق مبنای محاسبه تعیین پاداش سنوات اعم از استحقاقی و تشویقی را حقوق مبنا + فوقالعاده جذب بیان داشته، مغایر با قوانین و مقررات مذکور و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویبکننده آن است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفر

رای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرورای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرورای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرورای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرورای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرورای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرورای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرورای دیوان عدالت اداری در مورد سنوات آخر خدمت کارکنان وزارت نیرو

نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰
محمد رضا صفری
|
United States of America
|
۱۳:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
0
1
باسلام
نسبت به اجرای آن معترض نیستیم سوال اینه که چرا ۶ ماه پس از بازنشستگی و محاسبه سنوات براساس قانون گذشته انجام بشه بعد بیایید یکدفعه اعلام کنید باید کسر شود
بقول شماها قانون عطف بما سبق نمیشود
خیلی متاسفم
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۲۳:۱۸ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
اتفاقا طبق این رای دیوان عدالت اداری، پاداش سنوات باید براساس کل اقلام حکم کارگزینی باشد ولی با کشف بعضی مسئولان شرکت مادرتخصصی برق حرارتی، پاداش سنوات کارکنان شرکتهای تولیدبرق را ناقص پرداخت میکنند و در صورت شکایت در ادارات کار ، قطعا این شرکتها محکوم و مجبور به پرداخت پاداس سنوات براساس کل اقلام آخرین حکم کارگزینی فرد بازنشسته خواهند بود.
Hossein
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
0
0
‌انتهای سال ۹۹ بازنشت شده ام و تا کنون سنوات پرداخت نشده است همچنین با دستور برق حرارتی سنوات استحقاقی براساس حقوق مبنا و حق جذب پرداخت شده است و گفته در متن که بر اساس حکم کارگزینی پرداخت میشود کذب است. پاداش سنوات هم به همین صورت است و براساس حقوق مبنا و حق جذب در نظر گرفته شده است.
و جالب اینکه به انتهای سال ۱۴۰۰ نزدیک میشیم و هنوز شرکت های منتظر دستورالعمل برای پرداخت سنوات سال ۹۹ هستند.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۰:۵۶ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
0
0
از برق نیوز محترم استدعا دارد رای دیوان عدالت اداری که به روزنامه رسمی داده شده رای شماره 2394هییت عمومی دیوان عدالت اداری که سوابق تلفیقی مبنای بازنشستگی اختیاری نیست بلکه 30سال کار در وزارت نیرو و سایر موسسات دولتی و شرکتهای وابسته می باشد و اینکه سوابق بیرون شرکت های وزارت نیرو بیاوریدکاملا غیر قانونی و خلاف ماده 76 خواهشمند است رای دیوان هر چه سریعتر در برق نیوز بگزارید و بخشنامه وزیر نیرو به شرکتهای مادر تخصصی بای تغییر کند و فقط 30سال اداره ملاک بازنشستگی اختیاری وزارت نیرو نمایند و سوابق تلفیقی خارج از وزارت نیرو مثل سربازی و دیگر سوابق تلفیقی خارج شود
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
0
0
درسال 1400 با توجه به قانون در مورد افزایش حقوق مبنا همزمان نیز دستور العمل دیگری نیز بر اساس هماهنگی منابع انسانی ووزارت کار اجرا گردید که موجب کاهش مبلغ ریالی حق جذب پرسنل گردید با توجه به اینکه بر اساس رای دیوان وانچه از قبل نیز بوده که مبنای باز نشستگی مبنا وجذب اعلام شده ایا اطلاعاتی وجود دارد که درسال جاری با توجه به احکام صادر شده شمولین که عمدتا شرکتهای وابسته ونیروگاهها میباشند چگونه خواهد بود ؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۲:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
0
1
با سلام.
در مورد سنوات استحقاقی ، دیوان عدالت اداری به صراحت گفته که کلیه اقلام مندرج در حکم کارگزینی ملاک قرار گیرد. چرا توانیر گفته که فقط مبنا و جذب و سختی کار در محاسبه سنوات استحقاقی لحاظ گردد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۵:۰۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۳
0
0
برای اینکه می خواهند از جیب پدرشان بدهند و از خدا نمی ترسند اینقدر دروغ و خلاف قانون کار می کنند برای خودشان میلیاردی می برند به کارگران می رسند بیت المال را پیش می کشند آقا قانون میگه تو چکاره هستید قانون تغییر میدهید از دیوان عدالت عاجزانه درخواست می شود با این بی قانونی ها در وزارت نیرو برخورد شود حتی رای دیوان را هم حساب نمی کنند
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۲۲:۴۱ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۰
0
0
از برق نیوز می خواهیم رای دیوان عدالت اداری ابطال سوابق تلفیقی در برق نیوز برای همه پرسنل وزارت نیرو بگذارد رای شماره ۲۳۹۴ تا پرسنل ببیند و به رییس دیوان مجددا شکایت ببرند و بگویند رای فوق در وزارت نیرو اجرا نمی شود و عذر وزارت نیرو را بخواهند
هدایتی نیا
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۲۹ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۱
0
0
با سلام و احترام به بازنشستگان محترم و شاغلین عزیز در صنعت برق بر اساس تجربیات خود باستحضار می رسانم متاسفانه بعلل مختلف از جمله عدم توجه در حین تصویب قانون یا بخشنامه ، عدم توجه به آیین نامه اجرایی قانون ، عدم توجه به اثرات ضد و نقیض قوانین هم پوشانی ، عدم احساس مسئولیت و تعهد در قبال دستورالعملهای ابلاغی تا حصول نتیجه و ... بطوریکه دستور صادر شده وزیر محترم تا زمان اجرای موضوع توسط کارمند ذیربط بیش از 10 مرحله آرایش و پیدایش دارد. حتی متاسفانه در خود دیوان عدالت نیز در ارتباط با یک موضوع آرای مختلف صادر می شود بطوریکه در آرای صادره و پاسخ ارائه شده به استعلام برای برخی از شرکتهای صنعت برق مبنای پرداخت سنوات خدمت پایه کسور بیمه اعلام گردیده است لذا با توجه به عدم وجود سیستم کامل و یکنواخت هرکس بر مبنای میل و برداشت خود افدام می نماید در صورتیکه فقط بخواهند درست اجرا شود بایستی تصمیمات منطقی و بر مبنای قوانین و مقررات اخذ و در متن تصمیمات صریحا کی ، کجا و کی مشخص شده و همه موظف باشند اجراکنند و طوری نباشد که بعلت ابهام و چند وجهی هرکس با برداشت خود عمل کند و در سالهای آتی همه را درگیر مسائل و مشکلات نموده و موجب از دست رفتن انگیزه ها و منابع انسانی و مالی گردد انتظار است برای آخرین بار و برای همیشه وزارت نیرو و شرکت توانیر پایه پرداخت سنوات خدمت را با توجه به نوع استخدام کارکنان ، کارمند دولت و یا کارکنان مشمول قانون کار با تیین زمان قابل اجرا که طبق رای دیوان عدالت اداری از زمان ابطال اولین بخشنامه وزارت نیرو که بهمن ماه 1391 است بصورت صریح مشخص و ابلاغ نمایند تا کارکنان بازنشسته در آخر عمری برای دریافت حق قانونی خود بعد از چندین سال خدمت و بازنشسته شدن در مسیر پیگیری بین شرکتهای ذیربط ،دیوان عدالت اداری ، ادارت کار ، شرکت توانیر و وزارت نیرو جان نسپارند . افسوس و صد افسوس. به امید تصمیمات و اقدامات شایسته و در شان کارکنان صنعت برق با حفظ کرامت انسانی . آرزوی سلامتی برای شما عزیزان و موفقیت روز افزون به صنعت برق کشور از خداوند متعال خواستارم.
،
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۴:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۱/۱۵
0
0
متاسفانه دفتر حقوقی وزارت خانه حتی سواد این مطلب را ندارد که قانون ارجعیت دارد به بخشنامه و دفتر حقوقی وزیر اول مواد ۳۴ و ۳۵ قانون یاد بگیر و بعد جواب شکایت را بده که سنوات ته حکم و کارگری ها با اضافه کا می‌باشد پرداخت سنوات مثل بازنشستگی اختیاری وزارت نیرو که سوابق تلفیقی نمی تواند مبنای بازنشستگی اختیاری وزارت نیرو باشد و رای ۲۳۹۴ مطالعه بفرما و بعد بخشنامه به اصطلاح اختیاری پدر عمل اجباری تدوین کردید و شما شدید چوب وزیر قبلی اردکانیان مگر از آخرت نمی ترسی و بخاطر متاع بی ارزش دنیا اینقدر حق پرسنل را از بین می برید مگر چقدر عمر داری یک مقدار به فکر آخرت باش
رحیم جعفری
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۱:۳۷ - ۱۴۰۰/۱۲/۰۶
0
0
سلام متاسفانه بعد رای دیوان عدالت اداری مجددا شرکت برق حرارتی (نیروگاهها) باز هم همان بخشنامه اولیه خودش رو صادر کرده و بر خلاف رای دیوان باز هم رویه قبل رو بخشنامه کرده برای اجرا خدایا پیش کی از اینا شکایت کنیم
ارسال نظر قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «برق نیوز» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
نام:
ایمیل:
* نظر:
وضعیت انتشار و پاسخ به ایمیل شما اطلاع رسانی میشود.
پربازدیدها
برق در شبکه های اجتماعی
اخبار عمومی برق نیوز
عکس و فیلم
پربحث ترین ها
آخرین اخبار
پرطرفدارترین عناوین